Uitgave nr. 6 - 2017

 

             Nieuwsbrief                                                                  

             nr. 6 – juni 2017                                                                                        KBO afdeling Liessel

           

                                                                                                                                       

 

                                                                                                               

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Beste leden, 

 

Nu de vakanties weer beginnen, staan de activiteiten van de KBO op een laag pitje.

De soosmiddagen op dinsdag in de Kastanje gaan wel gewoon door. 

Er kan daar gekaart, gebiljart en - bij voldoende belangstelling - ook koersbal gespeeld worden. Loop gerust eens binnen en doe ergens aan mee.

De volgende nieuwsbrief en de “Ons” komen uit in de eerste week van augustus.

Wij maken u nu al attent op de circusvoorstelling “Circus in de Zorg” op vrijdag 

13 oktober, die gratis wordt aangeboden aan alle vaste bezoekers van “Ons Plekske” en de leden van de KBO vanwege het 5-jarig bestaan van “Ons Plekske” en ter afsluiting van het 60-jarig jubileumjaar van De KBO afdeling Liessel.  Zie hiervoor bijgaande informatie verderop in deze Nieuwsbrief.

 

Koken en Eten

Op woensdag 14 juni gaan de koks van groep 1 weer aan de slag om voor de gasten een heerlijke maaltijd te bereiden, groep 2 volgt dit voorbeeld op woensdag 28 juni en pas op 23 augustus is groep 3 weer aan de beurt. Denk aan tijdig afmelden als je op deze dagen niet kunt, zodat er ook op tijd voor vervanging gezorgd kan worden.  (Toos 06-50872408, Nellie 06-33659185 of Maria 06-15555701)

 

Kienen

Op donderdag 1 juni is de laatste kienmiddag voor de vakantie geweest.  Op 7 september wordt de draad weer opgepakt.

 

Ledenmutaties

Overleden: Mart van den Berkmortel, 79 jaar op 13 mei, 

José van Bommel – Berkers, 70 jaar op 13 mei en Tinus Seijkens, 92 jaar op 20 mei.

Nieuwe leden: Annie van Heugten, Overloop 9 en Gerard Hendriks, Kieboom 3.

Per 1 juni 2017 telde KBO afdeling Liessel 524 leden.

 

PC-DoeMee

U kunt zich nog steeds opgeven voor een of meer computercursussen of workshops die weer in het najaar zullen starten. Aanmeldingsformulieren zijn te vinden in de vorige Nieuwsbrief en in Rond de Toren van mei jl.

 

 


 

Maandelijkse fietstochten

Donderdagmiddag 22 juni wordt er om 13.00 uur vertrokken bij de Kastanje voor weer een ontspannen fietstocht in de omgeving. De hierna volgende tocht is  op 27 juli a.s.

 

Meerdaagse reis

Op maandag 10 juli stappen een groot aantal van onze leden op het kerkplein in de bus. De deelnemers uit Helenaveen en Neerkant zijn dan al door Ghielen opgehaald, zodat er met 46 personen aan de reis naar Gelderland kan worden begonnen.  Wij wensen ze een hele mooie reis en heel goed weer toe .  

 

Schilderen

 

Nog wat vroeg, maar wij willen u nu al wijzen op onze schilderlessen die van oktober tot april op maandagmiddag in de Kastanje worden gegeven door Hanny van den

 

Heuvel. De kosten bedragen slechts € 5,00 per les. 

Noud Kuijpers (342496) kan u er meer over vertellen.

 

Dansen

Zoals beloofd aan degene die zich eind vorig jaar hebben opgegeven gaan we in het begin van het najaar weer een poging doen om maandelijks op een zondagavond een dansavond te organiseren. Leden die toen gereageerd hebben zullen persoonlijk per  e-mail benaderd worden. In de Nieuwsbrief van begin augustus volgt meer informatie.

 

Rikconcours

Ook in het najaar willen we op maandagavonden een rikconcours gaan organiseren in de Kastanje en ook hier komen we in onze volgende Nieuwsbrief op terug.

