Dankjewelbijeenkomst vrijwilligers vrijdag 10 november 2017

Dankjewelbijeenkomst vrijwilligers goed in de smaak gevallen

 

Vrijdag 10 november heeft KBO Berkel-Enschot zijn jaarlijkse ‘Dankjewelbijeenkomst’ gehouden in de foyer van de Schalm. Een bijeenkomst om alle vrijwilligers binnen onze vereniging eens extra in het zonnetje te zetten en hen te bedanken voor alles wat zij voor KBO Berkel-Enschot doen. Om een vereniging van bijna 1.650 leden draaiende te houden komt heel wat kijken, wetende dat wij volledig op de inzet van onze ruim 130 tellende groep vrijwilligers kunnen rekenen. Er komt geen beroepskracht aan te pas en toch hebben we een organisatie die op alle fronten actief is en aan de weg timmert. Er wordt een grote variëteit aan activiteiten en cursussen georganiseerd waar veel van onze leden gebruik van maken. Maar behalve dat, kunnen senioren een beroep doen op de dienstverlening van onze vrijwillige ouderenadviseurs of belastinginvulhulpen.

Tijdens zijn toespraak sprak de voorzitter zijn waardering uit voor al het werk dat onze vrijwilligers met veel toewijding en enthousiasme doen voor KBO Berkel-Enschot, niet alleen voor onze organisatie, maar daarvan afgeleid óók voor alle leden.

De vrijwilligers samen vormen een hechte groep en de onderlinge sfeer is uitstekend. Vrijwel iedereen kent elkaar en als er iemand onverhoopt mocht uitvallen springt de ander bij. Iets waar we met recht trots op mogen zijn.

 

Ondanks die hechte band komt er onherroepelijk een moment dat mensen moeten besluiten om te stoppen met hun vrijwilligerswerk. Zo hebben we op de 10e november afscheid genomen van drie van onze gewaardeerde vrijwillige medewerkers.

Twee van onze vrijwilligers zijn na meer dan tien jaar de stuwende kracht te zijn geweest achter onze groep ‘Wandelen in de natuur’ gestopt als begeleider, te weten El Scheeren en Wim Alofs. El heeft al die jaren de wandeltochten mee voorbereid en bewaakte de zwaarte en de lengte  van de wandelingen. Wim gaf tijdens de wandelingen uitvoerig tekst en uitleg bij alles wat zich onderweg in de natuur voordoet. Een goed bij elkaar passend duo dat garandeerde dat de wandelaars onderweg niet alleen veel wetenswaardigheden tot zich konden nemen, maar tegelijkertijd voor een gezellige sfeer zorgde.

De voorzitter heeft hen uitvoerig voor hun grote inzet bedankt en beiden een presentje aangeboden om die dank te onderstrepen.

Van nog een trouwe vrijwilliger – Ad van Kasteren -  die helaas wegens ziekte heeft moeten bedanken, zal op een later tijdstip afscheid worden genomen. Ad is voor KBO Berkel-Enschot jarenlang een zeer deskundige en nauwgezette belastinginvulhulp en ouderenadviseur geweest. Hij heeft veel senioren met raad en daad ondersteund en wij zijn Ad dan ook zeer erkentelijk voor zijn tomeloze inzet.

 

De bijeenkomst van onze vrijwilligers verliep erg geanimeerd. Mensen konden uitvoerig bijpraten en elkaars ervaringen delen. Onze huispianist Willem Bruggeling zorgde zoals gewoonlijk voor sfeervol pianospel en aan praat was geen gebrek.

Voor de inwendige mens was ook gezorgd, want de deelnemers konden genieten van een ‘Hemels’ buffet.

Kortom een geslaagde bijeenkomst voor een GROOT DANKJEWEL aan alle vrijwilligers van KBO Berkel-Enschot!

 

 

 

 

Terug naar de startpagina