Uitgave nr. 04 - 2017

                                                                 Nieuwsbrief 

                                                                                   Nr. 4 – april 2017                                                       

                           

 

Beste leden,

 

Wij willen uw speciale aandacht vragen voor de Rabobank Clubkas Campagne die wordt gehouden van 6 t/m 30 april.

We gaan er van uit dat elk lid van de KBO die lid is van de Rabobank 1 stem van de 5 uitbrengt op onze vereniging.

Het zou mooi zijn als er ook 1 stem naar ons ouderenkoor de Peelzangers zou gaan.

Daarnaast kunt u ook met buren en/of familieleden stemmen ruilen, vooral omdat dit jaar maar 1 stem per lid op de verenigingen mag worden uitgebracht.

Komt u er niet uit, loop dan op een dinsdagmiddag even binnen bij onze computerclub in de Kastanje. Wij rekenen op u.

 

Het bestuur.

 

Mutaties in het ledenbestand

Nieuwe leden: Toon en Annie van den Tillaart - Smits, Hulsbos 37

Per 1 maart 2017 telde KBO afdeling Liessel 523 leden.

 

Algemene Ledenvergadering

Op deze zeer goed bezochte vergadering werd onze secretaris Ger Meulendijks weer voor een periode van 3 jaar herkozen.

Onze voorzitter, Jan Verberne en vicevoorzitter, Els van den Berkmortel – Peeters, namen na respectievelijk 10 en 7 jaar afscheid van het bestuur.

Voor zijn verdiensten ontving Jan Verberne de Zilveren Speld van KBO-Brabant en werd hij benoemd tot Erevoorzitter van de KBO afdeling Liessel.

Omdat er zich geen nieuwe kandidaten hadden gemeld stelde onze penningmeester,

Jan Mennen, zich beschikbaar voor de functie van voorzitter en werd hij onder applaus van de leden als zodanig benoemd.

Vanwege hun 25-jarig lidmaatschap werden Leen Hikspoors – Berkers, Thea Bots – van Lierop en Tina van den Berkmortel – van Loon in de bloemetjes gezet.

Aan Fien Smits - van Heugten, die niet op de vergadering aanwezig was, werd om dezelfde reden, bij haar thuis door de voorzitter en secretaris een bloemetje uitgereikt.

Na de vergadering zorgde de zanggroep “Toffel Vier” uit Asten voor een gezellige afsluiting van deze middag.

 

De Lijsselse Toffel

Op woensdag 5 april wordt groep 2 verwacht aan de Lijsselse Toffel, op woensdag 19 april mag groep 3 aanschuiven en op woensdag 3 mei is de beurt weer aan groep 1.  Meldt je tijdig af als je op deze dagen niet kunt, zodat er ook op tijd voor vervanging gezorgd kan worden. (Toos 06-50872408, Nellie 06-33659185 of Maria 06-15555701)

 

Kienen

Op donderdagmiddag 6 april a.s. wordt er in de foyer van de Kastanje gekiend.

De Kastanje is open om 13.00 uur en om 13.30 uur wordt er begonnen. De prijs per kaart is nog steeds € 3,00.

De eerstvolgende kienmiddag hierna is op 4 mei a.s.

 

Fietsen

De eerste gezamenlijke fietstocht van dit jaar is op donderdag 20 april a.s.

Verzamelen om 13.00 uur bij de Kastanje. De tocht voert ons naar zorgboerderij

“De Kruidenhoeve” in Milheeze waar we een rondleiding krijgen en getrakteerd worden op koffie/thee (2 koppen) met gebak. De eigen bijdrage hiervoor is maar € 3,00.

Noteer donderdag 18 mei alvast op de kalender. Dan is de jaarlijkse fietstocht van Deurne-Zuid. Meer informatie en een opgavestrookje komt in de volgende nieuwsbrief.

 

Ontspanningsmiddag

Op zondagmiddag 21 mei a.s. is de ontspanningsmiddag van de KBO afdeling Liessel, in gemeenschapshuis “De Kastanje” m.m.v. “t Boekels Kwartierke”.

Deze groep uit Boekel die bestaat uit 5 leden die een lekker stukske muziek maken met een humoristische kijk op de samenleving van vandaag en gisteren.

We hebben gekozen voor een zondag, zodat iedereen die wil, aanwezig kan zijn.

De aanvang is om 14.00 uur. De entreeprijs is € 5,00 incl. koffie en een consumptie.

Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst, zodat dit een jaarlijks een terugkerend evenement op een zondag kan worden.

 


 

 

OPGAVENSTROOKJE VOOR DE ONTSPANNINGSMIDDAG OP 21 MEI 2017

 

Naam:          ………………………………………………….

 

Adres:         ………………………………………………….

 

Geeft zich hierbij met …… personen op voor deze middag.

 

(Inleveren inclusief betaling van € 5,00 p.p. bij Maria Mennen, Sint Servatiusstraat 6 of bij

Ger Meulendijks, Oude Molen 5)


 

Terug naar de startpagina