Nieuwsbrief 2018-2

 

Nieuwsbrief februari 2018

 

 

 

     Belangrijk

Ø  ledenwerving

Ø  eindrapport enquête Werkgroep Wonen

Ø  in gesprek met Politieke Partijen donderdag 08 maart 2018

Ø  informatiebijeenkomst 25 april 2018

Ø  ledenpassen KBO-Brabant 

 


Ledenwerving

Tijdens de kerstbrunch is aan de leden een oproep gedaan om in 2018 actief te zijn met ledenwerving. De voorzitter opperde dat “als elk lid een nieuw lid zou werven” dit fantastisch zou zijn voor de kracht van onze vereniging. Wij wensen iedereen veel succes die hieraan gehoor wil geven.


Eindrapport enquête Werkgroep Wonen

Het eindrapport is inmiddels door Werkgroep Wonen opgesteld en wordt binnenkort overhandigd aan wethouder Guus van der Put van Ruimtelijke Ordening. Tevens zullen dan gezamenlijk de conclusies en actiepunten onder de aandacht van de wethouder worden gebracht. Ook zullen wij met Leystromen de uitkomsten van de enquête bespreken. De uitkomsten roepen om actie !!!!

Na overhandiging publiceren wij het rapport op de website  -  wij houden u op de hoogte


Wat is er te doen in de komende periode

       In gesprek met lijsttrekkers/afgevaardigden  

        Politieke Partijen donderdag  08 maart 2018

Als voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 hebben wij de lijsttrekkers/afgevaardigden van de Politieke Partijen uitgenodigd met ons in gesprek te gaan. Zij krijgen de gelegenheid kort aan te geven wat zij afgelopen periode hebben gedaan voor de inwoners van Riel en – belangrijker – wat in de komende jaren op hun agenda staat voor met name de Senioren. De belangrijkste thema’s zijn welzijn, zorg en wonen; uiteraard mogen ook andere onderwerpen aan de orde komen

Wij nodigen u graag uit voor deze bijeenkomst donderdag 08 maart 2018  om 15.00 uur.

Als u nu al een vraag heeft kunt u die desgewenst doorgeven aan het secretariaat per mail via secretariaat@sb-riel.nl  


Samen uit eten

Noteer vast in uw agenda dat wij op woensdag 28 maart a.s. gaan eten bij Eetkaffee Mozes te Goirle; aanmelden kan na ontvangst van de Nieuwsbrief van maart.


    Beleef-plus-beurs in Bergen op Zoom

    zaterdag 14 april 2018

Lekker dagje uit naar BeleefPlus ! - de meest veelzijdige 50 plus beurs in de regio in Sportcentrum Karmel in Bergen op Zoom.

Diverse thema’s: o.a. vrije tijd, vakantie, wonen, zorg & welzijn, tuin & tuinieren en mobiliteit. Naast uitgebreide informatie die wordt verstrekt, worden ook diverse workshops/demonstraties gegeven en activiteiten georganiseerd door de exposanten.

Al uw zintuigen worden geprikkeld à proef, zie, leer, doe en ervaar !

Bij minimaal 10 belangstellenden kunnen we zaterdag 14 april 2018 voor € 14,50 met de bus vanuit Riel naar Bergen op Zoom en terug; inbegrepen entree, koffie met gebak en een goodie-bag.

De precieze vertrektijd is nog niet bekend, maar zal rond 09.00 uur liggen en we vertrekken rond 14.00 uur weer vanuit Bergen op Zoom naar Riel.

Heeft u interesse, dan kunt u zich tot 16 februari 2018  (we moeten op tijd aanmelden, want vol=vol) aanmelden bij werkgroeproc@sb-riel.nl of telefonisch bij  Ton van der Poel – telefoon  013 – 518 2379

Na aanmelding krijgt u nadere informatie over exacte vertrektijd – betaling, etc.


HERINNERING - Algemene leden-/jaarvergadering                                                                                    

De algemene leden-/jaarvergadering is donderdag 19 april 2018

Bij de volgende Nieuwsbrief komt het aanmeldingsformulier.


Informatiebijeenkomst woensdag 25 april 2018 om 14.00 uur

Op bovengenoemde datum houden wij een informatiebijeenkomst met 2 onderwerpen

(1) Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel informeert u over de laatste ontwikkelingen o.a. de inzet van de Dorpsondersteuners

(2) “Automaatje” - een initiatief van ANWB -, waarbij u gebruik kunt maken van “een chauffeur” voor vervoer naar bijv. ziekenhuis, etc. 


Ledenpas KBO-Brabant

Uw ledenpas van KBO-Brabant was geldig van 2015/2017.

In de 2e helft dit jaar komen de nieuwe passen in format bankpasje van hardplastic.

De huidige pas blijft geldig tot de nieuwe is verspreid; volgens informatie van KBO-Brabant wordt dit naar verwachting in september 2018.

