Nieuwsbrief juni 2017

Nieuwsbrief juni 2017

Belangrijk

Ø  KBO afdeling Riel krijgt een nieuwe naam

Ø  activiteiten in het kader van zomerschool – zie bijlage

Ø  concert Andre Rieu vanuit Maastricht in Theater Pathe Tilburg 22 en 23 juli 2017

Ø  jaarlijkse zomer-/dagreis donderdag 24 augustus 2017

Ø  extra ledenvergadering donderdag 21 september 2017

Ø  zomer-/vakantiesluiting Leybron


·         KBO afdeling Riel krijgt een nieuwe naam

Tijdens de laatste algemene leden-/jaarvergadering – op 20 april 2017 – is besloten om de naam van KBO Riel te wijzigen, waarmee nog meer benadrukt wordt dat alle Rielenaren vanaf 50 jaar zich thuis kunnen voelen bij onze vereniging.

Nou is zo’n nieuwe naam gemakkelijker gezegd dan gedaan, ons voorstel – dus van het bestuur – voor Senioren Vereniging Riel (SV-R) haalde het niet.

Besloten werd een prijsvraag uit te schrijven en daaraan een criterium te verbinden te weten: de naam moet bondig weergeven waar onze vereniging voor staat.

Kort samengevat wil de KBO de belangen behartigen van mensen vanaf 50 jaar in Riel – hierbij kunt u denken aan o.a. volkshuisvesting, verkeer, veiligheid, belasting invulhulp, ouderenadviseurs, ondersteuning bij Wmo-procedures, etc., etc.

Verder willen wij als vereniging – met behulp van vrijwilligers – tal van activiteiten ontplooien die de leden in staat stelt/len (actief) deel te nemen aan een grote variatie van activiteiten, waarbij u kunt denken aan sport, spel, ontspanning – maar ook cursussen en cultuur - ons motto is “Voor elk wat wils”.

Voor de belangenbehartiging op provinciaal en landelijk niveau blijven wij uiteraard aangesloten bij KBO-Brabant, een organisatie van ruim 130.000 leden.

 

Als u een naam bedenkt die deze ambitieuze lading dekt, horen wij dat graag van u.

De winnende naam zal tijdens een extra ledenvergadering – donderdag 21 september 2017 - worden gekozen, waarna de bedenker een leuke attentie ontvangt.

Noteer deze datum vast in uw agenda, zodat u mee kunt stemmen op onze nieuwe naam

 

Wij zijn benieuwd naar uw ideeën; u kunt uw idee – tot en met 10 september 2017 - mailen naar kboriel.secr@gmail.com  of per post naar het secretariaat – Drietip 2, 5133 TA in Riel (Vergeet niet uw naam en adres te vermelden!!!)

In afwachting van uw reacties  -  het bestuur van (nu nog) KBO afdeling Riel


 

·         Prijzenfestival KBO-Brabant

Heeft u zich al aangemeld voor het gratis “prijzenfestival” van KBO-Brabant ?

In de ONS van mei stond een artikel met informatie; het prijzenfestival geldt voor alle KBO-leden en keert 285 prijzen uit met een totale waarde van ruim € 11.000,-

Hoe werkt het?

✓ als KBO-lid is deelname geheel gratis; u kunt tot uiterlijk 30 juni 2017 eenmalig en eenvoudig online inschrijven via  www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival

✓ na inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging en dingt u automatisch mee naar een van de prijzen

✓ de trekking is 12 juli 2017  -  heeft u prijs, dan krijgt u persoonlijk bericht en rond 17 juli 2017 worden de prijswinnaars ook op de actiewebsite vermeld.


 

Wat is er te doen in de komende periode

 

·         Activiteiten gedurende de zomer-/school vakantieperiode

Tijdens de laatste ALV hebben we aangegeven dat we bezig waren met de voorbe-reidingen voor een zogenaamde zomerschool; dit betekent dat wij gedurende de zomer-/ schoolvakantie enkele activiteiten organiseren waar u aan deel kunt nemen.

In de bijlage ziet u welke activiteiten het betreft en hoe u zich kunt opgeven hiervoor.

 

·         Concert André Rieu in Theater Pathe, Heuvel in Tilburg  22 en 23 juli 2017

Andre Rieu is bij miljoenen bekend als “De koning van de wals”.

Een van de uitvoeringen van het concert in Maastricht wordt vertoond bij Pathe; en wel op zaterdag 22 juli om 20.00 uur en zondag 23 juli om 15.00 uur.

De kosten zijn € 12,50; maar KBO-leden krijgen - op vertoon van hun pasje - 20% korting dus zijn de kosten dan € 10,-     

 

·         Vakantieperiode Leybron  

Wegens vakantie is de Leybron gesloten in week 30 – 31 en 32; van maandag 24 juli tot en met zondag 13 augustus 2017.

