Nieuwsbrief 2018 - 03

.

Nieuwsbrief maart 2018.

Belangrijk.

Ø  in gesprek met Politieke Partijen donderdag 08 maart 2018

Ø  Samen uit eten woensdag 28 maart 2018

Ø  Rabobank Clubkas Campagne in april

Ø  concert RSO 17 en 18 april 2018

Ø  ALV donderdag 19 april 2018

Ø  informatiebijeenkomst 25 april 2018

Ø  eindrapport enquête Werkgroep Wonen aangeboden aan wethouder van der Put


Wat is er te doen de komende periode.

In gesprek met politieke partijen donderdag 08 maart 2018 om 15.00 uur in de grote zaal van de Leybron

Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen; donderdag 08 maart 2018 gaan wij in gesprek met de lijsttrekkers/afgevaardigden van de politieke partijen.

U bent van harte welkom  -  zorg dat u erbij bent en ook meedoet !!!


Samen uit Eten  -  woensdag 28 maart 2018

In EETKAFFEE MOZES  -  De Hovel 45 te Goirle serveert men om 18.00 uur een heerlijk driegangen diner; u heeft de keuze uit vis of vlees.

Voor oud-Rielenaren - die nu in Goirle wonen - een goede gelegenheid om weer eens gezellig te eten met hun dorpsgenoten; wij rekenen op uw komst.

Uw aanmelding graag uiterlijk donderdag 22 maart 2018 doorgeven aan Gerben Bokma  per mail gerbenbokma@ziggo.nl of telefonisch via 013 – 518 1576.

Na aanmelding svp € 20,- per persoon overmaken op bankrekeningnummer

NL 43 RABO 01023 39228  t.n.v. Senioren Belangen Riel o.v.v. Samen uit eten en uw naam/aantal personen.

Wie geen vervoer heeft en toch graag wil komen, kan contact opnemen met

Theo Smulders, telefoon 013 – 518 1617 of Ton van der Poel, telefoon

013 – 518 2379. Zij zorgen ervoor dat u dan ook gezellig SAMEN MEE UIT ETEN kunt. 


Rabobank Clubkas Campagne.

De jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne is van 04 t/m 16 april.

SB-Riel heeft zich aangemeld – dus voor elke stem die u ons geeft, ontvangen wij een bepaald bedrag  -  laat uw stem (en dus het geld) niet verloren gaan !!!!!

Alleen leden van Rabobank De Zuidelijke Baronie mogen stemmen; u ontvangt nadere informatie hoe u kunt stemmen van de Rabobank. Wilt u hulp bij het stemmen  -  ga dan naar het maandelijkse spreekuur van de Rabobank -  2e woensdag van de maand van 09.30 – 11.30 uur in de Leybron.


Beleef-plus-beurs in Bergen op Zoom zaterdag 14 april 2018.  

Het gezamenlijke uitstapje – met de bus -  naar de Beleef-plus-beurs in Bergen op Zoom gaat helaas NIET door vanwege te weinig (6 personen) aanmeldingen.

Wilt u op eigen gelegenheid gaan dan kunt u - voor verdere informatie - contact opnemen met Ton van der Poel, telefoon 013 – 518 2379


Lenteconcert Regionaal Senioren Orkest.

Het jaarlijkse lenteconcert van RSO vindt dit jaar plaats op dinsdag 17 en woensdag     18 april 2018 in de Concertzaal in Tilburg; aanvang 14.00 uur.

Een poster met nadere informatie hangt op het prikbord in de Leybron.


Algemene leden-/jaarvergadering.    

De algemene leden-/jaarvergadering is donderdagmiddag 19 april 2018; het jaarboekje ontvangt u gelijktijdig met magazine “ONS” en de Nieuwsbrief in april.

Om een indicatie te krijgen van het aantal aanwezigen, vragen wij u zich via het aanmeldingsformulier in de bijlage aan te melden  -  dank u wel.


Informatiebijeenkomst woensdag 25 april 2018 om 14.00 uur.

U krijgt informatie over o.a. de inzet van de Dorpsondersteuners door Dorpscollectief Zorg & Welzijn Riel en over “Automaatje” – een (prijswinnend) initiatief van ANWB.

