Nieuwsbrief november 2017

 


Nieuwsbrief november 2017

Belangrijk

Ø  vacature webmaster

Ø  Kerstbrunch op vrijdag 15 december 2017

 

Vacature webmaster

Begin dit jaar werd ik - Patricia van de Louw - aan jullie voorgesteld als de nieuwe website beheerder van de KBO afdeling Riel. Helaas heb ik deze functie maar een jaar vorm kunnen geven; aan het einde van dit jaar ga ik met mijn gezin namelijk verhuizen naar Alphen. 

 

Via deze weg zou ik graag een oproep doen onder de leden, wie deze leuke en leerzame taak op zich zou willen nemen. Het is niet moeilijk, het kost niet veel tijd, de enige voorwaarden is enige betrokkenheid bij de vereniging.  

 

Vanzelfsprekend help ik u op weg en ben en blijf ik beschikbaar voor vragen. Heeft u interesse ? Stuur dan een email naar kboriel.secr@gmail.com


 

Wat is er te doen in de komende periode

 

·         Kerstbrunch vrijdag 15 december 2017 

Dit jaar hebben we - zoals al eerder aangegeven -  niet de traditionele Kerstviering, maar een Kerstbrunch bij Gasterij De Commanderie.

Ontvangst vanaf 11.00 uur met een kopje koffie/thee. Daarna  houdt onze voorzitter        Frans van Dongen – omstreeks 11.30 uur het openingswoord – waarbij we een toost uitbrengen.

 

Hierna wordt de brunch geserveerd; we beginnen met een kop soep, daarna een pasteitje, gevolgd door een uitgebreide Kerstbrunch   

U kunt onbeperkt gebruik maken van koffie/thee; overige drankjes/consumpties komen voor eigen rekening.

 

Tijdens de brunch en het gezellig samenzijn daarna, is er ruimte om bijvoorbeeld een Kerstverhaal voor te lezen.  

Uiteraard wordt deze middag afgesloten met de traditionele loterij, waarbij u weer kans maakt op een van de prijzen; de middag eindigt om ca. 16.00 uur

 

De eigen bijdrage voor deze zeer uitgebreide en verrassende brunch – met aansluitend een gezellig samenzijn - bedraagt € 10,- per persoon; inclusief een lot voor de loterij.

 

Tot en met woensdag 06 december kunt u zich aanmelden door het verschuldigde bedrag te betalen op bankrekeningnummer  NL 43 RABO 01 02 33 92 28 t.n.v. KBO afdeling Riel. Wilt u svp duidelijk vermelden bij mededelingen ”Kerstviering  +  uw naam (of namen als u met meerderen komt)””

 

Heeft u problemen met vervoer, geef dit door aan een van de bestuursleden - wij zorgen ervoor dat u wordt opgehaald en thuisgebracht; onze telefoonnummers staan onderaan de Nieuwsbrief


Wat gebeurde er de afgelopen periode

 

·         Kunstkring KBO afdeling Riel

Op 18 oktober j.l. was er een bijeenkomst van de Kunstkring. Gedreven vertelde onze cursusleider - Mart Janssens - de ruim 30 aanwezigen over Mondriaan; na deze uiteenzetting was iedereen enthousiast en benieuwd naar het vervolg. 

Na deze bijeenkomst hebben zich een aantal nieuwe leden voor de Kunstkring aangemeld; dit betekent dat wij het maximum aantal leden hebben bereikt.

Wilt u lid worden van de Kunstkring, kunt u zich aanmelden via het secretariaat  kboriel.secr@gmail.com uw gegevens komen  op de “wachtlijst”

 

In november hebben we – gedurende 4 woensdag avonden - de Kunstcursus; deze is volledig volgeboekt, dus helaas kunt u niet meer inschrijven

 

·         55+ verwendag  

Ook dit jaar was de belangstelling voor deze dag weer groot; ruim 80 aanwezigen namen deel aan de diverse workshops. Een aantal aanwezigen ging met een bloemstukje of een ander werkstuk tevreden naar huis.

De deelnemers genoten van de activiteiten, de lunch en het prachtige weer. 

De middag werd afgesloten met een conference door Rob Verschuren van Cabaretgroep The Blue Stars

Ook voor volgend jaar heeft de organisatie – onder leiding van Jozef van den Corput – (onvoorziene omstandigheden daargelaten) aangegeven deze dag weer te organiseren.

