Uitgave nr. 10 - 2017
 

 

  Nieuwsbrief                                                                  

      nr. 10 – November 2017                                                                       KBO afdeling Liessel

                    

 

____________________________________________________________________________________________________________________________

 

Beste leden, 

 

De commissie die de Kerstviering in goede banen moet leiden is alweer volop bezig met de voorbereidingen. Zij kwamen tot de ontdekking dat de datum die Gerard van Kol hiervoor had vrij gehouden, niet strookte met de door ons geplande datum. Na wat geschuif met andere activiteiten is woensdagmiddag 13 december nu vastgelegd.   

Onze website wordt naast het vermelden van onze (nieuwe) activiteiten ook geregeld vernieuwd door onze webmaster Toon van Duijnhoven. Onlangs is er door hem een lichtkrant op geplaatst. Neem daarom eens een kijkje op www.kbo-liessel.nl en laat het niet bij die ene keer.

 

Het Bestuur.

 

Ledenmutaties

Overleden: Miet van den Berkmortel – Jacobs,      78 jaar op 30 september, 

                  Jan Koolen,                                        62 jaar op 05 oktober,

                  Lena Janssen – Bots,                          91 jaar op 23 oktober   

                  Jo van Lierop – van Heugten,               83 jaar op 31 oktober.

 

Nieuwe leden: Jan en Annie Spetgens – Slaats, Meidoorn 33  

                        Marcel van den Heuvel, Hazelaar 5.

 

Per 1 november 2017 telde KBO afdeling Liessel 515 leden.

 

Rikconcours

Op de woensdagavonden doen tussen de 20 en 28 leden van de KBO mee aan ons rikconcours. Ook leden van andere afdelingen zijn van harte welkom, maar zij dienen dan € 10,00 per jaar extra te betalen, waardoor zij dan gastlid van onze afdeling zijn. Wilt ook nog meespelen kom dan een kijkje nemen of neem even contact op met Marga Huibrechtse (841515 of 06-53935358)

 

De Lijsselse Toffel

Op 15 november wordt in ’t Lijssels Vertier gekookt en gegeten door groep 3.  Groep 1 is op 29 november aan de beurt en groep 2 volgt op 6 december (dit i.v.m. het verplaatsen van de Kerstviering van 20 december naar 13 december). 

 

Kienen

Donderdag 7 december is het weer kienen in de Kastanje.  De eerstvolgende kienmiddag hierna is op 4 januari 2018.

De zaal is open om 13.00 uur. De prijs per kaart is nog steeds € 3,00.

 

 

 

 

Dag van de Ouderen

Op zaterdagmiddag 7 oktober werd deze middag gehouden. Alle ouderen van de gemeente Deurne waren hiervoor uitgenodigd.

Om 13.00 was er een eucharistieviering in de kerk van de St. Jozefparochie. Daarna ging om 14.00 uur het programma verder in Zalen van Bussel.

Door de grote toeloop moesten er 50 stoelen met tafels worden bijgezet om iedereen een zitplaats te bieden. Na koffie/thee met appeltaart, heeft het Shanty koor  “The Salty Dogs“ uit Mierlohout ons de hele middag vermaakt met liedjes van de zee en ook veel meezing liedjes. Door een misverstand kon de eerder aangekondigde cabaretgroep 

“Tis Aalt Wa” op deze middag niet optreden.

Na soep en gesmeerde broodjes werd de middag om ± 17.30 uur afgesloten met een loterij. Het was een gezellige middag

Circus in de Zorg

Ter afsluiting van ons 60-jarig jubileum hebben we onze leden op vrijdag 13 oktober (jawel, vrijdag de 13e) een gratis voorstelling aangeboden van Circus Sijm onder het motto: “Circus in de Zorg”.

Veel van onze leden hadden de moeite genomen om een van de 3 voorstellingen te bezoeken en hebben genoten van de diverse optredens van de artiesten.

De - ook uitgenodigde - kinderen van basisschool De Zonnebloem zorgden met hun enthousiasme in de ochtendvoorstellingen voor een echte circussfeer.

Wij bedanken onze leden, de schooljeugd en niet in het minst de artiesten voor deze geweldige uurtjes.

 

Voorlichtingsmiddag

Donderdagmiddag 30 november is er om 14.00 uur in de Kastanje een voorlichting door fa. Jan de Boer VOF uit Elsloo in Limburg met als thema:

“Ondanks ouder worden …….. gezond en vitaal blijven”

De leden van onze afdeling zijn van harte welkom op deze gratis presentatie en worden verwelkomd met een kopje koffie/thee en Limburgse vlaai.  Graag opgeven voor 22 november a.s.

 

Kerstviering

In tegenstelling met hetgeen vermeld staat in onze informatiegids wordt onze laatste activiteit van dit jaar, de Kerstviering, niet gehouden op 20 december maar op woensdagmiddag 13 december a.s. in de Kastanje.

De zaal is open om 13.00 uur en een half uur later wordt er begonnen met een “ouderwets” Kerstverhaal in samenwerking met “De Peelzangers”, gevolgd door een korte pauze met koffie/thee en kerstbrood. 

Rond 15.00 uur treedt onze eigen Lijsselse troubadour, Gerard van Kol voor de eerste keer op en komt na de pauze, waarin u een consumptie krijgt aangeboden, nog een keer terug. Hij brengt een programma in Kerstsfeer.

De middag wordt afgesloten met een goed gevulde koffietafel (met soep en een kroket) en een loterij. De kosten voor deze middag bedragen € 10,00 p.p.

KBO-leden kunnen zich opgeven tot en met zondag 10 december a.s. door het strookje hieronder in te vullen en in te leveren bij: Ger Meulendijks, Oude Molen 5.

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OPGAVENSTROOKJE VOOR DE  KERSTVIERING OP 13 DECEMBER 2017

  

Naam:          ………………………………………………….

 

Adres:          ………………………………………………….

 

Geeft zich hierbij met …… personen op voor deze middag.

 

□  wil graag opgehaald worden (aankruisen als dit van toepassing is)

 

(Inleveren voor 11 december incl. betaling van € 10,00 p.p. bij Ger Meulendijks, Oude Molen 5) 

 

Terug naar de startpagina