Filosofie van de twintigste eeuw

De twintigste eeuw was een bijzondere eeuw. Niet alleen was het een eeuw van grote technische en wetenschappelijke ontwikkelingen, het was ook de meest bloedige eeuw ooit, vol oorlogen, revoluties en genocide. Oude waarden, idealen en absolute principes kwamen onder vuur te liggen en verdwenen. 

Ook het mensbeeld veranderde. De mens werd niet langer gezien als een schepping van God maar als een wezen dat zich volgens de evolutietheorie van Darwin heeft ontwikkeld. De mens werd bovendien niet langer gezien als een louter rationeel wezen maar als een wezen wiens handelen en denken mede worden bepaald door onbewuste processen. 

Al deze ontwikkelingen en veranderingen hebben natuurlijk ook hun uitwerking gehad op de filosofie. De filosofie van de twintigste eeuw zoekt niet langer naar absolute zekerheden. Zo is waarheid afhankelijk van de context, en wordt tegen eenheid en totaliteit de verscheidenheid verdedigd.

 

Tijdens de cursus zullen de ideeën van de belangrijkste filosofen uit de twintigste eeuw worden besproken, te weten: Friedrich Nietzsche; Edmund Husserl; Martin Heidegger; Maurice Merleau Ponty; Emmanuel Levinas; Jürgen Habermas, Michel Foucault en Luce Irigaray.

De cursus wordt gegeven door Ingrid Aarts en Lucy Roodbol. Beiden zijn als filosoof afgestudeerd aan de universiteit van Tilburg en hebben ruime ervaring in het geven van cursussen.

 

De cursus is zodanig opgezet dat iedereen eraan kan deelnemen. Er wordt dan ook niet uitgegaan van filosofische voorkennis. Ook is er voldoende gelegenheid voor en stellen van vragen en voor discussie. Een samenvatting van de besproken stof wordt na afloop van iedere bijeenkomst digitaal beschikbaar gesteld.

Docenten:           Lucy Roodbol en Ingrid Aarts

Waar:                 Koningsoord

Welke dag:          donderdagmorgen

Hoe laat:             10.00 – 12.00 uur

Data:                  11-18 en 25 januari, 1-8 en 15 februari

Kosten:                voor leden KBO B-E  € 70,-

Deelnemers:         Min. aantal 10

Terug naar de startpagina