Nieuwsbrief september 2017

Nieuwsbrief september 2017

Belangrijk

 • vrijwilligersmiddag op woensdag 13 september 2017
 • extra ledenvergadering op 21 september 2017 met “verkiezing” nieuwe naam
 • Samen uit eten op woensdag 27 september
 • Kunstcursus in november
 • Kerstbrunch op vrijdag 15 december 2017

   

Wat is er te doen in de komende periode

 

 • Vrijwilligersmiddag op woensdag 13 september 2017

Al onze vrijwilligers hebben inmiddels persoonlijk (per mail of via de brievenbus) de uitnodiging ontvangen. Ben je vrijwilliger voor een van de reguliere activiteiten, maar heb je geen uitnodiging ontvangen, neem dan contact op met het secretariaat per mail via kboriel.secr@gmail.com of telefonisch 013 – 518 1600.

 

 • Extra ledenvergadering op donderdag 21 september 2017 met verkiezing nieuwe naam 

Al eerder informeerden wij u dat - tijdens de laatste ALV in april - is besloten tot het wijzigen van de  naam “KBO afdeling Riel”.

De nieuwe naam wordt gekozen tijdens de extra ledenvergadering op donderdag

21 september 2017 om 10.00 uur in de grote zaal van de Leybron.

Suggesties/ideeën voor de nieuwe naam kunnen nog tot en met 10 september 2017 worden ingediend via de mail kboriel.secr@gmail.com of per post naar het secretariaat – Drietip 2, 5133 TA  Riel (Vergeet niet uw naam en adres op te geven)

Diegene die de winnende naam heeft ingediend ontvangt een attentie.

Laat uw stem niet verloren gaan en kom naar de extra ledenvergadering.

 

Aansluitend aan het formele gedeelte van de vergadering zal de heer Jan van Eijck  ons meenemen in het verleden en het ontstaan van het Bels Lijntje en dan natuurlijk met name in Riel. Wij bevelen de lezing van “rasverteller” Jan van harte aan en dit is zeker een extra reden om naar de vergadering en de lezing te komen  -  graag tot dan !!!!

 

 • Samen uit eten op woensdag 27 september 2017

In de ORANJERIE van Gasterij de COMMANDERIE serveert men vanaf 18.00 uur een heerlijk driegangen diner; u heeft de keuze uit vis of vlees.

Dit wordt weer het laatste Samen uit Eten van 2017, dus laten wij het goed afsluiten.

 

Uw aanmelding ontvang ik graag uiterlijk zondag 24 september as. via mijn e-mailadres

gerbenbokma@ziggo.nl of telefonisch nummer. 013 – 518 1576.

Na uw aanmelding verzoek ik u € 20,- per persoon over te maken op het bankrekening-nummer NL43RABO0102339228  t.n.v. KBO afdeling Riel o.v.v. “Samen uit eten en uw naam/aantal personen”.

De Commanderie is in principe voor een ieder bereikbaar zodat wij geen vervoer hebben voorzien; heeft u toch een probleem, dan verneem ik dat graag.

Wij zorgen ervoor dat u dan ook gezellig ”SAMEN MEE UIT ETEN” kunt. 

 

 • Kunstcursus in november 2017

Wegens succes geprolongeerd !!!!

De afgelopen jaren hielden we in november de kunstcursus. Ook dit jaar hebben wij cursusleider – de heer Jacques Heeren – gevraagd om op 4 woensdagavonden in november voor ons een “Avondje Kunst” te verzorgen.

In oktober informeren wij u over de exacte data, de kosten en hoe en wanneer u zich kunt aanmelden. Wilt u erbij zijn, reserveer dan de woensdagavonden in november in uw agenda.

 

 • Kerstbrunch op vrijdag 15 december 2017

Het duurt nog even, maar het is zo weer december en dan hebben wij de jaarlijkse Kerstviering. Normaal gesproken is dat in de namiddag, maar dit jaar hebben we gekozen voor een andere opzet.

We houden dit jaar een Kerstbrunch; nadere informatie ontvangt u in een van de volgende Nieuwsbrieven, maar als u erbij wilt zijn, reserveer dan uw agenda op vrijdag 15 december 2017 vanaf ca. 11.00 uur.


 

Wat gebeurde er de afgelopen periode

 

 • De jaarlijkse zomer-/dagtocht op donderdag 24 augustus 2017

Wij vertrokken met 55 personen voor de leuke dag met een voortreffelijke chauffeur.

Onze eerste stop was Ridderkerk, waar wij werden ontvangen in het chocolade-atelier van ”Van Noppen”. Na het kopje koffie - met uiteraard een chocoladegebakje - kregen we een interessante demonstratie over het maken van bonbons en cadeau artikelen.

Hij voerde ons op een leerzame en humoristische wijze door het proces, waarbij het veelvuldig proeven niet ontbrak; zelfs de chocoladelikeur vond gretig aftrek.

Na de nodige aankopen gingen wij richting Rotterdam.

 

In het restaurant Biblio - oorspronkelijk een Engelse bibliotheek – genoten we van een lekkere lunch. Met een gevulde maag togen wij naar de rondvaartboot van de Spido.

In een bijna anderhalf uur durende vaart genoten wij van de skyline van Rotterdam, het scheepvaartverkeer in de haven en werden we voorzien van alle wetenswaardigheden.

Na nog de Waal- en Maashaven te hebben bezocht, bereikten wij het eindpunt van de rondvaart.

