Nieuwsbrief september 2017

 


 

Nieuwsbrief oktober 2017

Belangrijk

Ø  KBO afdeling Riel is vanaf 01.01.2018 “Senioren Belangen Riel - SBR”

Ø  informatiebijeenkomst Kunstkring KBO afdeling Riel 18 oktober 2017

Ø  Kunstcursus in november 2017

Ø  Kerstbrunch vrijdag 15 december 2017

Ø  Korting seizoen 2017/2018 CC Jan van Besouw

Ø  Rielse Verwendag 55+ op 19 oktober 2017 à zie uitnodiging in de bijlagen


 

·         KBO afdeling Riel is vanaf  01.01.2018 à “Senioren Belangen Riel – SBR”

Op de extra ledenvergadering op 21 september 2017 waren 32 stemgerechtigde leden aanwezig; het enige agendapunt was de keuze van onze nieuwe naam.

Uit de 17 ingediende suggesties werd met meerderheid van stemmen  “Senioren Belangen Riel - SBR” gekozen. 

Het bestuur gaat alles voorbereiden om ervoor te zorgen dat onze nieuwe naam vanaf  01 januari 2018 gevoerd kan worden.

Diegene die de gekozen naam had ingediend, ontving van de voorzitter een flesje wijn.

 

Voorafgaand aan de stemming was er een discussie over met name het wegvallen van de “K” uit de naam van de vereniging, mede omdat een van de leden een hand-tekeningen actie voor behoud van de huidige naam had opgezet.

Het blijkt dat een groot aantal leden - om diverse redenen -  hecht aan een duidelijke relatie van onze vereniging met de Katholieke Kerk middels handhaving van de oude naam; daarvoor werd echter niet gekozen.

 

Het bestuur stelt voor om de leden die het katholieke karakter belangrijk vinden in de gelegenheid te stellen wel inhoudsvol met geloof bezig te zijn. Hiertoe wil zij starten met een Werkgroep Religie en Zingeving en verwacht daarbij een behoorlijk aantal deelnemers. Ook leden voor wie praktiserende religie minder betekenis heeft, kunnen hier toch waarde aan toekennen en aan de gespreksgroep deelnemen.

Heeft u interesse hiervoor en/of wilt u meepraten over onderwerpen die hiermee te maken hebben, meldt u aan via het secretariaat kboriel.secr@gmail.com

 

Binnenkort komt een kort verslag van de extra ledenvergadering op de website; wij verwijzen u graag naar www.kbo-riel.nl

Na het officiële gedeelte nam Jan van Eijck ons mee in het ontstaan van het Bels Lijntje; de aanwezigen genoten van deze lezing met historische wetenswaardigheden en volop humor.


Wat is er te doen in de komende periode

 

·         Kunstkring KBO afdeling Riel – woensdag 18 oktober 2017

Weet u het nog ???? Eind vorig jaar kon u zich opgeven als lid van onze Kunstkring.

Op maandag 25 september 2017 hielden wij een bijeenkomst met de leden van de Kunstkring en de heer Mart Janssens, oud inwoner van Riel en oud docent van de Kunst-academie. Mart wil als “kartrekker” activiteiten gaan organiseren voor de leden van de Kunstkring; dit kan bijv. zijn een bezoek aan een museum, uitnodigen van sprekers, etc.

 

Op woensdag 18 oktober 2017 om 19.30 uur vindt de 1e bijeenkomst plaats; in het kader van het ”Mondriaan-jaar” zal Mart ons meer vertellen over Mondriaan.

Iedereen – ook al bent u (nog) geen lid van de Kunstkring – is welkom; de bijeenkomst is om 19.30 uur in de Hobbyzaal van de Leybron; consumpties komen voor eigen rekening.

 

Wilt u lid worden van de Kunstkring, meldt u aan bij het secretariaat kboriel.secr@gmail.com

 

·         “Kunstcursus-3” op 08 – 15 – 22 en 29 november 2017  

In de vorige nieuwsbrief was deze cursus al aangekondigd  -  en nu zijn we bijna zover.

Op de woensdagen 08 – 15 – 22 en 29 november 2017 van 19.30 – 21.30 uur vindt  “Kunstcursus-3” plaats in de Hobbyzaal van de Leybron.

Ook deze cursus zou weer gegeven worden door de ons welbekende Jacques Heeren. Om gezondheidsredenen moet Jacques echter verstek laten gaan; Mart Janssens heeft toegezegd deze cursus over te nemen

 

Inschrijving tot maximaal 18 personen; dus wees er snel bij, want er is weer veel animo.

Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50 en dat kunt u overmaken naar

NL 43 RABO 01 02 33 92 28 t.n.v. KBO afdeling Riel onder vermelding van “Kunstcursus-3 en uw naam”. Uw betaling is dus tevens uw inschrijving; de betalings-datum bepaalt de inschrijfvolgorde !!

