Uden: LID WORDEN VAN SENIORENBELANG UDEN

 

LID WORDEN VAN SENIORENBELANG-UDEN

Wilt u zich aanmelden en bent u geen lid van een andere KBO-afdeling, klik dan op Gewoon lid.

Bent u reeds lid van een andere KBO-afdeling  (buiten de gemeente Uden) of PCOB Uden, klik dan op GASTLID.

 

Hieronder volgt meer informatie over Seniorenbelang Uden. 

 

Seniorenbelang Uden is een organisatie met ca. 2300 leden die zich sterk maakt voor de behartiging van alle belangen, die de ouder wordende mens aangaan.

 

Seniorenbelang Uden bestaat ruim 50 jaar en is zeer actief op allerlei gebied en wordt daarbij gesteund door vele leden, waarvan een groot aantal zich bijzonder inzet voor onze organisatie.

 

U kunt ons ontmoetingsgebouw ‘EIGEN HERD’ aan de Rooijsestraat 32 bezoeken, waar dagelijks vele activiteiten plaatsvinden en regelmatig cursussen, lezingen en evenementen worden gehouden.

 

Als lid van Seniorenbelang Uden ontvangt u (11x per jaar) het Magazine ONS van KBO-Brabant, alsmede ons eigen blad ACTUEEL. De wijkcontactpersoon bezorgt deze bij u.
 

Voor 2018 bedraagt de contributie € 21,00 per persoon per kalenderjaar en € 10,00 voor gastleden van buiten de Gemeente Uden of de PCOB Uden. Deze bedragen zijn alleen van toepassing als u een machtiging tot automatische incasso heeft afgegeven. Heeft u dat niet gedaan en maakt u zelf het contributiebedrag over of moeten wij u een betalingsherinnering sturen, dan wordt de contributie met € 2,00 verhoogd i.v.m. extra administratiekosten bij de verwerking en bedraagt dan € 23,00, resp. € 12,00 per kalenderjaar. In het jaar van aanmelding betaalt een nieuw lid ingaande het volgende kwartaal, naar verhouding van de contributie van 1 jaar. Het lidmaatschap loopt van 01-01 t/m 31-12. In het jaar van beëindiging van het lidmaatschap en bij overlijden van een lid is over het gehele kalenderjaar contributie verschuldigd. Wanneer de algemene ledenvergadering besluit tot wijziging van de jaarlijkse contributie, zal het te incasseren/te betalen bedrag overeenkomstig worden aangepast.

 

Als u al lid bent van een andere KBO-afdeling buiten de gemeente Uden of van PCOB Uden, kunt u zich als betalend gastlid inschrijven bij Seniorenbelang Uden Via dit gastlidmaatschap kunt u dan in principe meedoen aan alle activiteiten/evenementen van Seniorenbelang Uden. Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de betreffende contactpersoon. Het gastlidmaatschap kost momenteel € 10,00 per lid per jaar via automatische incasso en anders € 12,00 per lid per jaar.

Leden van onze zusterorganisatie in Uden. t.w. KBO Volkel en Odiliapeel, kunnen gratis deelnemen aan de activiteiten/evenementen van Seniorenbelang Uden. Wel moeten zij zich dan nog aanmelden via de inschrijfformulieren voor gastleden.

 
Aanmelden als lid/gastlid is alleen schriftelijk mogelijk via de formulieren die aan deze pagina gekoppeld zijn, of met een inschrijfformulier zoals ze in de hal van Eigen Herd staan. Met het invullen van het digitale inschrijfformulier of het ondertekenen van het papieren inschrijfformulier geeft u Seniorenbelang Uden toestemming om uw gegevens te beheren en gaat u akkoord met de PRIVACY-VERKLARING. Wij willen graag dat nieuwe leden zoveel mogelijk een machtiging afgeven voor incasso van de contributie en/of deelname aan evenementen.
 

Brievenbus-adres: Rooijsestraat 32B, 5401 AT Uden
Contributie/Evenementenrekening: IBAN: NL73 RABO 0151 9030 69

e-mail: bongers47@gmail.com

 

Terug naar de startpagina