Nieuwsbrief december 2017

 Nieuwsbrief december 2017

 

Belangrijk

Ø  Kerstbrunch vrijdag 15 december 2017

Ø  16e editie van de Senioren Expo in Veldhoven in januari 2018

Ø  vanaf nu – op verzoek van de enthousiaste wandelaars – elke week ’s woensdags wandelen !!!


 

·         Overlijden Jan Lemans

Op 18 november j.l. overleed Jan Lemans op 86 jarige leeftijd.

Jan is een aantal jaren bestuurslid geweest van onze vereniging, waarvan 3 jaar penningmeester. Daarnaast heeft Jan jarenlang computerles gegeven aan KBO-leden en blinden en was hij o.a. verantwoordelijk voor de website van onze afdeling.

Wij zijn Jan veel dank verschuldigd en wensen zijn kinderen, naasten en verdere familie veel sterkte.

 

·         Dementiewaaier voor Goirle en Riel

In het kader van de Dementie Vriendelijke Gemeente (DVG) is een “dementiewaaier” uitgebracht; alle belangrijke informatie is bij elkaar gebracht in één handige waaier.

Aan de ene kant ziet u wat de gemeente aan instanties/hulporganisaties/ondersteunings-punten heeft en de andere kant van de waaier is bedrukt met omgangstips.

 

Het is de bedoeling dat de waaier via de huisartsen en de dementie consulenten bij u terecht komt. Ook liggen exemplaren ter inzage in de Dementheek (Bibliotheek Goirle), het gemeentehuis en ’t Loket.

Samengevat à de dementiewaaier is een gemakkelijke wijzer met informatie en tips speciaal gericht op Goirle en Riel.


 

Wat is er te doen in de komende periode

 

·         Kerstbrunch vrijdag 15 december 2017

Het is bijna zover; heeft u zich al aangemeld ??  à nog niet, het kan nog tot en met

08 december 2017 door overboeking van € 10,- per persoon op bankrekeningnummer  NL 43 RABO 01 02 33 92 28 t.n.v. KBO afdeling Riel met vermelding van uw naam/namen.

 

Vanaf 11.00 uur bent u van harte welkom bij Gasterij De Commanderie.

Heeft u problemen met vervoer, neem contact op met een van de bestuursleden; wij zorgen dat u wordt opgehaald en thuisgebracht

 

·         Senioren Expo in Koningshof Veldhoven

De 16e editie van de jaarlijkse Senioren Expo – georganiseerd door KBO-Brabant – vindt plaats van dinsdag 16 t/m zondag 21 januari 2018 in het Evenementencomplex Koningshof in Veldhoven. Op vertoon van uw lidmaatschapskaart krijgt u € 4,- korting op de entreeprijs van € 10,-; vergeet uw kaart dus niet mee te nemen

Een poster met informatie en optredens, etc. hangt op het prikbord in de Leybron.


Wat gebeurde er de afgelopen periode

 

·         Kunstcursus

In november was – gedurende 4 woensdagavonden - de jaarlijkse Kunstcursus.

De cursusleider van de Kunstkring - Mart Janssens – leerde ons weer een aantal zaken op het gebied van kunst; de belangstelling was groot en iedereen was erg enthousiast.

 

·         Overleg leden Werkgroep ROC en bestuur op 14 november 2017  

Het bestuur heeft – op voordracht van 2 leden van de Werkgroep - Ton van der Poel -voorgesteld als kandidaat bestuurslid namens Werkgroep ROC.

Tijdens de ALV (Algemene Leden-/jaarvergadering) in april 2018 draagt het bestuur Ton voor als bestuurslid; vanaf heden woont hij de vergadering - zowel van de Werkgroep ROC als van het bestuur - bij.

 

Verder hebben we gesproken over wie doet wat en gedachten uitgewisseld over het programma 2018, incl. de voorbereidingen voor de zomerschool-/vakantieactiviteiten.

 

Han Wouters heeft aangegeven dat zij per 01 januari 2018 stopt als coördinator van de bingo. Het bestuur betreurt het vertrek van Han, maar heeft respect voor haar keuze. Han bedankt voor het vele werk dat je de afgelopen jaren hebt verricht voor de bingo; voor de wekelijkse fietstocht blijft Han wel aanspreekpersoon.

