Nieuwsbrief 2018-4

 

Nieuwsbrief april 2018.

 

Belangrijk

Ø  Rabobank Clubkas Campagne in april

Ø  ALV donderdag 19 april 2018

Ø  informatiebijeenkomst woensdag 25 april 2018

 

 

In Memoriam Piet Hoefs 

Piet was voorzitter van 1996 t/m 2004 van de – toen nog - Katholieke Bond van Ouderen.

Voordat hij voorzitter werd, was hij al betrokken bij het ouderenwerk als bestuurslid van de Stichting Ouderenwerk Alphen Riel (SOWAR).

Kort na zijn aantreden vond de gemeentelijke herindeling plaats en kwam Riel bij Goirle.

De overgang van SOWAR naar Stichting Antenne in Goirle heeft - dankzij zijn inzet - geleid tot het ontstaan van de Stuurgroep Riel, zodat een eigen beleid voor Riel mogelijk bleef.

Piet was als bestuurslid van Stichting Culturele Accommodaties Riel (SCAR ) nauw betrokken bij het beheer van de Kosterei; hij heeft zich in grote mate ingezet in het belang van de ouderen in Riel.

Zijn bestuursstijl - als oud militair - was voor veel mensen wel even wennen, maar hij heeft in moeilijke omstandigheden het bestuur van de KBO overeind gehouden.

Als waardering voor zijn vele werk voor de ouderen in Riel werd Piet onderscheiden met de Vrijwilligersprijs van de Gemeente Goirle.

Wij danken hem voor zijn grote inzet en wensen zijn kinderen, naasten en verdere familie veel sterkte.

Oud-voorzitter Toon Schellekens

 

 

Wat is er te doen de komende periode.

 

  Rabobank Clubkas Campagne

Tot en met 16 april kunt u – mits u lid bent van Rabobank Zuidelijke Baronie – stemmen voor de jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne; u krijgt van de Rabobank de informatie.

Voor elke stem die u ons geeft, krijgen wij een bepaald bedrag; laat uw stem dus niet verloren gaan – wij danken u vast voor uw stem op SB-Riel !!!!!

 

  Algemene leden-/jaarvergadering donderdag 19 april 2018.                                            

Het jaarboekje - ter voorbereiding op de ALV - ontvangt u met deze Nieuwsbrief.

Heeft u zich al aangemeld, dan zien wij u op 19 april. Heeft u nog niet aangemeld, dan kan dat nog t/m vrijdag 13 april 2018, zodat wij een indicatie hebben van het aantal aanwezigen. Aanmelding kan telefonisch bij een van de bestuursleden (zie gegevens onderaan de Nieuwsbrief) of per mail naar het secretariaat via secretariaat@sb-riel.nl

Niet aangemeld, maar u wilt toch komen – geen probleem – u bent van harte welkom.  

Om onze nieuwe naam meer bekendheid te geven en ervoor te zorgen dat u die niet vergeet, krijgen alle aanwezige leden een kleine attentie.

Heeft u problemen met vervoer, neem contact op met een van de bestuursleden; wij regelen uw vervoer.  

 

 Informatiebijeenkomst woensdag 25 april 2018 om 14.00 uur.

Tijdens de informatiebijeenkomst krijgt u meer te horen over de Dorpsondersteuners vanuit Dorpscollectief; het project Automaatje van de ANWB en informatie van de gemeente over leningen.

Ø  mevrouw Hanneke van Lieshout van de gemeente geeft een toelichting op de zogenaamde blijvers- en duurzaamheidslening en de pré-mantelzorgwoning.

Ø  Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel praat u bij over de laatste ontwikkelingen  o.a. de inzet van de Dorpsondersteuners; wat doen zij, waar kunt u hen bereiken, etc.

Ø  Automaatje is een initiatief van ANWB en komt er kort samengevat op neer dat u gebruik kunt maken van een “auto met chauffeur” om  bijvoorbeeld boodschappen te doen of een partner in het verzorgingstehuis te bezoeken

Hoe alles in zijn werk gaat hoort u op 25 april  -  graag tot dan

 

Wat gebeurde er afgelopen periode.

 

Gesprek met politieke partijen op 08 maart 2018.

