Welkom nieuwe leden (inschrijfformulier)

Aanvraag lidmaatschap.

U kunt een lidmaatschap van SB-Riel aanvragen door:

  • Het aanmeldformulier (zie "Formulieren") af te drukken en ingevuld in te leveren bij de ledenadministratie tesamen met de machtiging voor automatische afschrijving van de jaarlijkse contributie.
  • Voor aanmeldformulier klik hier.
  • Voor het machtigingsformulier klik hier. 
  • Contact op te nemen met de ledenadministrateur, dhr. Toon Schellekens, telefoon 013-5181449
  • Contact op te nemen met een van de leden van het bestuur
  • Een jaar lidmaatschap cadeau geven middels de SB-Riel cadeaubon.

​Inschrijfformulier

Ondergetekende schrijft zich in als lid van SB-Riel. Als meerdere personen woonachtig op hetzelfde adres lid willen worden, graag per persoon een inschrijfformulier invullen.

 

 

Achternaam: *
Voorletters: *
Geslacht: *
Geboortedatum: *
Telefoonnummer: *
Mobiel telefoonnummer:
Straat en huisnummer: *
Postcode en woonplaats: *
Emailadres:
Datum: *
Heeft u bestuurservaring: *
Wilt u eventueel iets doen voor SB-Riel? *
Machtiging contributie: *
Ibannummer: *
Rekening staat ten name van: *
Bedankt:
Veiligheidscode: Lastig leesbaar? Genereer een andere code.

Terug naar de startpagina