Nieuwsbrief 08 september 2017

 

 

  Nieuwsbrief                                                                  

      nr. 8 – September 2017                                                                        KBO afdeling Liessel

                                                                                                      

 

                                                                                              

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Beste leden, 

 

Nu de vakantie en ook Liessel kermis er weer op zit, kunnen we ons op gaan maken voor de activiteiten in de herfst. Wij willen uw aandacht vestigen op de “Max Vitaal” fittest op dinsdag 3 oktober in de Kastanje waar u onlangs een brief van de gemeente heeft ontvangen. Wij zoeken hiervoor nog vrijwilligers die op die dag een handje willen helpen. Pak die brief er even bij, daar staat alle informatie in.

Voor de veelbesproken circusvoorstellingen op vrijdag 13 oktober kunt u zich vanaf nu opgeven. Gebruik daarvoor het strookje verderop in deze nieuwsbrief. 

Ook komt er binnenkort een voorlichtingsbijeenkomst over “Wonen met gemak” speciaal bedoeld voor 65-plussers die wonen in een huurwoning

 

Het Bestuur.

 

Ledenmutaties

Overleden: Grard van Ooij, 87 jaar op 11 augustus.

Nieuwe lid: Piet Voets, Neerkantseweg 49

Afgemeld: Mart en Maria Crommentuijn, Neerkantseweg 47 Per 1 september 2017 telde KBO afdeling Liessel 519 leden.

 

Koken en Eten

Op woensdag 6 september gaan de koks van groep 1 weer aan de slag om voor de gasten een heerlijke maaltijd te bereiden, groep 2 volgt dit voorbeeld op woensdag  20  september en op 4 oktober is groep 3 weer aan de beurt. Denk aan tijdig afmelden als je op deze dagen niet kunt, zodat er ook op tijd voor vervanging gezorgd kan worden. (Toos 06-50872408, Nellie 06-33659185 of Maria 06-15555701)

 

Kienen

Op donderdag 7 september is de eerste kienmiddag na de vakantie.  De eerstvolgende kienmiddag hierna is op donderdag 5 oktober.

 

Maandelijkse fietstochten

Op donderdagmiddag 24 augustus hebben we met 16 deelnemers een bezoek gebracht aan buitencentrum “De Pelen” in Ospel en voordat we weer in Liessel terug waren hebben we nog een terrasje gepikt bij de visvijver langs het kanaal van Deurne in Meijel De hierna volgende - en laatste - tocht dit jaar is op 28 september. We willen dan toch nog een bezoek brengen aan het theehuis “Bij de Boompjes” dichtbij Aarle-Rixtel, dat de afgelopen 2 maanden vanwege familieomstandigheden was gesloten.

 

Biljarten

Op 11 september start de nieuwe biljartcompetitie.

Wij wensen de deelnemers mooie partijen toe met veel spanning en plezier.

 

PC-DoeMee

U kunt zich helaas niet meer opgeven voor de computercursussen of workshops die weer eind september van start gaan. 20 KBO leden uit Liessel en Neerkant proberen we dan ook weer de kneepjes van deze materie bij te brengen.

Komt u thuis op dit gebied er niet uit, loop dan op dinsdagmiddag tussen half twee en half vier even in de Kastanje binnen en laat u door onze vrijwilligers uit de brand helpen. Ook kunnen zij u informatie/advies geven over het aanschaffen van apparatuur.

 

Rikconcours

Het loopt niet storm met de aanmeldingen voor deelname aan dit concours dat maandelijks op een woensdagavond vanaf oktober gehouden zal worden in de Kastanje Neem voor meer informatie contact op met Marga Huibrechtse (06-53935358) 

Vul het strookje verderop in en lever het in bij Ger meulendijks of Marga Huibrechtse. Meteen aanmelden kan natuurlijk ook op r.huybrechtse@chello.nl 

 

Dag van de Ouderen 2017

Wereldwijd wordt op 1 oktober de dag voor de ouderen gevierd. 