Alle politieke partijen waren aanwezig en gaven hun visie over de onderwerpen zorg en wonen, nadat zij kort hadden aangegeven wat hiervoor de afgelopen jaren was gebeurd.

Voor een korte impressie van de bijeenkomst verwijzen wij naar onze website         www-sb-riel.nl – of naar het artikel in Goirles Belang van 14 maart 2018

 

  “Samen uit Eten” - maart 2018. 

Eetkaffee Mozes heeft ons een leuke avond bezorgd met een heerlijk driegangen diner.

De erg hoge opkomst van 38 personen deed ons goed !

Op 30 mei a.s. staat ons volgende “Samen uit Eten” gepland; noteer deze datum vast in uw agenda. In de Nieuwsbrief van mei krijgt u de aankondiging met de intekening; wij rekenen erop dat wij dan ook Samen weer uit Eten kunnen.

 

 Halfjaarlijks overleg met gemeente/wethouder.  

Op 29 maart 2018 hadden wij – samen met de collega’s van Goirle – het halfjaarlijks overleg met de gemeente/wethouder. We wisselden de lopende zaken uit en hebben kort gesproken over het rapport van Werkgroep Wonen over senioren huisvesting in Riel.

Verder kwamen o.a. aan de orde de blijverslening (= een lening die u kunt aanvragen als u aanpassingen doet aan uw woning om (veilig) langer thuis te kunnen blijven wonen) en de samenwerking/contacten van de gemeente met uitvoerders van de Wmo-aanvragen. Ook hebben wij afgestemd wanneer welke subsidie aanvragen moeten worden ingediend

 

Algemene onderwerpen, agenda terugkerende activiteiten en “Service-informatie”.

 

Agenda deze maand.   

De activiteiten vinden plaats in de Leybron, het Dorpsplein of de jeu de boules baan achter het Dorpsplein aan de Oude Tilburgsebaan

 

Bingo à deze maand GEEN bingo op 13 april

Fietsen à elke woensdag – vertrek 13.00 uur vanaf Dorpsplein

Jeu de boules à donderdagmiddag vanaf 13.30 uur - baan Oude Tilburgsebaan

Kaarten en spelletjes  à maandagmiddag vanaf 13.30 uur

Koersbal à elke vrijdagmiddag – deze maand ook op 13 april om 14.00 uur

Ouderengym à maandagmorgen van 10.00 – 11.00 uur

Schilderen/tekenen à maandagavond  van 19.30 – 22.00 uur

Wandelen à elke woensdag  - vertrek 09.30 uur vanuit de Leybron

Yoga à dinsdag van 08.45 – 09.45 uur en van 10.00 – 11.00 uur

 

Cadeau voor moederdag of vaderdag  ??

Weet u nog niet welk cadeau u gaat geven, misschien is een cadeaukaart voor een lidmaatschap van een jaar van onze vereniging een idee.

Wilt u meer weten à kijk op onze website www.sb-riel.nl  of stuur een mailtje met uw vraag naar het secretariaat via secretariaat@sb-riel.nl

 

Vacatures voor uitbreiding team vrijwilligers Goirle en Riel.

De belastingaangiften zijn inmiddels – in de meeste gevallen – de deur uit.

De ondersteuners van het vrijwilligersteam Goirle en Riel die u hebben geholpen, hebben deze klus dit jaar weer geklaard. Omdat het aantal aanvragen voor ondersteuning hoger wordt, willen zij graag uitbreiding van het team.

Hetzelfde geldt voor de Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s); zij nemen contact op met alle inwoners in de gemeente van 80 jaar of ouder om de woonsituatie door nemen.

En u raadt het al, het aantal inwoners van 80 jaar wordt steeds meer, dus ook voor deze groep zoekt het team uitbreiding.

In beide gevallen gaat u deelnemen in het team Goirle en Riel en u krijgt een opleiding vanuit KBO-Brabant.

Heeft u interesse of wilt u meer hierover weten, neem dan contact op met de voorzitter,

Frans van Dongen – telefoon 013 – 518 1391 of per mail voorzitter@sb-riel.nl

 

Culturele Stedentrip KBO-Goirle naar LEIDEN - woensdag 16 mei 2018.  

