Nieuwsbrief maart - april 2018

KBO-Nispen Nieuwsbrief maart - april 2018

(klik op een van de linken om direct naar het onderwerp te gaan)

 

Jaarvergadering

Feestelijke Jaarvergadering op woensdag 28 maart 2018 in Nisipa, aanvang 11.00 uur

 

Agenda:

1.         10.30 uur zaal open. Koffie/thee. (Zaal is niet eerder open).

2.         11.00 uur opening voorzitter.

3.         Notulen vorige vergadering.

4.         Jaarverslag secretaris

5.         Jaarverslag Penningmeester. Verslag  kascontrole commissie . Contributie       

6.         Bestuursverkiezing. Aftredend Jac Roeken en herkiesbaar. Aftredend Riet van Doormaal

            Tegenkandidaten zich aanmelden voor de aanvang van de vergadering

7.         Bestuursbeleid. Hier kunnen de leden hun wensen kenbaar maken.

8.         Mededelingen met o.a. prijsuitreiking van de rikwedstrijden, 60 jaar KBO

            en stand van zaken met betrekking in de ontwikkeling Nisipa en Kerk enz.

9          Kennismaking met de Wijkzuster

10.       Rondvraag en sluiting.

11.       12.30 uur lunch.

 

Middagprogramma:

Het middagprogramma zal verzorgd worden door Heuzinksveld Humoristische Proeverij.

In de bijlage kunt U lezen wat deze leuke en prettige middag kunt verwachten.

De middag zal worden afgesloten met een loterij met als hoofdprijs een gratis busreis.

 

Tijdens de jaarvergadering en op 20 juni zijn de biljarttafels niet beschikbaar!

 

Opgave vóór woensdag 21  maart 2018 op een van onderstaande manieren:

1)  door inleveren van de ingevulde antwoordstrook van de papieren Nieuwsbrief

a) in Nisipa 

b) bij een van de bestuursleden

2) door het invullen en versturen van het antwoordformulier onder aan deze Nieuwsbrief (u krijgt per e-mail een bevestiging)

 

Bij volle zaal bepaalt de volgorde van opgave of u kunt komen.

 

Bingo:

Maandagmiddag bingo:

19 maart.

Aanvang 13.30 uur in Nisipa.

Dinsdagavond bingo met loterij:

3 april.

Aanvang 19.30 uur in Nisipa.

Op beide bingo’s is iedereen welkom.

 

Biljarten:

De wedstrijdschema’s voor de diverse competities zijn uitgereikt.

 

Biljartclinic in Nisipa

Op vrijdag 16 maart wordt er in dorpshuis Nisipa een biljartclinic georganiseerd.

Hiervoor zij twee topbiljarters uitgenodigd namelijk Frans van Schaik, nummer drie op de nationale lijst driebanden en Sander Jonen,

tweevoudig wereldkampioen biljart artistiek

Het programma bestaat uit een demonstratie driebanden, waaraan het publiek actief aan mee kan doen.

Vervolgens zal Sander Jonen enkele prachtige figuren uit het kunststoten laten zien.

Als afsluiting krijgen enkele aanwezigen de mogelijkheid om een korte partij (10 caramboles) te spelen tegen de professionals.

Vanwege de tijd en twee speeltafels, zal bij loting bepaald worden wie de kans krijgt om te spelen.

De clinic begint om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur

Aanmelden tot 9 maart bij Nisipa of per mail nisipa@home.nl of bij kees.oostvogels@kpnmail.nl of per tel: 0165-356349

 

Modeshow:

Donderdag 15 maart in Nisipa Aanvang 13.30 uur (zie flyer)

 

Wandelen:

Elke woensdagmorgen wordt er gewandeld.

Start om 09.30 uur bij Nisipa.

 

Medi-gym:

Elke maandag- en donderdagmorgen medi-gym o.l.v. Elly van Mechelen.

Op donderdagmorgen 10.30 uur kunnen nog enkele deelnemers aansluiten

 

Jeu de boules

Na 1 april elke woensdagmiddag. Om13.30 uur bij Nisipa.

 

Koersbal:

Elke donderdagmiddag om 13.30 in Nisipa.

Nieuwe deelnemers zijn van harte welkom.

 

Hobbyclub:

Woensdagmorgen 7 en 21 maart en 4 april in Nisipa.

 

Nispen vocaal:

Repetities: Dinsdagavond 13 en 27 maart

Optredens: voor zover bekend op 20 en 24 maart. 

 

De Blauwe Tovenaar

Op veler verzoek komt de Blauwe Tovenaar met reinigings- en verzorgingsproducten op woensdag 18 april In Nisipa Aanvang 13.30 uur. Opgavestrook op flyer voor 11 april inleveren in Nisipa of bij een van de bestuursleden.

 

KBO-Actie van de Schouwburg De Kring Roosendaal:

Dinsdagmiddagserie: op 20 maart en 17 april.

Toneel: 16 maart, Vele hemels boven de zevende.

 

Crematorium Zegestede

Open dag op 11 maart vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur i.v.m. 10 jarig bestaan.

 

Rabobank Clubkas Campagne

Stem tussen 3 en16 april weer op de Rabo Clubkas Aktie.

Uw stem bezorgt KBO Nispen weer een mooie financiële steun.

 

Ondersteuning vanuit KBO-Kring Gemeente Roosendaal:

Ouderenadviseurs;

coördinatie: Dhr. B. Aanraad, Heliotroopdijk 44, 4706JK Roosendaal, tel. 561785

Dhr. A. Jacobs                        tel. 552457

Dhr. F. Peeters                        tel. 553038

Mevr. E. v. Hooijdonk              tel. 822397

 

Belastinginvullers:

coördinatie: Dhr. A. v. Hoof, Lavadijk 63  4706KW Roosendaal tel. 529271

Dhr. A. Jacobs                        tel. 552457

Dhr.J.Pietjouw                        tel.06 53129505

 

Cliënt ondersteuning:    

(o.a. bij keukentafelgesprek WMO)        

Dhr. B. Aanraad                     tel: 561785

Dhr. J. de Beer                      tel: 06 80169106

Mevr. T. v. Tulder                   tel: 06 57588226

 

Werkgroep Belangenbehartiging Gemeente Roosendaal

voorzitter: Mevr. C. Adriaansen tel: 0165 554515

Secretariaat: Van Leeuwenhoeklaan 110 tel: 0165-528364

 

Terug naar pagina 'Nieuws'

 

Opgaveformulier voor de jaarvergadering op 28 maart 2018:

(U ontvangt een e-mail met een bevestiging van uw opgave)

Naam: *
Straat, huisnr en plaats: *
Met hoeveel personen komt u naar de jaarvergadering op 28 maart ? *
Eventuele opmerking:
Terug naar de startpagina