 

·         Kerstbrunch op vrijdag 15 december 2017

In november informeren wij u over aanmelding en de kosten van de Kerstbrunch.

Deze houden wij op vrijdag 15 december 2017, ontvangst om 11.00 uur in Gasterij De Commanderie


Wat gebeurde er de afgelopen periode

 

·         Vrijwilligersmiddag 13 september 2017

Met 12 personen togen we naar De Leemput in Rijen, waar we – ondanks het minder goede weer – een gezellige middag hadden. Na de koffie met gebak gingen we aan de slag, eerst midget-golf en na een korte pauze hebben we pitch en put golf gespeeld.

We sloten de middag af bij ’t Luikske, waar we met z’n allen iets hebben gegeten.

Dank nogmaals aan al onze vrijwilligers voor de werkzaamheden, die zij het gehele jaar door verrichten. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde middag; volgend jaar hopen we wel op een grotere deelname.

 

·         Halfjaarlijks overleg met collega´s KBO-Goirle

Op donderdag 14 september j.l. hadden we dit overleg; waarbij o.a. diverse activiteiten  aan de orde kwamen. Daarnaast we hebben het overleg met de Participatieraad en de wethouder – beiden in oktober - voorbereid, zodat wij gezamenlijk de punten inbrengen die wij besproken willen hebben.

Heeft u ook punten - waarvan u vindt dat die aan de gemeente moeten worden voorgelegd – laat het ons horen !!!!!

 

·         Samen uit eten 27 september 2017

Met 50 personen zaten wij - in een gemoedelijke sfeer - aan een heerlijk diner in de Gasterij de Commanderie.

De enorme opkomst deed ons erg goed, immers daar doen wij het voor.

In 2018 gaan wij door met het organiseren van Samen uit Eten; vanaf februari  houden wij u - via de Nieuwsbrief - op de hoogte, zodat u weer Samen mee uit Eten kunt.


Algemene onderwerpen, terugkerende activiteiten en “Service-informatie”

 

·         Foto’s op de website

Van de activiteiten die afgelopen zomerperiode hebben plaatsgevonden staan de foto’s op de website. Ga naar www.kbo-riel.nl  en bekijk de foto’s van de zomerschool en de dagreis eind augustus – veel kijkplezier !!

 

·         Ledenadministratie

U zult begrijpen dat het belangrijk is dat onze ledenadministratie up-to-date is, bijv. voor de bezorging van de nieuwsbrief en magazine “ONS” van KBO Brabant. 

Daarom vragen wij u wijzigingen in uw persoonlijke situatie zoals verhuizing, verandering email-adres, overlijden, opzegging lidmaatschap, etc. zo snel mogelijk door te geven aan de ledenadministratie.

U kunt het mutatieformulier downloaden van de website www.kbo-riel.nl en verzenden naar de ledenadministrateur. 

 

Meldt u de wijziging liever schriftelijk of telefonisch, neem dan contact op met onze ledenadministrateur de heer Toon Schellekens, Kempenland 2, 5133 CR Riel, telefoon 013- 518 1449.

 

·         Contributie 2018

Zoals u gewend bent wordt elk jaar de jaarlijkse contributie van uw bankrekening afgeschreven. In januari/februari 2018 wordt de contributie - € 21,- per persoon per jaar - voor 2018 afgeschreven.

Afschrijving van uw rekening kan alleen als u hiervoor een automatische incasso heeft afgegeven; helaas hebben niet alle leden deze afgegeven.

Voor de inning van de contributie is het voor de penningmeester gemakkelijker om dit via de incasso te doen; heeft u geen automatische incasso afgegeven, dan ontvangt u een nota en moet u zelf voor betaling zorgdragen.

 

Heeft u nog geen automatische incasso afgegeven (dat wil zeggen dat u tot nu toe na ontvangst van de nota, zelf de contributie overmaakt)  dan verzoeken wij u vriendelijk de automatische incasso af te willen geven vóór 08 december 2017.

 

Weet u niet zeker of u een automatische incasso heeft afgegeven, dan kunt u dat navragen bij onze penningmeester de heer Carool Kennes, telefoon 013 – 518 1811 of onze ledenadministrateur de heer Toon Schellekens, telefoon 013 – 518 1449.

 

·         Boekenkasten KBO in de Leybron  

De KBO heeft in de Leybron boekenkasten staan, waaruit iedereen een boek kan meenemen en het boek of andere boeken kan plaatsen.

Van de vrije boekenkast wordt al door veel mensen gebruik gemaakt

We willen er nog meer beweging in brengen door verse aanvoer van boeken.

Daarom vragen wij goede interessante leesboeken, die - bij wijze van spreken - ook mee naar bed mogen. Heeft u boeken liggen die u toch niet meer leest, breng ze naar de Leybron, dan kunnen andere lezers er ook van genieten.