Dit betekent dat activiteiten die in de Leybron plaatsvinden dan NIET doorgaan; voor yoga en gym is er een rooster dat de leden kennen.

 

·         Jaarlijkse zomer-/dagtocht donderdag 24 augustus 2017

Om 08.30 uur vertrekken wij op het Dorpsplein voor een fijne en smakelijke dag.

Wij gaan eerst naar het chocolade atelier van Noppen in Ridderkerk. Na de ontvangst met koffie en gebak krijgen wij een demonstratie voor het maken van chocolade door de meester patissier; natuurlijk hoort het proeven van het eind product daarbij.

 

Voor de lunch gaan wij naar Rotterdam naar het restaurant Biblio.

Na de lunch schepen wij in voor een prachtige rondvaart door de havens van Rotterdam. Dwars door het drukke verkeer van zee- en binnenschepen in de grootste haven van Europa varen. Ook de indrukwekkende skyline met imposante gebouwen, dokken en duizenden containers aanschouwen wij.

 

Via een toeristische route langs de Linge, met prachtige landschappen, fruitboomgaarden en rustieke dorpjes rijden wij naar Empel, waar wij de dag afsluiten met een heerlijk diner met de keuze uit vlees en vis.

 

Voor deze prachtige dag betaalt u € 66,50 per persoon.

Meldt u tijdig aan, doch uiterlijk vóór 01 augustus a.s. bij Theo Smulders, e-mailadres theosmulders@ziggo.nl of telefoonnummer 013 – 518 1617.

Indien u een scootmobiel  of een zware rolstoel heeft, dan graag tijdig melden, omdat wij dan een rolstoelbus met iets minder zitplaatsen moeten regelen. Ook voor vragen e.d.  kunt u terecht bij Theo.

 

Naast uw aanmelding verzoeken wij u het bedrag van € 66,50 per persoon over te maken op rekeningnummer NL43RABO0102339228 t.n.v. KBO afdeling Riel o.v.v. dagtocht en uw naam/namen.

 

·         Extra ledenvergadering donderdag 21 september 2017

Zoals hierboven al aangegeven kunt u ideeën over een nieuwe naam voor onze vereniging inleveren.

De extra ledenvergadering – waar u onze nieuwe naam kunt kiezen – vindt plaats op donderdag 21 september 2017 om 10.30 uur in de Leybron; reserveer deze datum in uw agenda.


Wat gebeurde er de afgelopen periode

 

·         Uitslag Rabobank Clubkas Campagne  

Op 11 mei j.l. werd in De Schakel in Gilze de uitslag bekendgemaakt van de Rabobank Clubkas Campagne. Veel leden hadden op onze vereniging gestemd, in totaal ontvingen wij een bedrag van € 256,47 -  dank je wel voor uw stem.

 

·         Informatie en uitleg over “Wandelvoetbal”  

Op 17 mei j.l. zou in de kantine van Voetbalvereniging Riel tekst en uitleg gegeven over  “wandelvoetbal”; wat het inhoudt, etc., etc..

Helaas had de inleider autopech en gingen de 7 aanwezigen na een drankje weer huiswaarts. Afgesproken is dat we begin september een nieuwe bijeenkomst beleggen.; de aanwezigen hadden er wel zin in en wij hopen op een grotere opkomst volgende keer.

 

·         Samen uit eten op 31 mei 2017

Met 27 personen zaten wij - in een gemoedelijke sfeer - aan een lekker diner met een verrassend dessert. Door het aanbieden van vervoer aan mensen - die niet meer kunnen of willen rijden - kon een ieder mee.

Op woensdag 27 september is het volgende etentje; dan gaan wij naar Gasterij de Commanderie; intekenen/aanmelden kan na vermelding van Samen uit Eten in de Nieuwsbrief van augustus en/of september


 

Algemene onderwerpen, agenda terugkerende activiteiten en “Service-informatie”

 

·         Wie gaat er mee ????  -  NIEUW !!! -  NIEUW !!!

Wij zijn op zoek naar actieve senioren !

Jaarlijks willen wij een of meerdere dagtocht(en) organiseren naar een bezienswaardige stad in Nederland, België of eventueel Duitsland; de rijafstand met de bus mag maximaal 2 uren bedragen.

 

Wij gaan de betreffende stad eerst verkennen met een gids, zodat u een goed beeld heeft over uw mogelijkheden aldaar. Na de rondleiding bepaalt u zelf, wat u gaat doen.