 

Attentie

KBO-leden met een rekening bij de Rabobank kunnen zich nog steeds aanmelden als lid van de Rabobank. Doe dit voor 1 juli a.s.  (haast is dus geboden).

Ga naar www.rabobank.nl en klik in de linker kolom op: >leden.

U kunt dan volgend jaar mee stemmen in de Rabobank Clubkas Campagne. 

 

Tot slot wensen wij onze leden een hele fijne vakantieperiode toe en hopen dat iedereen weer uitgerust en in goede gezondheid terugkeert. 

 

Het bestuur.

 

  

 

 

 

 

 

Dagreis KBO Liessel/Neerkant

 

                                                                          

 

Op donderdag 31 augustus a.s. brengen we een bezoek aan ons Provinciehuis in  ’s-Hertogenbosch. Daar worden we ontvangen met een kopje koffie/thee en krijgen we een rondleiding door het gebouw. 

Hierna worden we verwacht in stadsherberg ’t Pumpke aan de Parade waar we kunnen genieten van een kopje koffie/thee (2x) met een echte Bossche Bol. 

 

 

 

Iedereen kan dan nog op eigen gelegenheid een bezoek brengen aan de “Sint Jan”. De kosten voor dit uitstapje bedragen slechts € 35,- p.p. 

Dit is inclusief vervoer met de bus en een afsluitend diner in ’t Lijssels Vertier” (meer consumpties zijn voor eigen rekening)

We vertrekken om 12.00 uur vanaf het kerkplein in Liessel. 

(Neem eventueel een broodje mee voor onderweg of eet iets van tevoren) Mensen, die minder mobiel zijn, kunnen een rolstoel of rollator meenemen. 

Wel zelf zorgen voor iemand, die u op deze middag helpt met de rolstoel.  Rond 18.30 uur hopen we weer terug te zijn in Liessel voor het diner. 

 


 

 

Opgavestrookje

 

Naam………………………………………………………..Tel.………………

Adres………………………………………………………….…………………

E-mailadres: …………………………………………………………………….

Gaat mee naar Den Bosch op 31 augustus a.s. met …… persoon(en)   

 

Uiterlijk op 31 juli inleveren bij: Ger Meulendijks, Oude Molen 5 

(Incl. € 35,00 per persoon)

 


 

Beste leden van de KBO en ouderen van “Ons Plekske”,

 

Op 13 oktober 2017 is het feest  i.v.m. het 5 jarig bestaan van “Ons Plekske” en het 60 jarig bestaan van de KBO Liessel. Circus “Sijm” komt naar Liessel en zal haar tent opslaan in het processiepark. Het circus is met haar programma gericht op ouderen en kinderen. Het initiatief gaat uit van de KBO afdeling Liessel en Stichting ontmoetingsruimte de Gasterij, “Ons Plekske”.

Het circus geeft op die dag 3 voorstellingen van 1 uur. Per voorstelling kunnen er 200 personen in de circustent (40 rolstoel plaatsen, 60 stoelplaatsen, en 100 bank plaatsen voor de kinderen van de brede school). De tijden zijn: van 9.30 – 10.30 uur, van 11.30 – 12.30 uur en van 14.00 – 15.00 uur. 

Alle senioren van “Ons Plekske” en leden van de KBO zijn van harte welkom.  De entree is GRATIS

Het is wel van belang dat de ouderen van De Wellenshof onder begeleiding naar het circus komen. De begeleiders kunnen ook gratis binnen. 

Ouderen van “Ons Plekske” en De Wellenshof kunnen zich opgeven bij Maarten van der Burgt of Lion van den Eijnden. 

De leden van de KBO kunnen zich opgeven met het opgave formulier in de nieuwsbrief van augustus. 

 

Zonder entreebewijs GEEN toegang tot het circus.

 

Ook de kinderen van brede school “De Zonnebloem” zullen aanwezig zijn.

 

Na afloop van elke voorstelling nodigen wij u uit voor koffie en gebak in “Ons Plekske”.

 

Wij hopen u allemaal te zien op 13 oktober 2017 in de circustent. 

Terug naar de startpagina