De Lingetocht - door rustieke dorpen en smalle dijkwegen - bracht ons naar Empel, waar wij de dag afsloten met een prima diner.

Moe, maar voldaan bereikten wij rond 20.30 uur het vertrouwde Dorpsplein weer.

Het mooie weer, het prettige gezelschap en de vele bezoeken deed ons allen goed.

 

 • Zomerschool-activiteiten

Onze zomerschool-activiteiten hebben inmiddels allemaal plaatsgevonden; in de vorige Nieuwsbrief gaven wij al een korte terugblik op de eerste activiteiten.

Afgelopen maand hadden we nog 3 activiteiten, te weten.


Een zeer interessant en leerzaam bezoek aan schapenkaasboerderij “De Schaepsdyck”, waar we een enthousiaste uitleg kregen van Coriene Timmermans over het maken van de diverse (schapen-) kaassoorten en hebben we diverse soorten kunnen proeven.

 

Bij Audax in Gilze hoorden we wat er allemaal komt kijken bij het gehele logistieke proces van tijdschriften, maar ook boeken, buitenlandse kranten, schoolartikelen, etc., etc.

We werden ontvangen en rondgeleid door de enthousiaste Meriam de Volder.

Het is zeer indrukwekkend om te zien op welke manier tijdschriften en boeken over heel Nederland 7 dagen per week en 24 uur per dag hun weg vinden naar de schappen van boekwinkels en –stallen.

 

De zomerschoolactiviteiten werden afgesloten met een bezoek aan “Boerderij ‘Van ‘t Zandeind”. Ontvangst met koffie en appelflap in de oude stal; daarna een rondleiding        -  door Jos Huijbregts - over het erf, de stal met speciale “vleeskoeien” en de camping.

Dit alles gaf ons een goed beeld van dit prachtige bedrijf.

Na een interessante filmpresentatie over oude ambachten, sloten we het bezoek af met een drankje en een broodje kroket - uit eigen keuken.

Een prima afsluiting van onze zomerschool-activiteiten 2017.


 

Algemene onderwerpen, agenda terugkerende activiteiten en “Service-informatie”

 

 • Agenda september 2017 

De activiteiten vinden plaats in de Leybron, het Dorpsplein of de jeu de boules baan achter het Dorpsplein aan de Oude Tilburgsebaan

 

Biljarten à maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur

Bingo à 2e vrijdag van de maand, deze maand op 08 september om 14.00 uur

Fietsen à elke woensdag – vertrek 13.30 uur vanaf Dorpsplein

Jeu de boules à donderdagmiddag vanaf 13.30 uur - baan Oude Tilburgsebaan

Kaarten en spelletjes  à maandagmiddag vanaf 13.30 uur

Koersbal à elke vrijdagmiddag behalve de 2e vrijdag – om 14.00 uur  

Ouderengym à maandagmorgen van 10.00 – 11.00 uur **

Schilderen/tekenen à maandagavond  van 19.30 – 22.00 uur

Wandelen à 2e en laatste woensdag van de maand; deze maand op 13 en 27 september - vertrek 09.30 uur vanuit de Leybron

Yoga à dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur

 

** Bij ouderengym zijn nog enkele plaatsen vrij.

Heeft u interesse dan bent u van harte welkom op maandagmorgen om ca. 09.45 uur in de Leybron. Wilt u eerst meer informatie neem dan contact op met de coördinator mevrouw   Han de Graaf, telefoon 013 – 518 1453


 • Seniorenkrant Medisch

In de uitgave van september 2017 wordt aandacht besteed aan o.a. buikvet – wat doe je er aan; wat is een steenpuist en reumatoïde artritis.

Voor verdere informatie zie de website www.seniorenkrantmedisch.nl

 

 • Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?
 • Cliëntondersteuners 

Heeft  u hulp nodig bij uw gesprekken met “’t Loket” over huishoudelijke hulp of andere zaken  binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), neem dan contact op via de mail met het secretariaat kboriel.secr@gmail.com of telefonisch 013 – 518 1600.

Wij verwijzen u door naar de Cliëntondersteuners van het team KBO-Goirle en Riel.

 

 • Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel              

 

U kunt zich ook melden/contact opnemen met Dorpscollectief Zorg & Welzijn in Riel.

Hier kunt u terecht als u hulp wilt vragen óf hulp wilt aanbieden; iedere donderdag is er spreekuur in de Leybron van 13.00 – 15.00 uur  -  loop een keertje binnen of neem telefonisch contact op via  06 - 38 692 845.

 

 • Spreekuur Rabobank

Elke 2e woensdag van de maand van 09.30 - 11.30 uur in de Leybron. .

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 02 oktober 2017

Copy kunt u aanleveren tot uiterlijk 2 weken voor de verschijningsdatum bij de secretaris via kboriel.secr@gmail.com

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde copy aan te passen of te besluiten deze niet of slechts deels te plaatsen.

 

Met vriendelijke groeten             

bestuur KBO afdeling Riel

 

Voorzitter                     Frans van Dongen        013 – 518 13 91 kboriel.vz@gmail.com

Vicevoorzitter               Jan Houtepen               013 – 504 16 87 kboriel.vvz@gmail.com

Secretaris                     Jenny Mulders              013 – 518 16 00 kboriel.secr@gmail.com

Penningmeester            Carool Kennes              013 – 518 18 11 kboriel.fin@hotmail.com    

 

 

Terug naar de startpagina