Nieuwsbrief 2018-01

 

 

                                                   Nieuwsbrief januari 2018


We zijn weer begonnen aan een nieuw jaar

Het bestuur van Senioren Belangen Riel wenst u, uw familie en naasten het allerbeste voor een gezellig en gezond 2018.

Samen met u maken wij er weer een mooi

jaar van met veel interessante activiteiten.


Belangrijk.

Ø  vacature voor bezorger “ONS” - Nieuwsbrief en andere informatie

Ø  lezing/avond over dementie in Science Cafe Tilburg 16 januari 2018

Ø  Senioren Expo 2018 in Koningshof - Veldhoven van 16 t/m 21 januari 2018

Ø  inning en betaling contributie 2018

Ø  algemene leden-/jaarvergadering donderdag 19 april 2018


 Vanaf 01.01.2018 heten wij Senioren Belangen Riel.

Het is niet alleen een nieuw jaar; maar onze vereniging heeft ook een nieuwe naam;  Senioren Belangen Riel - hierna te noemen SB-Riel - we blijven aangesloten bij KBO-Brabant voor de behartiging van de belangen op provinciaal en landelijk niveau.

Ook de activiteiten blijven grotendeels ongewijzigd; natuurlijk kunnen er nieuwe activiteiten bijkomen. De naamsverandering betekent ook een nieuwe naam voor onze website; u kunt deze Nieuwsbrief ook vinden op www.sb-riel.nl

Ook de mailadressen zijn gewijzigd; deze staan onderaan deze Nieuwsbrie      


Nieuwe webmaster.

Als vervolg op de oproep in november voor een nieuwe webmaster hebben wij een kennismakingsgesprek gehad met de heer Siem Maas. Siem is vanaf 01 januari 2018 onze nieuwe webmaster en beheert de website www.sb-riel.nl 

Siem is 70 jaar en woont sinds 20 jaar op de Akkerweg in Riel. Zijn grootste hobby is zingen; hij zingt in 3 verschillende koren, nl. Meezingkoor Vrij & Blij in Riel; Iers mannen-koor Maydoon in Tilburg en om de 2 weken met bewoners van verzorgingshuis Elisabeth in Goirle. Siem probeert – als zijn agenda dit toelaat - regelmatig de verschillende evenementen te bezoeken; maakt dan eventueel foto’s om die op de website plaatsen. Op deze manier hopen we de website op te fleuren en moedigen we iedereen aan deze te bezoeken. U kunt de webmaster bereiken via het mailadres webmaster@sb-riel.nl


Patricia van de Louw is inmiddels verhuisd naar Alphen, vandaar dat zij niet meer in de gelegenheid is de website te beheren. Via deze weg bedanken wij Patricia voor haar bijdrage en wensen haar met haar gezin veel geluk in Alphen.


Vacature bezorger “ONS” – Nieuwsbrief en overige informatie SB-Riel.

Omdat een van onze bezorgers verhuist naar Goirle hebben wij “vacature bezorger” voor omgeving Zandeind. Als de voorkeur uitgaat naar een andere omgeving is dat mogelijk en kan er eventueel geruild worden. Mochten meerdere kandidaten zich aanmelden dan maken wij een “herschikking” van de bezorgadressen. Bent u geïnteresseerd en/of wilt u zich aanmelden - neem dan rechtstreeks contact op met de coördinator van de bezorgers Toon Schellekens, telefonisch 013 – 518 1449 of per mail liatoonschel@ziggo.nl


Wat is er te doen in de komende periode.

Dementie à zicht op genezing ?  

Science Cafe Tilburg organiseert dinsdag 16 januari 2018 (Factorium om 20.00 uur) een avond over dementie. Gastspreker is Prof. dr. Philip Scheltens, hoogleraar neurologie en directeur Alzheimer-centrum Amsterdam;  een van de grootste autoriteiten op dit gebied, getuige ook het feit dat hij op 30 januari 2017 de Grand Prix voor zijn jarenlange topresearch naar deze ziekte heeft mogen ontvangen. Als discussant zal Willy Garenfeld - die als ouderen-psychiater is verbonden aan GGZ-Breburg - optreden; de presentatie is in handen van Ward Deckers. De toegang bedraagt € 3,- (gratis voor leden van Openbare Bibliotheek Midden-Brabant op vertoon van de ledenpas). Voor nadere informatie en/of het reserveren van plaatsen zie ook www.ssciencecafetilburg.nl 


Senioren Expo in Koningshof Veldhoven van 16 t/m 21 januari 2016.