Het maakt de vrije boekenkast in de Leybron nog actueler en de gever krijgt thuis weer een plekje vrij. De boeken worden door ons op alfabet van schrijver gezet zodat je snel je favoriete schrijver kunt vinden.

 

·         Kenniskring KBO-Goirle

Afgelopen jaar is KBO-Goirle gestart met een zogenaamde Kenniskring; over diverse onderwerpen worden lezingen gehouden. Wegens succes van het afgelopen jaar continueren zij ook dit jaar de activiteiten.

U - als lid van KBO afdeling Riel - kunt u ook hiervoor opgeven en deelnemen.

Voor verdere informatie vindt u hier.

 

·         Opfriscursus verkeersregels van Veilig Verkeer Nederland – afdeling Goirle

In oktober en november worden weer de jaarlijks “Opfriscursussen verkeersregels” door VVN afdeling Goirle georganiseerd; voor verdere informatie - klik hier.

 

·         Korting op voorstellingen in CC Jan van Besouw

Ook dit seizoen krijgen KBO-leden korting op verschillende voorstellingen in CC Jan van Besouw. De voorwaaden vindt u hier.

 

·         Agenda oktober 2017  

De activiteiten vinden plaats in de Leybron, het Dorpsplein of de jeu de boules baan achter het Dorpsplein aan de Oude Tilburgsebaan

 

Biljarten à maandag-, dinsdag- en vrijdagmiddag vanaf 13.00 uur

Bingo à 2e vrijdag van de maand, deze maand op 13 oktober om 14.00 uur  **

Fietsen à elke woensdag – vertrek 13.30 uur vanaf Dorpsplein

Jeu de boules à donderdagmiddag vanaf 13.30 uur - baan Oude Tilburgsebaan

Kaarten en spelletjes  à maandagmiddag vanaf 13.30 uur

Koersbal à elke vrijdagmiddag behalve de 2e vrijdag – om 14.00 uur  

Ouderengym à maandagmorgen van 10.00 – 11.00 uur; er zijn nog enkele plaatsen vrij

Schilderen/tekenen à maandagavond  van 19.30 – 22.00 uur

Wandelen à 2e en laatste woensdag van de maand; deze maand op 11 en 25 oktober - vertrek 09.30 uur vanuit de Leybron

Yoga à dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur

 

**  U kunt nog meespelen met de bingo op elke 2e vrijdag van de maand. De kosten bedragen € 3,- voor zes keer drie rondes mee te spelen. De hoofdprijs is een cadeaubon van  € 10,- van de Boerenschuur. Wanneer u na 18 rondes geen prijs hebt, krijgt u een troostprijsje. Kom op vrijdagmiddag gezellig meedoen  -  graag tot 13 oktober a.s.

 

·         Seniorenkrant Medisch 

In de uitgave van oktober 2017 wordt aandacht besteed aan o.a. ouderdomsjeuk en gewrichtsmuis. Het artikel van de maand is “aambeien”.

Voor verdere informatie zie de website www.seniorenkrantmedisch.nl

 

·         Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?

 

Ø  Cliëntondersteuners 

Heeft  u hulp nodig bij uw gesprekken met “’t Loket” over huishoudelijke hulp of andere zaken  binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), neem dan contact op via de mail met het secretariaat kboriel.secr@gmail.com of telefonisch 013 – 518 1600.

Wij verwijzen u door naar de Cliëntondersteuners van het team KBO-Goirle en Riel.

 

Ø  Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel             

 

U kunt zich ook melden/contact opnemen met Dorpscollectief Zorg & Welzijn in Riel.

Hier kunt u terecht als u hulp wilt vragen óf hulp wilt aanbieden; iedere donderdag is er spreekuur in de Leybron van 13.00 – 15.00 uur  -  loop een keertje binnen of neem telefonisch contact op via  06 - 38 692 845.

 

Ø  Spreekuur Rabobank

Elke 2e woensdag van de maand van 09.30 - 11.30 uur in de Leybron. .

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 06 november 2017

Copy kunt u aanleveren tot uiterlijk 2 weken voor de verschijningsdatum bij de secretaris via kboriel.secr@gmail.com

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde copy aan te passen of te besluiten deze niet of slechts deels te plaatsen.

 

Met vriendelijke groeten             

bestuur KBO afdeling Riel

 

Voorzitter                     Frans van Dongen        013 – 518 13 91           kboriel.vz@gmail.com

Vicevoorzitter               Jan Houtepen               013 – 504 16 87            kboriel.vvz@gmail.com

Secretaris                     Jenny Mulders              013 – 518 16 00           kboriel.secr@gmail.com

Penningmeester            Carool Kennes              013 – 518 18 11          kboriel.fin@hotmail.com   

 

 

Terug naar de startpagina