Sumer en Akkad, de oudste beschavingen van het Midden-Oosten

Mesopotamië – het land tussen de Eufraat en de Tigris, nu Irak – was ooit de wieg van onze beschaving.

Meer dan 5000 jaar geleden ontstonden daar geletterde culturen, waaraan we de uitvinding van het schrift, van de wiskunde en de stadscultuur te danken hebben, om maar eens enkele zaken te noemen.

De Sumeriërs en wat later de Akkadiërs zijn de dragers geweest van die vernieuwende ontwikkelingen.

                  

In 4 bijeenkomsten op maandagmiddag volgen we het ontstaan van deze beschavingen en vergelijken we ze met de min of meer gelijktijdige ontwikkelingen in het oude Egypte. We maken kennis met de oudste voorbeelden van (spijker) schrift, met de oudste literatuur van de wereld en met de allereerste grote steden: Uruk en Ur (de plaats waar aartsvader Abraham vandaan kwam).

We volgen de politieke geschiedenis in de regio, de op- en neergang van de grote steden en de eerste grote wereldveroveraar: Sargon van Akkad.

 

Deze cursus werd eerder in het najaar van 2017 gegeven. Vanwege de grote belangstelling en de positieve reacties herhalen we hem in dit najaar.

Een vervolgcursus (over de Babyloniërs en Assyriërs) mag u bij leven en welzijn volgend najaar verwachten.

 

Docent:           Jos Loonen

Waar:              Koningsoord

Wanneer:         maandagmiddag van 14.00 – 16.00 uur

Cursusdata:     5-12-19 en 26 november

Kosten:            voor leden KBO B-E: € 15,-

Terug naar de startpagina