Informatie vindt u op de poster bij de Leybron; op vertoon van uw lidmaatschapskaart krijgt u € 4,- korting op de entreeprijs van € 10,-; vergeet uw kaart dus niet mee te nemen


Contributie 2018 .

  Eind januari/begin februari wordt de jaarlijkse contributie - € 21,- per persoon -van uw bankrekening afgeschreven; als u SB-Riel heeft gemachtigd via automatische incasso.Leden die geen machtiging hebben  afgegeven ,krijgen van de penningmeester een nota met het verzoek de contributie over te maken. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij onze penningmeester - Carool Kennes - telefoon 013 – 518 1811 


Informatiemiddag Bedevaartreis naar Lourdes.

Ook dit jaar begeleidt de Lourdesgroep Bisdom ’s Hertogenbosch enkele pelgrimsreizen naar Lourdes. Zondag 21 januari 2018 om 13.00 uur is er een informatiemiddag in de Kelderzaal van de Joannes Parochie, De Lind 52 in Oisterwijk. De ingang is aan de Peperstraat, achter de kerk; er is een lift aanwezig.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met Joke Hoekman via 013 – 521 67 01; Peter v.d. Brand via 06 – 4434 0035 of Wilma Caiffa via 06 – 1215 7507 (na 18.00 uur)

Alle informatie staat ook op de website www.lourdesgroepbisdomshertogenbosch.nl


Voor onze opera-liefhebbers  à Opera Tosca van Puccini in Pathe.

Zondag 04 februari 2018 om 11.00 uur is in bioscoop Pathe op de Heuvel in Tilburg

de opera Tosca van Puccini; een registratie van de The Metropolitan Opera; het lijkt of u er zelf bij bent in New-York. 

Voorafgaande aan de voorstelling - om 10.40 uur - wordt een introductie-filmpje vertoond, verzorgt door Operaspecialist Ernst Daniel Smit. Er is een korte lunch-pauze, waarin een broodjes-service wordt aangeboden in de bioscoop; deze kosten zijn niet inbegrepen bij de prijs van het kaartje. Op vertoon van uw KBO-lidmaatschapskaartje betaalt u geen      € 17,50 maar € 14,-. Veel plezier.


Algemene leden-/jaarvergadering.  

 De algemene leden-/jaarvergadering vindt plaats op donderdag 19 april 2018. 

Reserveer deze datum in uw agenda; komende maanden informeren wij u verder.


            Wat gebeurde er de afgelopen periode.

Informatiebijeenkomst KBO-Brabant over ledenwerving

Wij bezochten de informatiebijeenkomst van KBO-Brabant, waarin een aantal tips werd gegeven om een ledenwervings-actie op te starten.

Al eerder gaven wij aan het van groot belang te vinden dat wij als vereniging groeien; enerzijds “hoe meer zielen hoe meer vreugd”, maar anderzijds ook omdat een vereniging met meer leden mogelijk meer kan bereiken richting andere instanties.

Door KBO-Brabant worden gedurende dit jaar enkele cursussen “hoe een leden-wervingsactie op te zetten” gegeven.

Het bestuur is voornemens in de loop van dit jaar een wervingsactie op te starten.

Ons idee is hiervoor een Werkgroep te starten; wilt u hieraan uw bijdrage leveren neem dan contact op met de voorzitter Frans van Dongen, telefoon 013 – 518 1391 of stuur een mailtje naar het secretariaat secretariaat@sb-riel.nl

U kunt uiteraard de cursus van KBO-Brabant volgen en ontvangt alle relevante informatie.