Meer informatie volgt in de Nieuwsbrief van april


Wat gebeurde er de afgelopen periode.

Overleg met collega’s KBO-Goirle.

Op 20 februari 2018 hadden wij het halfjaarlijks overleg met onze collega’s van Goirle. Aan de orde kwamen o.a. voorbereiden gesprek wethouder eind maart; uitwisseling  lopende zaken; voorbereiden en indienen subsidieaanvraag bij de gemeente.

Daarnaast hebben we gesproken over hoe onze leden te informeren over de activiteiten in Goirle en omgekeerd. Zoals u weet kunnen leden van SB-Riel deelnemen aan de activiteiten van Goirle en omgekeerd. Op dit moment werken wij een plan uit om u hierover zo goed mogelijk te informeren  -  de komende maanden komen wij hierop terug.

In deze Nieuwsbrief staat informatie over 2 activiteiten van KBO-Goirle, waar u – als u interesse heeft – gebruik van kunt maken.


Eindrapport Werkgroep Wonen.

De eindrapportage van Werkgroep Wonen - over de in december 2017 gehouden enquête - is inmiddels aangeboden aan wethouder Guus van der Put.

U kunt het rapport vinden op onze website www.sb-riel.nl 


Algemene onderwerpen, agenda terugkerende activiteiten en “Service-informatie”

Agenda deze maand.   

De activiteiten vinden plaats in de Leybron, het Dorpsplein of de jeu de boules baan achter het Dorpsplein aan de Oude Tilburgsebaan

Bingo à 2e vrijdag van de maand, deze maand op 09 maart om 14.00 uur

Fietsen à elke woensdag – vertrek 13.00 uur va Dorpsplein

Jeu de boules à donderdagmiddag vanaf 13.30 uur - baan Oude Tilburgsebaan

Kaarten en spelletjes  à maandagmiddag vanaf 13.30 uur

Koersbal à elke vrijdagmiddag behalve de 2e vrijdag om 14.00 uur

Ouderengym à maandagmorgen van 10.00 – 11.00 uur

Schilderen/tekenen à maandagavond  van 19.30 – 22.00 uur

Wandelen à elke woensdag  - vertrek 09.30 uur vanuit de Leybron

Yoga à dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur


KBO-Goirle organiseert een Culturele stedentrip naar Leiden op 16 mei 2018.

Op woensdag 16 mei 2018 is er een Culturele Stedentrip naar Leiden.

Vertrek per bus om 08.15 uur bij parkeerplaats Waterspoor. Na aankomst in Leiden eerst tijd voor koffie/thee; daarna een hofjes-wandeling; lunch (op eigen gelegenheid en kosten) en na de lunch kunt u (eveneens op eigen gelegenheid) Leiden verkennen

Na de geplande rondvaart vertrekken we om 16.15 uur naar Goirle en we verwachten rond 18.15 uur weer terug te zijn.

Aanmelden voor deze reis is op woensdag 28 maart 2018 om 10.30 uur in de foyer van CC Jan van Besouw; neem uw KBO-lidmaatschapskaart mee !!

Bij aanmelding dient u € 30,- te betalen.

Men moet redelijk goed kunnen lopen, er wordt regelmatig gewandeld. Om aan deze trip deel te kunnen nemen is het gebruik van rollators niet mogelijk.

Er wordt voor alle deelnemers een collectieve reisverzekering afgesloten. Als u zelf annuleert, krijgt u de betaalde kosten niet terug – wel kunt u voor vervanging zorgen.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met de contact-persoon Ivonne Vervoort 013 – 534 8891 of 06 – 504 13189


Vooraankondiging dagreis KBO-Goirle.

Op donderdag  21 juni 2018 staat een geheel verzorgde dagreis naar Staphorst en Giethoorn op het programma. Als u hiervoor belangstelling heeft - noteer deze datum vast in uw agenda; meer informatie in een van de de volgende nieuwsbrieven.


Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?

Ø  Cliëntondersteuners. 