Ook in Deurne werd de dag van de ouderen georganiseerd door een werkgroep uit de verschillende afdelingen van de KBO. Door de komst van KBO Kring Deurne is er een onderbreking van 2 jaar geweest. Alles loopt nu weer op rolletjes en kan er weer aandacht worden besteedt aan de dag voor de ouderen. 

Dit jaar wordt de Dag van de ouderen op zaterdag 7 oktober georganiseerd door de Seniorenraad. Alles in goed overleg met de KBO Kring Deurne.

De middag is voor iedereen toegankelijk. Lid of geen lid van de KBO. Iedereen is welkom. Traditie is dat de middag begint met een Eucharistieviering. De voorganger van de Eucharistieviering is pastoor Janssen en het koor van de St. Jozefparochie verzorgt de bijpassende liederen. Aanvang H. Mis in de St Jozefkerk is om 13.00 uur.  De middag wordt voortgezet in de zalen van Bussel. De zaal gaat open om 14.00 uur.

De kosten bedragen € 6,00, hierin is begrepen een kopje koffie/thee met iets lekkers bij binnenkomst in de zaal, een consumptie in de pauze en als afsluiting een kop soep met een broodje. De middag wordt rond 17.45 uur traditiegetrouw afgesloten na de loterij.

Voor de ontspanning zorgt de dames cabaretgroep “Tis Aalt Wa” uit Sint. Oedenrode. U kunt zich opgeven door onderstaand strookje in te vullen en in te leveren bij Ger Meulendijks, Oude Molen 5.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedevaart Ommel

Waar in de morgen van dinsdag 15 augustus de regen nog uit de hemel viel, was er gelukkig in de middag een stralende zon die de pelgrims, voor de bedevaart van KBO leden van kringen  Asten – Deurne en Someren, op weg naar de kerk van de Onze Lieve

Vrouwe Presentatie in Ommel begeleide.                                                                                        

De pelgrims waren samen gekomen om de bedevaartsviering ter ere van Maria Ten Hemelopneming bij te wonen.

In een overvolle kerk kon Pastor W. Kalb van KBO-Brabant de pelgrims verwelkomen  en kon Kapelaan van Overbeek de meegebrachte bedevaartskaars gaan wijden.  Na de openingswoorden en de kaarswijding heette voorzitter Hans Dittner van Kring Asten de aanwezigen welkom. In zijn welkomstwoord memoreerde hij dat deze viering georganiseerd werd door de gezamenlijke Kringen. Hij sprak de wens uit dat de traditie van deze KBO Bedevaart nog jaren voortgezet mag worden. Hij bedankte de werkgroep en wenste hen veel succes.

Ook was het fijn dat de Pastoors, Jansen, Schepers en Xavier van de parochies in de Kring Deurne, Asten en Someren als concelebrant ook in de viering mee voorgingen.

Pastoor Zwirs was helaas verhinderd.

Pastor W. Kalb ging vervolgens voor in de H. Mis en stipte in de overweging aan dat er eigenlijk weinig over het leven van Maria bekend is, terwijl zij toch een belangrijke plaats inneemt in de geloofsbeleving van de mens. Zij was vooral de moeder van Jezus en had het vaak moeilijk met zijn  uitspraken en zijn keuzes. Deze moederlijke zorgen en angsten zijn van alle tijden. Door de eeuwen heen bleef zij het voorbeeld van menselijkheid: haar zorgzaamheid, medeleven en steun voor allen, die het moeilijk hebben. 

Ondanks dat het broeierig warm was in de stampvolle kerk genoten de pelgrims van de sfeer en het gezang van het Jozefkoor uit Asten, geleid door dirigent Wim Smits met ondersteuning aan het orgel door Sjef Seuntiëns.

Tot slot werd het lied “Onze Lieve Vrouwe van Ommel” door alle aanwezigen uit volle borst met het koor meegezongen.

Kapelaan van Overbeek nodigde in zijn slotwoord de aanwezigen uit om deel te nemen aan de bedevaart naar Kevelaer. Deze bedevaart vindt plaats op vrijdag 29 september. Het vertrek is bij “De Draai” in Zeilberg om 9.00 uur. U kunt zich hiervoor aanmelden tot 20 september bij mevrouw Tony van Dijk telefoonnummer 06- 47666662.  Voor de  bedevaart  wordt  de gehele dag uitgetrokken. Zo kunt u de H. Mis in de biechtkapel bijwonen en het plechtig lof in de kaarsenkapel. Ook staat een bezoek aan het museum op het programma en wordt de bedevaart afgesloten met een diner in Zeilberg.