U kunt lekker lang gaan lunchen of uw boterhammetje in het park opeten; een museum bezoeken of lekker gaan shoppen  -  wat u wilt. Om ca. 16.30 uur wacht de bus weer op u voor de terugreis naar Riel.

 

Wij denken voor de busreis en de stadswandeling aan een bedrag van ca.  € 30,-; u  betaalt uiteraard alleen de door ons gemaakte kosten.

Voor een dergelijke dagtrip hebben wij minimaal 40 personen nodig.

Indien u interesse hierin heeft, graag een mailtje aan gerbenbokma@ziggo.nl  vóór 10 juli a.s. Vermeld dan ook uw voorkeursdag en uw voorkeursstad.

Over uw interesse infomeren wij u in de Nieuwsbrief van augustus.


·         Agenda juni en juli 2017 

Omdat in juli – vanwege de vakantieperiode - geen ONS en dus ook geen Nieuwsbrief verschijnt, vermelden wij de activiteiten van juni en juli 2017.

 

De activiteiten vinden plaats in de Leybron, het Dorpsplein of de jeu de boules baan achter het Dorpsplein aan de Oude Tilburgsebaan

Biljarten à maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur

Bingo à 2e vrijdag van de maand, in juni op 09 juni en in juli op 14 juli om 14.00 uur

Fietsen à elke woensdag – vertrek 13.30 uur vanaf Dorpsplein

Jeu de boules à donderdagmiddag vanaf 13.30 uur - baan Oude Tilburgsebaan

Kaarten en spelletjes  à maandagmiddag vanaf 13.30 uur

Koersbal à elke vrijdagmiddag behalve de 2e vrijdag – om 14.00 uur  

Ouderengym à maandagmorgen van 10.00 – 11.00 uur

Schilderen/tekenen à maandagavond  van 19.30 – 22.00 uur

Wandelen à 2e en laatste woensdag van de maand; in juni op 14 en 28 juni en in juli op 12 en 26 juli - vertrek 09.30 uur vanuit de Leybron

Yoga à dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur

 

·         Seniorenkrant Medisch  

In de uitgave van juni 2017 wordt aandacht besteed aan o.a.  bewegen verlicht pijn (schouder-, heup-; knie en enkelpijn); het “pootje” van jicht; afvallen vermindert de kans op een beroerte etc., etc.

Voor verdere informatie zie de website www.seniorenkrantmedisch.nl

 

·         Vernieuwde website

Onze webmaster – Patricia van de Louw – heeft inmiddels een aantal aanpassingen gedaan op de website; voor de laatste informatie etc. verwijzen wij u graag naar onze website www.kbo-riel.nl  of via één druk op de knop zoals Patricia in een van de vorige Nieuwsbrieven heeft toegelicht.

 

·         Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?

 

HET DORPSCOLLECTIEF ZORG EN WELZIJN RIEL!

Heeft u een vraag of een goed idee voor ons dorp, bijvoorbeeld op het gebied van welzijn, wonen of zorg ? Heeft u hulp nodig, maar weet u niet hoe u dat moet regelen ? Of wilt u juist een helpende hand bieden ? Zoek ons op.

 

Wanneer       iedere donderdag van 13.00 en 15.00 uur 

Waar              De Leybron, Dorpsplein Riel

 

Wie                 Karin de Bruin, wijkverpleegkundige buurtteam Riel

                        Marleen van Esch, Steunpunt vrijwilligerswerk, ContourdeTwern

 

U kunt ook telefonisch contact opnemen met het

Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel via 06 - 38 692 845.

Bij geen gehoor, spreek uw contactgegevens in

en u wordt teruggebeld.    

             

·         Spreekuur Rabobank

Elke 2e woensdag van de maand van 09.30 - 11.30 uur in de Leybron.


In juli is er – vanwege de vakantieperiode –

geen ONS en dus ook geen Nieuwsbrief.

Dit is dus de laatste Nieuwsbrief voor de vakantie;

wij wensen u een fijne vakantie en een mooie zomer

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 07 augustus 2017

Copy kunt u aanleveren tot uiterlijk 2 weken voor de verschijningsdatum bij de secretaris via kboriel.secr@gmail.com

 

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde copy aan te passen of te besluiten deze niet of slechts deels te plaatsen.

 

Met vriendelijke groeten             

bestuur KBO afdeling Riel

 

Voorzitter                     Frans van Dongen        013 – 518 13 91            kboriel.vz@gmail.com

Vicevoorzitter               Jan Houtepen               013 – 504 16 87            kboriel.vvz@gmail.com

Secretaris                     Jenny Mulders              013 – 518 16 00            kboriel.secr@gmail.com

Penningmeester            Carool Kennes              013 – 518 18 11            kboriel.fin@hotmail.com    

 

Terug naar de startpagina