Aanvraagformulier cadeaubon

Aanmelding nieuw lid via “cadeaukaart”

Ondergetekende geeft aan

 

Achternaam

 

 

Voorletters

 

M / V

Titel

 

 

Geboortedatum

 

Telefoonnummer

 

 

Mobiel

 

Straat

 

 

Huisnummer

 

Postcode

 

 

Woonplaats

 

E-mail adres

 

 

 

een jaarabonnement als lid van Senioren Belangen Riel – hierna te noemen SB-Riel.

 

Het abonnement gaat in per …………………………………………………………..............

(om organisatorische/administratieve redenen is de ingangsdatum de 1e van de maand, volgend op de maand waarin u het nieuwe lid aanmeldt en het bedrag van de contributie heeft voldaan)

 

Svp bovenstaande gegevens - van diegene die u een jaarabonnement voor lidmaatschap van SB-Riel wilt geven - volledig invullen.

Wij hebben deze gegevens nodig voor de ledenadministratie, zodat het KBO-lidmaatschaps-pasje en de informatie van SB-Riel bij betrokkene kan worden bezorgd.

De voorwaarden van KBO-Brabant schrijven voor dat leden minimaal 50 jaar moeten zijn, dus de “ontvanger” moet 50 jaar worden of zijn.

 

De ontvanger van het jaarabonnement krijgt van SB-Riel ca. 3 maanden vóór afloop van het abonnement bericht; hij/zij kan zich dan opgeven als lid; de bijbehorende formulieren sturen wij mee.

____________________________________________________________________________

 

Ondergetekende maakt het bedrag voor de jaarcontributie van € 24,- (peildatum 01.01.2019) over op rekeningnummer NL 43 RABO 01023 39 228 ten name van  Senioren Belangen Riel, onder vermelding van “jaarabonnement via cadeaukaart voor de heer/mevrouw xxxxxxxx”.

Na ontvangst van het verschuldigde bedrag ontvangt u de cadeaukaart.

 

Naam “gever”

 

 

Datum

 

 

Handtekening

 

 

 

 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier svp inleveren bij het secretariaat – Drietip 2, 5133 TA  Riel of via de mail secretariaat@sb-riel.nl

Terug naar de startpagina