 

We hebben dus een “vacature” voor coördinator voor de bingo; dit betekent dat u de voorbereidingen treft, prijsjes aanschaft, deelname-geld in ontvangst neemt etc., etc.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Han Wouters, telefoon 013 – 518 1671, zodat u een goed beeld krijgt van wat er gedaan moet worden. Heeft u interesse, laat dit dan via een mailtje weten bij het secretariaat kboriel.secr@gmail.com of een telefoontje naar een van de bestuursleden.


 

Algemene onderwerpen, agenda terugkerende activiteiten en “Service-informatie”

 

·         Agenda december 2017  

De activiteiten vinden plaats in de Leybron, het Dorpsplein of de jeu de boules baan achter het Dorpsplein aan de Oude Tilburgsebaan

 

Bingo à 2e vrijdag van de maand, deze maand op 08 december – Kerstbingo met extra mooie prijsjes -  om 14.00 uur 

Fietsen àelke woensdag – vertrek 13.00 uur va Dorpsplein à gewijzigde vertrektijd !!

Jeu de boules à donderdagmiddag vanaf 13.30 uur - baan Oude Tilburgsebaan

Kaarten en spelletjes  à maandagmiddag vanaf 13.30 uur

Koersbal à elke vrijdagmiddag behalve de 2e vrijdag om 14.00 uur; dit jaar vanwege de Kerstbrunch niet op 15 december 2017

Ouderengym à maandagmorgen van 10.00 – 11.00 uur

Schilderen/tekenen à maandagavond  van 19.30 – 22.00 uur

Wandelen à vanaf nu elke woensdag  - vertrek 09.30 uur vanuit de Leybron

Yoga à dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur

 

·         Werkgroep Levensbeschouwing van KBO-Goirle   

KBO-Goirle heeft een gespreksgroep Levensbeschouwing, waar senioren met elkaar praten over de veranderende wereld om hen heen.

De gesprekken zijn in De Wildacker, Van Hogendorpplein 73 in Goirle op de 1e woens-dag van de maand. Ondersteuning is er door de provinciale geestelijk adviseur van KBO-Brabant; de gesprekken duren ca. 1,5 uur.

De groepen bestaan uit 8 – 10 deelnemers en streeft er steeds naar dat deelnemers zichzelf kunnen zijn en na afloop met een goed gevoel huiswaarts keren.

Heeft u interesse neem dan contact op met Frans Pasmans, telefoon 013 – 534 5049 of Piet Verschure, telefoon 013 – 534 1809.

U kunt ook contact opnemen met Theo Smulders, telefoon 013 – 518 1617.

 

·         Zorgverzekeringen en korting voor KBO-leden voor 2018   

Op pagina 4 vindt u een overzicht van de wijzigingen van de zorgverzekeringen die door KBO-Brabant zijn afgesloten en informatie hoe verder te handelen.

 

·         Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?

Ø  Cliëntondersteuners 

Heeft  u hulp nodig bij uw gesprekken met “’t Loket” over huishoudelijke hulp of andere zaken  binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), neem dan contact op via de mail met het secretariaat kboriel.secr@gmail.com of telefonisch 013 – 518 1600.

Wij verwijzen u door naar de Cliëntondersteuners van het team KBO-Goirle en Riel.

 

Ø  Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel             

 

U kunt zich ook melden/contact opnemen met Dorpscollectief Zorg & Welzijn in Riel.

Hier kunt u terecht als u hulp wilt vragen óf hulp wilt aanbieden; iedere donderdag spreekuur van 13.00 – 14.00 uur in de Leybron -  loop een keertje binnen of neem telefonisch contact op via  06 - 38 692 845.

 

Ø  Spreekuur Rabobank

Elke 2e woensdag van de maand van 09.30 - 11.30 uur in de Leybron. .

 

Zorgverzekeringen en korting voor leden van KBO-Brabant voor 2018

 

Ook voor 2018 kunnen leden van de KBO korting krijgen bij het afsluiten van een zorg-verzekering; dit kan bij de volgende zorgverzekeringen

 

VGZ

Leden van KBO-Brabant krijgen bij VGZ 8% korting op de basisverzekering en 5% korting op de aanvullende verzekering.

