Nieuwsbrief februari - maart 2018

KBO-Nispen Nieuwsbrief februari - maart 2018

(klik op een van de linken om direct naar het onderwerp te gaan)

 

Bingo:

Maandagmiddag bingo:

19 februari.

Aanvang 13.30 uur in Nisipa.

Dinsdagavond bingo met loterij:

6 februari.

Aanvang 19.30 uur in Nisipa.

Op beide bingo’s is iedereen welkom.

 

Biljarten:

De wedstrijdschema’s voor de diverse competities zijn uitgereikt.

 

Biljartclinic in Nisipa

Op vrijdag 16 maart wordt er in dorpshuis Nisipa een biljartclinic georganiseerd.

Hiervoor zij twee topbiljarters uitgenodigd namelijk Frans van Schaik, nummer drie op de nationale lijst driebanden en Sander Jonen,

tweevoudig wereldkampioen biljart artistiek

Het programma bestaat uit een demonstratie driebanden, waaraan het publiek actief aan mee kan doen.

Vervolgens zal Sander Jonen enkele prachtige figuren uit het kunststoten laten zien.

Als afsluiting krijgen enkele aanwezigen de mogelijkheid om een korte partij (10 caramboles) te spelen tegen de professionals.

Vanwege de tijd en twee speeltafels, zal bij loting bepaald worden wie de kans krijgt om te spelen.

De clinic begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur

Aanmelden tot 9 maart bij Nisipa of per mail nisipa@home.nl of bij kees.oostvogels@kpnmail.nl of per tel: 0165-356349

 

Wandelen:

Elke woensdagmorgen wordt er gewandeld.

Start om 09.30 uur bij Nisipa.

 

Medi-gym:

Elke maandag- en donderdagmorgen medi-gym o.l.v. Elly van Mechelen.

Op donderdagmorgen 10.30 uur kunnen nog enkele deelnemers aansluiten

 

Koersbal:

Elke donderdagmiddag om 13.30 in Nisipa.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

 

Jeu de boules

Na 1 april elke woensdagmiddag. Om13.30 uur bij Nisipa.

 

Hobbyclub:

Woensdagmorgen 7 en 21 februari en 7 maart in Nisipa.

 

Nispen vocaal:

Repetities: Dinsdagavond 20-27 februari

 

Rikken:

De kaartliefhebbers kunnen weer gaan rikken.

De aanvang is steeds op 13.30 uur in Nisipa, ook niet leden zijn welkom.

Rikken voor ouderen: laatste ronde op maandag 5 februari 2018

Rikkeizer van de KBO: op woensdag 7, 14, 21 en 28 februari en op 7 maart 2018.

 

Modeshow:

Donderdag 15 maart (zie volgende nieuwsbrief)

 

Jaarvergadering

Woensdag 28 maart (zie volgende nieuwsbrief)

 

KBO-Actie van de Schouwburg De Kring Roosendaal:

Dinsdagmiddagserie: op 20 maart en 17 april.

In de Vlaamse Pot door Theater van de klucht op vrijdag 23 februari.

 

Nieuwe ledenpassen

In september krijgt elk lid weer een nieuwe ledenpas, welke van een betere kwaliteit is dan de huidige pas.

Nieuwe leden krijgen een voorlopige pas.

 

Onderstaand bericht staat niet in de papieren versie van de Nieuwsbrief

(omdat het verzoek van KBO Brabant niet tijdig bij het bestuur van KBO Nispen aanwezig was)

Vanuit KBO Brabant is ons gevraagd extra aandach te vragen voor de website www.stopaflosboete.nl

Het gaat over het geleidelijk afschaffen van de 'wet Hillen' waardoor de lasten van de huiseigenaren met een kleine of geen hypotheek 

geleidelijk hoger worden.

U kunt via bovenstaande link informatie hierover vinden en een ondersteuningsverklaring downloaden welke u kunt invullen en opsturen.

 

Ondersteuning vanuit KBO-Kring Gemeente Roosendaal:

Ouderenadviseurs;

coördinatie: Dhr. B. Aanraad, Heliotroopdijk 44, 4706JK Roosendaal, tel. 561785

Dhr. A. Jacobs                        tel. 552457

Dhr. F. Peeters                        tel. 553038

Mevr. E. v. Hooijdonk              tel. 822397

 

Belastinginvullers:

coördinatie: Dhr. A. v. Hoof, Lavadijk 63  4706KW Roosendaal tel. 529271

Dhr. A. Jacobs                        tel. 552457

Dhr.J.Pietjouw                        tel.06 53129505

 

Cliënt ondersteuning:    

(o.a. bij keukentafelgesprek WMO)        

Dhr. B. Aanraad                     tel: 561785

Dhr. J. de Beer                      tel: 06 80169106

Mevr. T. v. Tulder                   tel: 06 57588226

 

Werkgroep Belangenbehartiging Gemeente Roosendaal

voorzitter: Mevr. C. Adriaansen tel: 0165 554515

Secretariaat: Van Leeuwenhoeklaan 110 tel: 0165-528364

 

Terug naar pagina 'Nieuws'

Terug naar de startpagina