Als Geestelijk leiders gaan Pastoor Paul Jansen en Kapelaan Harold van Overbeek mee.             

 

Namens de werkgroep,

Piet Matheij

 

 

 

 

 

Dansen

                                                                                                                                                                                                             

 

 KBO afdeling Liessel                                                                      

 

 

Beste leden,

 

Binnen ons bestuur is vorig jaar het idee ontstaan om een dansavond te organiseren met het doel om onder de klanken van gezellige muziek samen een leuke avond door te brengen.

Helaas waren er toen te weinig deelnemers om dit door te laten gaan, maar we willen dit jaar nog op verzoek een poging wagen en bij voldoende belangstelling dit in onze activiteiten op nemen.

Om te weten of er onder onze leden voldoende interesse is, zouden wij graag willen weten of hiervoor genoeg belangstelling is.

 

Wij willen graag voor 1 oktober een reactie. 

 

U onderstaand strookje invullen en terug sturen naar: kboliessel@gmail.com   of inleveren bij Ger Meulendijks  Oude Molen 5

 

Namens het bestuur,

 

Annie Kuunders

Jan Mennen

 

 

Naam: ……………………………………………………Telnr:………………………..

 

Adres: ……………………………………………………

 

E-mail: …………………………………………………..

 

Heeft belangstelling voor de dansavond en komt met  …..  personen    

    

 

OPGAVESTROOKJE VOOR DE DAG VAN DE OUDEREN OP 7 OKTOBER 2017

 

Naam:          ………………………………………………….

 

Adres:          ………………………………………………….

 

Geeft zich hierbij met …… personen op voor deze middag.

 

(Inleveren voor 27 september incl. betaling van € 6,00 p.p. bij Ger Meulendijks, Oude Molen 5)

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Opgave  Circus in de Zorg VRIJDAG 13 OKTOBER 2017

 

1e voorstelling

2e voorstelling

3e voorstelling

naam

09.30 - 10.30

11.30 - 12.30

14.00 - 15.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Duidelijk aankruisen bij  welke voorstelling u aanwezig wilt zijn ( X )

Er kunnen een maximale aantal personen per voorstelling aanwezig zijn dus graag tijdig inleveren. 

Voor 25 september sturen naar:  kboliessel@gmail.com of inleveren bij Ger Meulendijks, Oude Molen 5

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            

OPGAVESTROOKJE VOOR DE RIKCOMPETITIE 

 

Naam:              ………………………………………………….Tel:………………...

 

Adres:           ………………………………………………….

 

Geeft zich hierbij op voor deelname aan de rikcompetitie.

 

(Inleveren voor 1 oktober bij:

Ger Meulendijks, Oude Molen 5 of Marga Huibrechtse, St. Servatiusstraat 44)

            

 

 

 

 

Bedevaartkerk van Onze Lieve Vrouw van Ommel

Marialaan 20, 5724 AB, Ommel

 

31ste 

Regionale Ziekenmiddag  in Ommel

 

dinsdag 12 september 2017

 

met als thema: “Maria, troost ons met uw vrede!”

 

14.00 uur: Heilige Mis

                Tijdens de Heilige Mis zal de Regionale Ziekenkaars worden gezegend. Deze kaars wordt gedurende het jaar op verzoek ontstoken.

                Hiervoor kunt u contact opnemen met kapelaan van Overbeek tel. 0493-691415.

 

14.50 uur: Koffie met speculaas

 

15.30 uur: Plechtig Lof

 

16.00uur:     Einde van de middag

 

 

 U bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

 

Pieternel van Horssen, voorzitter werkgroep “Regionale ziekenmiddag” en kapelaan Harold van Overbeek

 

inlichtingen: 06-22945829  of e-mail: p.vanhorssen@outlook.com

  

 

Terug naar de startpagina