Nieuwsbrief januari - februari 2018

KBO-Nispen Nieuwsbrief januari - februari 2018

(klik op een van de linken om direct naar het onderwerp te gaan)

 

Het bestuur van KBO Nispen wenst alle leden een voorspoedig 2018 toe.

Bingo:

Maandagmiddag bingo:

15 januari.

Aanvang 13.30 uur in Nisipa.

Dinsdagavond bingo:

Met loterij op 6 februari.

Aanvang 17.30 uur in Nisipa.

Op beide bingo’s is iedereen welkom.

 

Biljarten:

De wedstrijdschema’s voor de diverse competities zijn uitgereikt.

Bandstoten:

In januari start weer de onderlinge competitie bandstoten.

Nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden vóór 8 januari bij de biljartcommissie. Tel: 365518

 

Wandelen:

Elke woensdagmorgen wordt er gewandeld.

Start om 09.30 uur bij Nisipa.

 

Medi-gym:

Elke maandag- en donderdagmorgen medi-gym o.l.v. Elly van Mechelen.

Start weer op 8 januari.

 

Koersbal:

Elke donderdagmiddag om 13.30 in Nisipa.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

Koersbal:

Vanaf 11 jan elke donderdagmiddag om 13.30 in Nisipa.

 

 

Jeu de boules

Na 1 april elke woensdagmiddag. Om13.30 uur bij Nisipa.

 

Hobbyclub:

Woensdagmorgen 10-24 januari en 7 februari in Nisipa.

 

Nispen vocaal:

Repetitie: Dinsdagavond 9-11-30 januari

Optredens: voor zover bekend 17 januari en 4 februari

17 januari  Expo beurs Veldhoven:

Voor de busreis naar Veldhoven is de exacte vertrektijd van de bus 08.00 uur bij de parking van NSV.

Voor informatie over de activiteiten rond het 60 jarig bestaan van KBO-Nispen zie de pagina 'KBO-Nispen 60 jaar'

 

Rikken

De kaartliefhebbers kunnen weer gaan rikken.

De aanvang is steeds op 13.30 uur in Nisipa, ook niet leden zijn welkom.

Rikken voor ouderen: op maandag 11 december 2017, 8 januari, 22 januari (extra ronde) en 5 februari 2018

Rikkeizer van de KBO: op woensdag 7, 14, 21 en 28 februari en op 7 maart 2018.

 

Film

In samenwerking met City Theater is er voor KBO-leden een speciale actie samengesteld

met de mogelijkheid voor film en lunch op vertoon van je KBO-pas.

28 januari: Film C’ ést La Vie.

 

KBO- Actie van de Schouwburg De Kring Roosendaal

Dinsdagmiddagserie: op 16 januari, 20 maart en 17 april.

 

Contributies en bijdragen 2018:

De contributie voor het lidmaatschap van de KBO-Nispen over 2018 bedraagt evenals in 2017 voor leden €  22,= per jaar.

De contributie voor gastleden en deelnemers bedraagt € 11,= per jaar.

De incasso van de contributie is gepland op 31 januari 2018 bij de leden die een automatische machtiging hebben verleend.

Leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen een contributienota.

 

Bijdrage medi-gym 2018

De bijdrage over 2018 wordt in 2 termijnen geïnd.

De 1e termijn 2018 zal rond 16 februari 2018 automatisch worden afgeschreven.

Deze 1e termijn bedraagt € 40,= minus de eventueel teveel betaalde bijdrage over 2017.

De 2e termijn van €  40,= zal  rond 16 augustus 2018 automatisch worden afgeschreven.

 

Bijdrage koor Nispen Vocaal

De bijdrage over 2018 wordt in 2 termijnen geïnd.

De 1e termijn 2018 van €  30,= zal  rond 16 februari 2018 automatisch worden afgeschreven.

De 2e termijn van €  30,= zal  rond 16 augustus 2018 automatisch worden afgeschreven.

 

Jan van der Sanden,

penningmeester.

 

Ondersteuning vanuit KBO-Kring Gemeente Roosendaal:

Ouderenadviseurs;

coördinatie: Dhr. B. Aanraad, Heliotroopdijk 44, 4706JK Roosendaal, tel. 561785

Dhr. A. Jacobs                        tel. 552457

Dhr. F. Peeters                        tel. 553038

Mevr. E. v. Hooijdonk               tel. 822397

 

Belastinginvullers:

coördinatie: Dhr. A. v. Hoof, Lavadijk 63  4706KW Roosendaal tel. 529271

Dhr. A. Jacobs                        tel. 552457

Dhr.J.Pietjouw                        tel.06 53129505

 

Cliënt ondersteuning:            

Dhr. B. Aanraad                     tel: 561785

Dhr. J. de Beer                      tel: 06 80169106

Mevr. T. v. Tulder                   tel: 06 57588226

 

Werkgroep Belangenbehartiging Gemeente Roosendaal

voorzitter: Mevr. C. Adriaansen tel: 0165 554515

Secretariaat: Van Leeuwenhoeklaan 110 tel: 0165-528364

 

Toegevoegd aan de web-versie van de nieuwsbrief (staat niet in de papieren nieuwsbrief)

Cursus 'Valtraining en fietsen'

KBO Roosendaal organiseert een cursus 'Valtraining en fietsen'.

Op 24 januari is er een informatieavond, klik op de link hierboven voor meer info.

 

Nispens Toneel:

op 21 januari is de middagvoorstelling van het Nispens toneel.

Zij spelen het stuk 'High tea bij bakkerij van Schie'

 

Terug naar pagina 'Nieuws'

Terug naar de startpagina