Er zijn nog enkele plaatsen vrij dus geeft u zich als KBO-lid nu op voor een geweldige dag; het programma is als volgt

Om 08.15 uur vertrek parkeerplaats Waterspoor Goirle / aankomst in Leiden, koffie of  thee  met ... / Hofjes wandeling door Leiden / lunchen op eigen gelegenheid / op eigen gelegenheid in Leiden rond kijken / rondvaart Leiden / 16.15 uur vertrek naar Goirle. Kosten € 30,-  (zie ook nieuwsbrief van maart j.l.)

Voor meer informatie/opgeven bel Ivonne Vervoort 013 – 534 8891 of 06 – 504 13189

 

Dagreis KBO-Goirle naar Giethoorn en Staphorst.

Donderdag 21 juni 2018 organiseert KBO-Goirle een dagreis naar het schilderachtige Staphorst en Giethoorn.

Vertrek om 08.00 uur vanaf de Guldenakker; eerst brengt u een bezoek aan Staphorst en na de lunch een rondvaarttocht van ca. 2 uur in Giethoorn (consumpties eigen rekening)

De dag wordt afgesloten met een diner en u bent om ca. 21.00 uur weer in Goirle.

De kosten bedragen € 64,25 per persoon; dit bedrag dient – na inschrijving – overge-boekt te worden op rekening van KBO-Goirle.

Inschrijven voor deze dagreis is donderdag 19 april 2018 van 11.00 – 12.00 uur in de foyer van CC Jan van Besouw; denk erom dat u uw ledenpas meeneemt.

Wilt u meer weten, neem dan contact op met Wil Kap, telefoon 013 – 534 5025 of met Hanny Schuurkes, telefoon 013 – 534 1069

 

  Scootmobieldag woensdag 09 mei 2018.

Met de ervaring van de voorgaande jaren wordt door diverse partijen weer de Scootmobieldag Goirle/Riel georganiseerd.

Voor verdere informatie, kosten en aanmelding, etc. à zie bijlage van ContourdeTwern

 

Hulp nodig of wilt u hulp aanbieden ?

Cliëntondersteuners .

Wilt u hulp bij uw gesprekken met “’t Loket” over huishoudelijke hulp of andere zaken binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), dan adviseren wij u dringend contact op te nemen met het secretariaat secretariaat@sb-riel.nl of telefonisch 

013 – 518 1600. Wij verwijzen u door naar de Cliëntondersteuners van het team KBO-Goirle en Riel.

 

Dorpscollectief Zorg en Welzijn Riel.       

Voor andere hulpvragen kunt u zich ook melden/contact opnemen met Dorpscollectief Zorg & Welzijn in Riel.

Hier kunt u terecht als u hulp wilt vragen óf hulp wilt aanbieden; spreekuur iedere donderdag van 13.00 – 14.00 uur in de Leybron  -  loop een keertje binnen of neem telefonisch contact op via  06 - 38 692 845.

 

Spreekuur Rabobank.

Elke 2e woensdag van de maand van 09.30 - 11.30 uur in de Leybron.

Wilt u meer informatie bezoek dan onze website www.sb-riel.nl

Hier vindt u deze Nieuwsbrief; de laatste informatie; de contactpersonen voor de diverse activiteiten en de gegevens van het bestuur.

Like en volg ons ook op Facebook.     

De volgende Nieuwsbrief verschijnt in de week van 07 mei 2018

Copy aanleveren tot uiterlijk 2 weken vóór de verschijningsdatum bij het secretariaat via  secretariaat@sb-riel.nl        

Het bestuur behoudt zich het recht voor aangeleverde copy aan te passen of te besluiten deze niet of slechts deels te plaatsen.

 

Bestuur Senioren Belangen Riel

Voorzitter                     Frans van Dongen        013 – 518 1391             voorzitter@sb-riel.nl

Vicevoorzitter               Jan Houtepen               013 – 504 1687             vicevoorzitter@sb-riel.nl

Secretaris                     Jenny Mulders              013 – 518 1600             secretariaat@sb-riel.nl

Penningmeester            Carool Kennes              013 – 518 1811             penningmeester@sb-riel.nl    

Werkgroep ROC *         Ton van der Poel          013 – 518 2379             werkgroeproc@sb-riel.nl

* kandidaat bestuurslid

 

 

Terug naar de startpagina