Nieuwsbrief augustus 2017

Nieuwsbrief augustus 2017

Belangrijk

·         zomer-/vakantiesluiting Leybron

·         vrijwilligersmiddag 2017

·         extra ledenvergadering 21 september 2017 met “verkiezing” nieuwe naam

·         “vooraankondiging” Samen uit eten woensdag 27 september

·         55+ verwendag in oktober


 

·         Vakantie-sluiting Leybron

Wegens vakantie is de Leybron gesloten in week 30 – 31 en 32; van maandag 24 juli tot en met zondag 13 augustus 2017.

Activiteiten in de Leybron gaan dus NIET door; het aangepaste rooster voor yoga en gym is bij de leden bekend.


 

Wat is er te doen in de komende periode

 

·         Vrijwilligersmiddag 2017

Wij hebben – gelukkig - een aantal vrijwilligers die allerlei activiteiten voor onze KBO afdeling uitvoeren. En zoals jullie weten “Vrijwilligers worden niet betaald; niet omdat ze waardeloos zijn, maar omdat ze onbetaalbaar zijn”

Uiteraard willen wij onze vrijwilligers bedanken en daarom bieden wij hen een gezellige middag aan op woensdag 13 september 2017; alle vrijwilligers krijgen de 2e helft van augustus persoonlijk een uitnodiging.

 

·         Extra ledenvergadering donderdag 21 september 2017 met verkiezing nieuwe naam 

U kunt uw ideeën voor onze nieuwe naam nog inleveren tot en met 10 september 2017   via de mail kboriel.secr@gmail.com of per post naar het secretariaat – Drietip 2, 5133 TA  Riel (Vergeet niet uw naam en adres op te geven)

 

·         Samen uit eten op woensdag 27 september 2017

Woensdag 27 september gaan we naar Gasterij De Commanderie. Noteer deze datum vast in uw agenda; intekenen/aanmelden na ontvangst van de Nieuwsbrief september

 

·         Rielse Verwendag 55+ op donderdag 19 oktober 2017

De jaarlijkse Rielse Verwendag 55+ - in het kader van de “Internationale Dag van de Ouderen” - vindt dit jaar plaats op donderdag 19 oktober 2017 in de Leybron.

Nadere informatie ontvangt u te zijner tijd van de organisatie, maar misschien verstandig om de datum vast in uw agenda te noteren

 

·         Wie gaat er mee ??  -  HERINNERING

Misschien is het u ontschoten à in onze vorige Nieuwsbrief nodigden wij u uit uw interesse kenbaar te maken voor een dagtrip naar een bezienswaardige stad.

De bedoeling is dat we de betreffende stad verkennen met een gids en na de rondleiding bepaalt u zelf wat u gaat doen; u heeft dan “vrije tijd” tot de bus om ca. 16.30 uur weer terug gaat naar Riel.

De kosten zijn ca. € 30,- voor de busreis en de stadswandeling en we hebben minimaal 40 personen nodig.

 

Heeft u nog een idee en/of wilt u zich nog aanmelden; stuur dan een mailtje – met vermelding van uw voorkeursdag en voorkeursstad - naar gerbenbokma@ziggo.nl 


 

Wat gebeurde er de afgelopen periode

 

·         Koersballen

Vrijdag 07 juli konden we niet koersballen in de Leybron, vanwege de musical van de basisschool.

Op naar Gilze, om samen met de Gilzer club te koersballen. Zij hebben de beschikking over twee matten. De teams werden ingedeeld en het spel kon beginnen. Een gezellige strijd om de meeste punten. Maar toch: het gaat niet om de knikkers (in dit geval ballen) maar om het spel. In het najaar komt de Gilzer club weer naar Riel.

 

·         Fietsen

Ook deze zomer zijn 10 dames (gemiddelde leeftijd 73 jaar) er weer op uit gegaan.    Deze keer fietsten we naar Berlicum, waar we  twee nachten sliepen in het gastvrije, luxe B&B ''De Kippenburgh". Het werd een gekakel, als in een kippenhok, maar we gingen niet met de kippen op stok. De tweede dag maakten we een mooie fietstocht in de omgeving met een bezoek aan kasteel Heeswijk. De lunch gebruikten we bij De Schaapskooi in Schijndel. De derde dag, nadat we de hevige regenbui afgewacht hadden, fietsten we via een andere route terug naar Riel. We kunnen terugkijken op drie gezellige dagen. En …… voor de volgende zomer zijn de plannen al gemaakt.

 

·         Zomerschool-activiteiten

Van half juli tot eind augustus hebben we elke week een activiteit georganiseerd.

