28 maart 2018: Feestelijke Jaarvergadering 

Feestelijke Jaarvergadering 

Woensdag 28maart2018 in Nisipa, aanvang 11.00 uur.

 

AGENDA:

1.      10.30 uur zaal open. Koffie/thee. (Zaal is niet eerder open).

2.      11.00 uur opening voorzitter.

3.      Notulen vorige vergadering.

4.      Jaarverslag secretaris

5.      Jaarverslag Penningmeester. Verslag  kascontrole commissie . Contributie       

6.      Bestuursverkiezing. Aan de beurt van aftreden en herkiesbaar zijn Jac Roeken en Riet van Doormaal

Tegenkandidaten zich aanmelden voor de aanvang van de vergadering

7.      Bestuursbeleid. Hier kunnen de leden hun wensen kenbaar maken.

8.      Mededelingen met o.a. prijsuitreiking van de rikwedstrijden, 60 jaar KBO,

         en stand van zaken met betrekking in de ontwikkeling Nisipa en Kerk enz.

9       Kennismaking met de Wijkzuster

10.    Rondvraag en sluiting.

11.    12.30 uur lunch.

 

Middagprogramma:

 

 

 

terug naar de pagina 'Jaarvergaderingen'

Terug naar de startpagina