 

·         Open brief in Goirles Belang

In Goirles Belang van 25 oktober 2017 plaatsten wij – in het kader van de gemeenteraad verkiezingen in maart 2018 - een open brief aan de Politieke Partijen.

Wij roepen alle partijen op met name het beleid voor ouderen in hun programma op te nemen. Wilt u de brief nog een keer nalezen, vraag deze dan op bij het secretariaat via  kboriel.secr@gmail.com - wij sturen u de brief toe

 

·         Halfjaarlijks overleg met mw. Immink – wethouder Gemeente Goirle

Samen met onze collega’s van Goirle hebben wij 2 x per jaar overleg met mevrouw Immink – wethouder Welzijn en Wmo-aangelegenheden. Diverse onderwerpen passeerden de revue, o.a. seniorenhuisvesting in Riel, blijverslening, etc.

Heeft u een vraag of onderwerp voor de wethouder/gemeente, geef dit aan ons door; wij nemen dit mee in het volgende overleg


Algemene onderwerpen, agenda terugkerende activiteiten en “Service-informatie”

 

·         Cadeau-tip voor de feestdagen

Nog even en dan staan de feestdagen weer voor de deur, waarbij we elkaar “in het zonnetje” zetten door het geven van cadeautjes. Heeft u nog geen cadeautje ??

Denk dan aan de cadeaukaart voor een jaar lidmaatschap van onze vereniging.

Wilt u meer weten of de cadeaukaart – kijk dan op de website www.kbo-riel.nl of vraag per mail informatie op bij het secretariaat kboriel.secr@gmail.com

PS: Door KBO-Brabant is een leeftijdsgrens gesteld; alleen personen die 50 jaar of ouder zijn, kunnen lid worden van de vereniging.

 

·         Agenda november 2017  

De activiteiten vinden plaats in de Leybron, het Dorpsplein of de jeu de boules baan achter het Dorpsplein aan de Oude Tilburgsebaan

 

Bingo à 2e vrijdag van de maand, deze maand op 10 november om 14.00 uur  **

Fietsen à elke woensdag – vertrek 13.30 uur vanaf Dorpsplein

Jeu de boules à donderdagmiddag vanaf 13.30 uur - baan Oude Tilburgsebaan

Kaarten en spelletjes  à maandagmiddag vanaf 13.30 uur

Koersbal à elke vrijdagmiddag behalve de 2e vrijdag – om 14.00 uur  

Ouderengym à maandagmorgen van 10.00 – 11.00 uur

Schilderen/tekenen à maandagavond  van 19.30 – 22.00 uur

Wandelen à 2e en laatste woensdag van de maand; deze maand op 08 en 29 november - vertrek 09.30 uur vanuit de Leybron

Yoga à dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur

 

·         Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?

 

Ø  Cliëntondersteuners 

Heeft  u hulp nodig bij uw gesprekken met “’t Loket” over huishoudelijke hulp of andere zaken  binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), neem dan contact op via de mail met het secretariaat kboriel.secr@gmail.com of telefonisch 013 – 518 1600.

Wij verwijzen u door naar de Cliëntondersteuners van het team KBO-Goirle en Riel.

 

Ø  Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel             

 

U kunt zich ook melden/contact opnemen met Dorpscollectief Zorg & Welzijn in Riel.

Hier kunt u terecht als u hulp wilt vragen óf hulp wilt aanbieden; iedere donderdag is er spreekuur in de Leybron van 13.00 – 14.00 uur  -  loop een keertje binnen of neem telefonisch contact op via  06 - 38 692 845.

 

Ø  Spreekuur Rabobank

Elke 2e woensdag van de maand van 09.30 - 11.30 uur in de Leybron. .

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 04 december 2017

Copy kunt u aanleveren tot uiterlijk 2 weken voor de verschijningsdatum bij de secretaris via kboriel.secr@gmail.com

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde copy aan te passen of te besluiten deze niet of slechts deels te plaatsen.

 

Met vriendelijke groeten             

bestuur KBO afdeling Riel

 

Voorzitter                     Frans van Dongen        013 – 518 13 91           kboriel.vz@gmail.com

Vicevoorzitter               Jan Houtepen               013 – 504 16 87            kboriel.vvz@gmail.com

Secretaris                     Jenny Mulders              013 – 518 16 00           kboriel.secr@gmail.com

Penningmeester            Carool Kennes              013 – 518 18 11          kboriel.fin@hotmail.com   

 

 

Terug naar de startpagina