Wilt u hulp bij uw gesprekken met “’t Loket” over huishoudelijke hulp of andere zaken binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), dan adviseren wij u dringend eerst contact op te nemen met het secretariaat secretariaat@sb-riel.nl of telefonisch 

013 – 518 1600.

Wij verwijzen u door naar de Cliëntondersteuners van het team KBO-Goirle en Riel.


 

Ø  Dorpscollectief Zorg & Welzijn Riel.          

Voor andere hulpvragen kunt u zich ook melden/contact opnemen met Dorpscollectief Zorg & Welzijn in Riel.

Hier kunt u terecht als u hulp wilt vragen óf hulp wilt aanbieden; spreekuur iedere donderdag van 13.00 – 14.00 uur in de Leybron  -  loop een keertje binnen of neem telefonisch contact op via  06 - 38 692 845.

Ø  Spreekuur Rabobank

Elke 2e woensdag van de maand van 09.30 - 11.30 uur in de Leybron.


 

Ø  Belastingservice voor invullen van uw belastingaangifte.

Binnenkort moet de belastingaangifte weer gedaan worden en advies is zinvol.

U kunt hiervoor terecht bij een van de 8 vrijwilligers van het team SB-Riel en KBO-Goirle; zij kunnen u adviseren en/of ondersteunen bij de invulling van uw aangifte.

Wilt u geholpen worden ?? Neem dan rechtstreeks contact op met de vrijwilliger die u vorig jaar heeft geholpen of bel met Antoon van den Dungen  -  telefoon 013 – 534 1419.

Antoon is coördinator van de Belastingservice KBO-Goirle en SB-Riel en zorgt ervoor dat een van de vrijwilligers met u contact opneemt om een en ander verder af te stemmen.


 

Wilt u meer informatie  bezoek dan onze website www.sb-riel.nl

Hier vindt u ook deze Nieuwsbrief; de laatste informatie; de contactpersonen voor de diverse activiteiten en de gegevens van het bestuur.

Vanaf nu kunt u ons ook vinden op Facebook; dus ”like us” en “volg” ons op Facebook     

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 09 april 2018

Copy aanleveren tot uiterlijk 2 weken vóór de verschijningsdatum bij het secretariaat via  secretariaat@sb-riel.nl        

Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde copy aan te passen of te besluiten deze niet of slechts deels te plaatsen.

Bestuur Senioren Belangen Riel

Voorzitter                     Frans van Dongen        013 – 518 1391             voorzitter@sb-riel.nl

Vicevoorzitter               Jan Houtepen               013 – 504 1687             vicevoorzitter@sb-riel.nl

Secretaris                     Jenny Mulders              013 – 518 1600             secretariaat@sb-riel.nl

Penningmeester            Carool Kennes              013 – 518 1811             penningmeester@sb-riel.nl    

Werkgroep ROC *         Ton van der Poel          013 – 518 2379             werkgroeproc@sb-riel.nl

* kandidaat bestuurslid

 


 

Aanmeldingsformulier ALV van Senioren Belangen Riel donderdag 19 april 2018.

 

Ja, ik kom naar de Algemene Leden-/jaar Vergadering

donderdag 19 april 2018  -  aanvang 14.00 uur in de Leybron;

zaal open vanaf 13.30 uur

 

 

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

Graag onderstaande strook invullen en uiterlijk maandag 09 april 2018 inleveren bij een van de bestuursleden; u  mag zich ook telefonisch aanmelden

 

Frans van Dongen, Spaansehoek 6,  Riel

013 - 518 1391

 

Jan Houtepen, Kwartierlaan 4, Riel  

013 - 504 1687

 

Carool Kennes, Meijerij 43, Riel 

013 – 518 1811

 

Jenny Mulders, Drietip 2, Riel

013 - 518 1600

 

 

Naam     ______________________________________

 

 

Adres     _____________________________ _________

 

 

Ik kom alleen / Wij komen met (*)  ______ personen naar de algemene leden-/jaar-

 

vergadering van Senioren Belangen Riel donderdag 19 april 2018

 

* doorstrepen wat niet vann toepassing is

 

Terug naar de startpagina