Uitgave nr 05 - 2017

                    Nieuwsbrief 

  

                                                                          NR. 5 mei 2017

Beste leden,

 

Bij deze nieuwsbrief en de “Ons” treft u ook ons informatieblad voor 2017 aan.

Met de omslag willen we laten zien dat we een bloeiende vereniging zijn, waarin de kerk ook een rol speelt. Bewaar deze uitgave op een goed bereikbare plaats.

Tijdens de feestelijke roadshow op het plein voor de Kastanje op zondagmiddag 7 mei a.s. worden de cheque’s van de Rabobank Clukas Campagne aan de verenigingen uitgereikt. De aanvang is gepland om 12.15 uur. Kom gerust een kijkje nemen.

 

Mutaties in het ledenbestand

Overleden: Anneke Hikspoors – van de Mortel, 91 jaar op 14 februari.

Nieuwe leden: Arie en Truus Oomen – van Someren, Zand 17

Wim van Stratum, Kerkeind 40 Milheeze.

Per 1 mei 2017 telde KBO afdeling Liessel 525 leden.

 

De Lijsselse Toffel

Op woensdag 3 mei wordt groep 1 verwacht aan de Lijsselse Toffel, op woensdag

17 mei mag groep 2 aanschuiven en op woensdag 31 mei is de beurt weer aan groep 3.  Meldt je tijdig af als je op deze dagen niet kunt, zodat er ook op tijd voor vervanging gezorgd kan worden. (Toos 06-50872408, Nellie 06-33659185 of Maria 06-15555701)

 

Kienen

Op donderdagmiddag 4 mei a.s. wordt er in de foyer van de Kastanje gekiend.

De Kastanje is open om 13.00 uur en om 13.30 uur wordt er begonnen. De prijs per kaart is nog steeds € 3,00. De eerstvolgende kienmiddag hierna is op 1 juni a.s.

 

Fietsen

De eerste fietstocht van dit jaar op donderdag 20 april j.l. naar zorgboerderij “De Kruidenhoeve” in Milheeze is met (maar) 11 deelnemers heel goed bevallen.

Buiten verwachting was het weer ons gunstig gezind en met weinig wind en een lekker zonnetje waren we rond de klok van vijf uur weer in Liessel terug. 

 

Op donderdag 18 mei is de jaarlijkse fietstocht van Deurne-Zuid.

Er wordt een bezoek gebracht aan meubelfabriek Leolux in Blerick.

Ook dit jaar is er gekozen voor een wat langere tocht met een lunchpauze rond de klok van 12.30 uur in een rustige omgeving. De deelnemers dienen zelf voor een lunchpakketje te zorgen. De koffie en thee is voor rekening van de eigen afdeling.

De rondleiding door de Leolux designmeubelfabriek begint met koffie, thee of fris en Limburgse vlaai. De enthousiaste gidsen voeren bezoekers door de hele fabriek en kunnen van alles vertellen over de activiteiten. Vanaf de loopbruggen heeft iedereen een goed zicht. Ook het Leolux Museum hoort bij de rondleiding. Na afloop wacht een glas frisdrank in het bezoekerscentrum Via Creandi, dat helemaal ingericht is met Leolux designmeubelen. Leolux en kunst zijn sterk verbonden, dus neem gerust een kijkje in de Art Shop voor inspiratie.

Gezien de afstand (35 km heen) dienen de accu’s van de elektrische fietsen goed in orde te zijn.

Bij slecht weer gaat het bezoek en de rondleiding wel door, maar gaan we met auto’s.

Er wordt voor deze dag een bijdrage van € 6,00  aan de deelnemers gevraagd.

Als u mee wilt fietsen dan graag het formuliertje onderaan deze bladzijde invullen en bij Ger Meulendijks in de brievenbus doen.

 

Ontspanningsmiddag

Op zondagmiddag 21 mei a.s. is de ontspanningsmiddag van de KBO afdeling Liessel, in gemeenschapshuis “De Kastanje” m.m.v. “t Boekels Kwartierke”.

Deze groep uit Boekel die bestaat uit 5 leden die een lekker stukske muziek maken met een humoristische kijk op de samenleving van vandaag en gisteren.

We hebben gekozen voor een zondag, zodat iedereen die wil, aanwezig kan zijn.

De aanvang is om 14.00 uur. De entreeprijs is € 5,00 incl. koffie en een consumptie.

Wij hopen natuurlijk op een grote opkomst, zodat dit een jaarlijks een terugkerend evenement op een zondag kan worden.

 

 

http://www.boekelskwartierke.nl/promo%20bk%20+%20teksta.jpg

 

 

 

 

De Volkelse zangeres MarieChristien, zal op zondag 14 mei a.s. om 15.00 uur het Plechtig Lof in de Bedevaartkerk in Ommel muzikaal opluisteren.

Aansluitend zal zij nog een mini-concert verzorgen in de Kerk.
Het wordt een sfeervol en mooi gebeuren.

Meer informatie over zangeres MarieChristien: www.mariechristien.nl

 


 

 

OPGAVENSTROOKJE VOOR DE ONTSPANNINGSMIDDAG OP 21 MEI 2017

 

Naam:          ………………………………………………….

 

Adres:         ………………………………………………….