Kerstbrunch vrijdag 15 december 2017

In plaats van de traditionele Kerstviering hielden we een Kerstbrunch -  het werd een groot succes – ruim 115 leden waren aanwezig

Bij binnenkomst kreeg iedereen een kopje koffie met iets lekkers en na het openings-woord van de voorzitter brachten we een toost uit op het afgelopen jaar.

Er werd gezellige gekletst, we luisterden naar kerstmuziek en kerstverhalen en kregen uitleg over “kunst en kerst”.

Tussendoor genoot iedereen van de voortreffelijke brunch met soep, pasteitje en diverse broodjes. De middag werd afgesloten met de “loterij” en daarna ging iedereen voldaan – en sommigen met een mooie prijs – weer naar huis. 


Algemene onderwerpen, agenda terugkerende activiteiten en “Service-informatie”

Agenda januari 2018.  

De activiteiten vinden plaats in de Leybron, het Dorpsplein of de jeu de boules baan achter het Dorpsplein aan de Oude Tilburgsebaan


Bingo à 2e vrijdag van de maand, deze maand op 12 januari om 14.00 uur – met  nieuwe bingomaster à Marcel Vermeulen


Fietsen à elke woensdag – vertrek 13.00 uur va Dorpsplein


Jeu de boules à donderdagmiddag vanaf 13.30 uur - baan Oude Tilburgsebaan


Kaarten en spelletjes  à maandagmiddag vanaf 13.30 uur


Koersbal à elke vrijdagmiddag behalve de 2e vrijdag om 14.00 uur


Ouderengym à maandagmorgen van 10.00 – 11.00 uur


Schilderen/tekenen à maandagavond  van 19.30 – 22.00 uur


Wandelen à elke woensdag  - vertrek 09.30 uur vanuit de Leybron


Yoga à dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur


 

Enquête Werkgroep Wonen.

De Werkgroep Wonen heeft een goede respons ontvangen op de enquête die zij in december 2017 hielden; zo'n 172 formulieren zijn terugontvangen (295 personen).

De voorlopige conclusie is dat er een grote behoefte is aan woningen voor senioren in Riel. Op dit moment wordt hard gewerkt aan het opstellen van de eindrapportage; die wij aanbieden aan de gemeente en tevens publiceren op onze website.

Verdere informatie volgt in de volgende Nieuwsbrief.


       Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?

Ø  Cliëntondersteuners. 

Heeft  u hulp nodig bij uw gesprekken met “’t Loket” over huishoudelijke hulp of andere zaken binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), neem dan contact op met het secretariaat secretariaat@sb-riel.nl of telefonisch 013 – 518 1600.

Wij verwijzen u door naar de Cliëntondersteuners van het team KBO-Goirle en Riel.


Ø  Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel              

U kunt zich ook melden/contact opnemen met Dorpscollectief Zorg & Welzijn in Riel.

Hier kunt u terecht als u hulp wilt vragen óf hulp wilt aanbieden; spreekuur iedere donderdag van 13.00 – 14.00 uur in de Leybron  -  loop een keertje binnen of neem telefonisch contact op via  06 - 38 692 845.


Ø  Spreekuur Rabobank

Elke 2e woensdag van de maand van 09.30 - 11.30 uur in de Leybron. 


​Nieuwe e-mailadressen bestuur.

Vanwege onze nieuwe naam zijn ook de mailadressen gewijzigd; deze zijn als volgt.

voorzitter  Frans van Dongen 013-5181391 voorzitter@sb-riel.nl
Vicevoorzitter Jan Houtepen 013-5041687 vicevoorzitter@sb-riel
Secretaris  jenny Mulders 013-5181600 secretariaat@sb-riel.nl
Penningmeester Carool Kennes  013-5181811 penningmeester@sb-riel.nl  
Werkgroep ROC Ton van der Poel* 013-5182379 werkgroeproc@sb-riel.nl

       * kandidaat bestuurslid

 Wilt u meer informatie bezoek dan onze website www.sb-riel.nl


De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 05 februari 2018

Copy aanleveren tot uiterlijk 2 weken vóór de verschijningsdatum bij het secretariaat via  secretariaat@sb-riel.nl 

Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde copy aan te passen of te besluiten deze niet of slechts deels te plaatsen.


 

Terug naar de startpagina