Helaas valt de belangstelling wat tegen, maar diegenen die meegaan, hebben een zeer leerzame uitleg gehad over de Basiliek in Oudenbosch, ook was er een zeer interessante uitleg bij het Museum van de Vliegbasis en zijn we bijgepraat en geïnformeerd over het werk van de Imkers. In augustus hebben we nog enkele activiteiten gepland; Audax Gilze op dinsdag 15 augustus en “Boerderij van het Zandeind” op dinsdag 29 augustus.


 

Algemene onderwerpen, agenda terugkerende activiteiten en “Service-informatie”

 

·         Agenda augustus 2017  

LET OP:  de vakantiesluiting van de Leybron is van maandag 24 juli t/m zondag 13 augustus 2017; vanaf 14 augustus kunnen de activiteiten pas weer plaatsvinden in de Leybron!!!

 

De activiteiten vinden plaats in de Leybron, het Dorpsplein of de jeu de boules baan achter het Dorpsplein aan de Oude Tilburgsebaan

 

Biljarten à maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur

Bingo à 2e vrijdag van de maand, deze maand valt dat in de vakantiesluiting van de Leybron, dus deze maand GEEN  bingo    

Fietsen à elke woensdag – vertrek 13.30 uur vanaf Dorpsplein

Jeu de boules à donderdagmiddag vanaf 13.30 uur - baan Oude Tilburgsebaan

Kaarten en spelletjes  à maandagmiddag vanaf 13.30 uur – NIET op 07 augustus

Koersbal à elke vrijdagmiddag behalve de 2e vrijdag – om 14.00 uur  - NIET op 04 en 11 augustus

Ouderengym à maandagmorgen van 10.00 – 11.00 uur **

Schilderen/tekenen à maandagavond  van 19.30 – 22.00 uur

Wandelen à 2e en laatste woensdag van de maand; deze maand 09 en 30 augustus - vertrek 09.30 uur vanuit de Leybron

Yoga à dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur

 

** Bij ouderengym op maandagmorgen zijn nog enkele plaatsen vrij; na de vakantie - op maandag 04 september 2017 starten we weer.

Heeft u interesse dan bent u van harte welkom om ca. 09.45 uur in de Leybron; wilt u eerst meer informatie neem dan contact op met de coördinator mevrouw Han de Graaf, telefoon 013 – 518 1453

 

·         Seniorenkrant Medisch  

In de uitgave van juli/augustus 2017 wordt aandacht besteed aan o.a. wat is een delier, last van obstipatie, hoe voorkom je het gevoel van een droge mond en een artikeltje over “drink met mate”. Voor verdere informatie zie de website www.seniorenkrantmedisch.nl

 

·         Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?

 

 

HET DORPSCOLLECTIEF ZORG EN WELZIJN RIEL

 

Heeft u          een vraag of een goed idee voor ons dorp, bijvoorbeeld op het gebied               van welzijn, wonen of zorg ?

Heeft u           hulp nodig, maar weet u niet hoe u dat moet regelen ?

Of                   wilt u juist een helpende hand bieden ? Zoek ons op !

 

Wanneer       iedere donderdag van 13.00 en 15.00 uur 

Waar             De Leybron, Dorpsplein Riel

 

Wie                Karin de Bruin, wijkverpleegkundige buurtteam Riel

                        Marleen van Esch, Steunpunt vrijwilligerswerk, ContourdeTwern

 

U kunt ook telefonisch contact opnemen met het

Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel via 06 - 38 692 845.

Bij geen gehoor, spreek uw contactgegevens in

en u wordt teruggebeld.    

             

·         Spreekuur Rabobank

Elke 2e woensdag van de maand van 09.30 - 11.30 uur in de Leybron.


De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 04 september 2017

Copy kunt u aanleveren tot uiterlijk 2 weken voor de verschijningsdatum bij de secretaris via kboriel.secr@gmail.com

 

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde copy aan te passen of te besluiten deze niet of slechts deels te plaatsen.

 

Met vriendelijke groeten             

bestuur KBO afdeling Riel

 

Voorzitter                     Frans van Dongen        013 – 518 13 91            kboriel.vz@gmail.com

Vicevoorzitter               Jan Houtepen               013 – 504 16 87            kboriel.vvz@gmail.com

Secretaris                     Jenny Mulders              013 – 518 16 00            kboriel.secr@gmail.com

Penningmeester            Carool Kennes              013 – 518 18 11            kboriel.fin@hotmail.com    

 

Terug naar de startpagina