 

Leden nemen zelf contact op met VGZ; telefoon 0900 – 8490; geef bij aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door 11649.

 

IAK

Leden van KBO-Brabant kunnen via IAK een zorgverzekering afsluiten. Leden die voor een IAK basis + aanvullende verzekering kiezen, ontvangen de volgende extra voordelen

·         8 extra behandelingen voor beweegzorg (fysiotherapie)

·         € 500,- extra vergoeding op eigen bijdrage voor geneesmiddelen

·         vergoeding van uw rijbewijskeuring bij de door KBO-Brabant geselecteerde keurings-artsen

·         eenmalige KBO-Brabant lidmaatschapsbijdrage van € 20,-

 

Voor meer informatie over de zorgverzekering via IAK kunnen leden contact opnemen met IAK; telefoon 040 – 2611888; geef bij aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door 8086.

 

Zilveren Kruis Achmea (ZKA)

Leden van KBO-Brabant krijgen bij ZKA 8% korting op de basisverzekering, 10% korting op de aanvullende verzekeringen, 10% korting op de tandartsenverzekeringen.

Bovendien krijgen leden bij het afsluiten van de Basis Plus Module of Aanvullend (1, 2, 3 of 4 sterren) het pakket Extra Aanvullend KBO.

Aan het gratis pakket Extra Aanvullend KBO zijn de volgende voordelen verbonden

·         fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck (artikel 10): maximaal 6 behandelingen per persoon per kalenderjaar bij een door ZKA gecontracteerde zorgverlener

·         hulp aan huis voor verzekerden van 18 jaar en ouder bij ADL uitval na ziekenhuisverblijf (artikel 39): maximaal € 250,- per persoon na verblijf in een ziekenhuis (afhankelijk van de mate van ADL uitval)

·         hulp bij mantelzorg (artikel 42): maximaal € 250,- per persoon per kalenderjaar voor verzekerden met Aanvullend 2, 3 of 4 sterren. De vergoeding is afhankelijk van het bedrag dat nodig is voor de noodzakelijke ondersteuning

·         lidmaatschap KBO (artikel 48): ZKA geeft een tegemoetkoming in de kosten in het eerste verzekeringsjaar in het KBO lidmaatschap. Dit geldt voor bestaande en nieuwe leden; maximaal € 20,- per lid

·         rijbewijskeuring (artikel 49): ZKA vergoedt de kosten van een rijbewijskeuring; maximaal € 35,-. Voorwaarde voor vergoeding: de keuring moet plaatsvinden bij een keuringsarts.
ZKA vergoedt niet de kosten van aanvullende medische keuringen, anders dan rijbewijskeuringen.

 

Leden nemen zelf contact op met Zilveren Kruis Achmea; telefoon 071 – 7510052 (toets 3 als u een (nieuwe) zorgverzekering wilt afsluiten, wijzigen of opzeggen). Geef bij aanmelding het volgende collectiviteitsnummer door 207000837.

 

Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2017 én van KBO afdeling Riel.

Wij wensen u hele fijne Kerstdagen en een prettige jaarwisseling.

Tot volgend jaar – vanaf 01 januari 2018 heten we

Senioren Belangen Riel

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 08 januari 2018

Copy aanleveren tot uiterlijk 2 weken voor verschijningsdatum bij het secretariaat via kboriel.secr@gmail.com

 

Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde copy aan te passen of te besluiten deze niet of slechts deels te plaatsen.

 

Met vriendelijke groeten             

bestuur KBO afdeling Riel

 

Voorzitter                     Frans van Dongen        013 – 518 13 91           kboriel.vz@gmail.com

Vicevoorzitter               Jan Houtepen               013 – 504 16 87            kboriel.vvz@gmail.com

Secretaris                     Jenny Mulders              013 – 518 16 00           kboriel.secr@gmail.com

Penningmeester            Carool Kennes              013 – 518 18 11          kboriel.fin@hotmail.com   

 

 

Terug naar de startpagina