 

Geeft zich hierbij met …… personen op voor deze middag.

 

(Inleveren inclusief betaling van € 5,00 p.p. bij Maria Mennen, Sint Servatiusstraat 6 of bij

Ger Meulendijks, Oude Molen 5)


 

 

OPGAVE STROOKJE FIETSTOCHT OP DONDERDAG 18 MEI

 

Naam: …………………………………………………………Tel …………………..

 

Adres: ………………………………………………………………

 

O doet met …. personen mee aan de fietstocht naar Leolux in Blerick.

 

O komt met …. personen met de auto

 

(Aankruisen wat van toepassing is)

 

Voor 15 mei a.s. inleveren bij Ger Meulendijks, Oude Molen 5 incl. € 6,00 p.p.

 

 

 

                                                        

 

 

Cursussen van het  SeniorWeb Leercentrum  PC-DoeMee

in De Kastanje

 

We kunnen er niet meer omheen, zelfs de overheid gaat digitaal. Via “mijn overheid” wordt veel informatie toegestuurd. Ook  bankzaken, appen en skypen gaat tegenwoordig met de computer, tablet of smartphone. Ons Leercentrum wil u helpen om deze middelen te kunnen gebruiken.

De PC-DoeMee groep van KBO Liessel heeft een intensief winterprogramma achter de rug en kijkt vooruit naar het komende seizoen 2017-2018.

We hebben afgelopen winter weer ruim 30 cursisten mogen begroeten.

 

Omdat de opzet van het afgelopen seizoen succesvol is gebleken, willen we globaal op dezelfde voet verder gaan. We zien wel een trend van gebruik van laptop/computer naar tablet/smartphone.

Opgeven voor onze cursus(sen) kan door onderstaand formulier in te vullen en in te leveren vóór 1 augustus.

Onze werkgroep heeft er voor gekozen om in  kleine groepjes te werken, zodat we veel persoonlijke aandacht kunnen geven aan onze cursisten.

 

De inloop op dinsdagmiddag van 13.30 tot 15.30 uur gaat intussen gewoon door tot midden juni 2017 

In juli en augustus is er geen inloopmiddag.

De inloopmiddag is voor iedereen vrij toegankelijk, voor de cursussen dient men lid te zijn van KBO  Liessel.

 

We hebben dit jaar Jeanne van Eijk en Joke van der Tol mogen begroeten als nieuwe docenten binnen onze werkgroep. We wensen hun  veel succes toe.

Verder kan Toon van Duijnhoven uw computerproblemen thuis oplossen. tel 341559

 

Om onze groep vrijwilligers op peil te houden zoeken we nieuwe (hulp)docenten.

Iets voor jou? Geef je dan op bij één van onze vrijwilligers.

Mariëtte Corstens  tel: 06.29389483

 

Kijk ook eens op de website van KBO Liessel:  www.kbo-liessel.nl voor meer nieuws over KBO Liessel of op  www.seniorweb.nl, deze website is speciaal voor senioren ingericht en geeft veel tips voor computergebruik voor ouderen.

 

De vrijwilligers:

Mariëtte Corstens, Wilma van Lier, Jeanne van Eijk, Joke van der Tol, Ger Meulendijks, Cor Slaats, Piet Hack, Toon van Duijnhoven en Henk Hikspoors.

 

Cursusaanbod PC-DoeMee  in De Kastanje te Liessel  
 

Start: eind september-begin oktober op dinsdagochtend of dinsdagmiddag.

De cursussen kosten 5 euro per les van  ±1,5 uur, bij de eerste les af te rekenen.

 

Naam: ..........................................             Email:.....................

Adres:...........................................             Postcode: ................              Plaats:

Tel: ..............................................             Geboortedatum:.............

 

Wil graag deelnemen aan:

 

 O Windows 10 voor beginners (inclusief Internet en mailen): 12 lessen

 O Overstap naar Windows 10  (als je al meer ervaring hebt met Windows 7 maar moeite hebt met Windows 10): 6 lessen

 O Veiligheid en onderhoud in Windows 10: 4 lessen

 O Werken met Ipad en Iphone: 6 lessen

 O Werken met tablet (b.v. Android) en telefoon: 6 lessen

 O Mappen maken en computer opschonen + werken met OneDrive, Dropbox en/of the Cloud: 4 lessen

 O Digitale overheid; hoe vraag ik een Digid aan, wat kan ik allemaal met een Digid, mijnoverheid.nl: 4 lessen

 O Foto bewerken en fotoboek maken: 6 lessen
 

 O Andere onderwerpen zoals: ………………………………………………………………………………

                                                  (zelf in te vullen)
 

     Workshop: 

 O   Werken met je mobiele telefoon

 O   Whatts-app gebruiken

 O   Doe meer met je mobiel of tablet     


Wilt u onderstaande ook invullen:

 O Ik heb computersysteem:  Windows 7

 O Ik heb computersysteem:  Windows 10

 O Ik heb een laptop en kan die meenemen naar de cursus

 

Dit formulier vóór 1 augustus volledig ingevuld inleveren bij:

Ger Meulendijks,  Oude Molen 5, Liessel


                                                                                                             

 

                                                                                                        

­­­

 

Terug naar de startpagina