Met uw ledenpas kunt u korting krijgen bij sommige bedrijven; voor verdere informatie verwijzen wij naar de website www.kbo-brabant.nl


    Wat gebeurde er de afgelopen periode

    Algemeen gesprek met leden Participatieraad  

Op 23 januari 2018 hadden wij samen met vertegenwoordigers van KBO-Goirle een gesprek met enkele leden van de Participatieraad – verder te noemen PR.

De PR is in april 2015 geïnstalleerd op grond van de Verordening participatie gemeente Goirle. Zij houden contact met diverse belangengroepen, hebben overleg met gemeente en regionale adviesraden en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de gemeente.

Het gesprek was vooral bedoeld om met elkaar tot goede werkafspraken te komen en over de wijze waarop we elkaar informeren.

Dit overleg staat in principe los van het halfjaarlijkse overleg met de wethouder


     Algemene onderwerpen, agenda terugkerende    

     activiteiten en “Service-informatie”

        Agenda deze maand    

De activiteiten vinden plaats in de Leybron, het Dorpsplein of de jeu de boules baan achter het Dorpsplein aan de Oude Tilburgsebaan

 

Bingo à deze maand vanwege carnavalsvrijdag GEEN BINGO

Fietsen à elke woensdag – vertrek 13.00 uur va Dorpsplein

Jeu de boules à donderdagmiddag vanaf 13.30 uur - baan Oude Tilburgsebaan

Kaarten en spelletjes  à maandagmiddag vanaf 13.30 uur

Koersbal à elke vrijdagmiddag behalve de 2e vrijdag om 14.00 uur

Ouderengym à maandagmorgen van 10.00 – 11.00 uur

Schilderen/tekenen à maandagavond  van 19.30 – 22.00 uur

Wandelen à elke woensdag  - vertrek 09.30 uur vanuit de Leybron

Yoga à dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uu


Interessant voor belangstellenden van opera op grootbeeld en belangstel-lenden van beschouwfilms   alles in CC Jan van Besouw in Goirle.

Er staan nog 2 opera’s op het programma, te weten:

o   dinsdag 27 maart             Rigoletto van Guiseppe Verdi en

o   dinsdag 22 mei                Arabella van Richard Strauss

De opera’s beginnen om 19.00 uur; entree bedraagt € 8,- incl koffie/thee in de pauze.

 

De beschouwfilms die nog op het programma staan zijn:

o   dinsdag 06 maart             The man who knew Infinity (2015)

o   dinsdag 03 april                Being John Malkovich (1999)

o   dinsdag 01 mei                Frantz (2016)

o   dinsdag 05 juni                 Philomena (2013) en tot slot

o   dinsdag 03 juli                  La famille Belier (2014)

De films beginnen om 20.00 uur; entree eveneens € 8,- incl. koffie/thee bij ontvangst.


     Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?

 Cliëntondersteuners 

Wilt u hulp bij uw gesprekken met “’t Loket” over huishoudelijke hulp of andere zaken binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), dan adviseren wij u dringend contact op te nemen met het secretariaat secretariaat@sb-riel.nl of telefonisch      013 – 518 1600. Wij verwijzen u door naar de Cliëntondersteuners van het team KBO-Goirle en Riel.

 


Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel               

     Voor andere hulpvragen kunt u zich ook melden/contact opnemen met  

     Dorpscollectief Zorg & Welzijn in Riel.

Hier kunt u terecht als u hulp wilt vragen óf hulp wilt aanbieden; spreekuur iedere donderdag van 13.00 – 14.00 uur in de Leybron  -  loop een keertje binnen of neem telefonisch contact op via  06 - 38 692 845


Spreekuur Rabobank

Elke 2e woensdag van de maand van 09.30 - 11.30 uur in de Leybron.


 informatie

 Wilt u meer informatie bezoek dan onze website www.sb-riel.nl

      Hier vindt u ook deze Nieuwsbrief; contactpersonen voor de diverse

      activiteiten en de gegevens van het de laatste informatie;

      en de gegevens van het bestuur.


   Nieuwsbrief

   De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 05 maart 2018

   Copy aanleveren tot uiterlijk 2 weken vóór de verschijningsdatum bij het  

   secretariaat via  secretariaat@sb-riel.nl 


Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde copy aan te passen of te besluiten deze niet of slechts deels te plaatsen.


  Bestuur Senioren Belangen Riel

Voorzitter                     Frans van Dongen        013 – 518 1391             voorzitter@sb-riel.nl

Vicevoorzitter               Jan Houtepen               013 – 504 1687             vicevoorzitter@sb-riel.nl

Secretaris                     Jenny Mulders              013 – 518 1600             secretariaat@sb-riel.nl

Penningmeester            Carool Kennes              013 – 518 1811             penningmeester@sb-riel.nl    

Werkgroep ROC *         Ton van der Poel          013 – 518 2379             werkgroeproc@sb-riel.nl

* kandidaat bestuurslid

 

Terug naar de startpagina