Voorlichtingsmiddag 2018-04

Voorlichtingsmiddag Donderdag 5 april 2018

 

De KBO-Reusel heeft tal van activiteiten en ontspanningsmogelijkheden voor haar leden. Naast deze welzijnsactiviteiten acht de KBO het tot haar plicht om u regelmatig te informeren en wegwijs te maken in het doolhof van regels en voorzieningen.

 

Op donderdag 5 april 2018 organiseerde KBO-Reusel een voorlichtingsmiddag met als gastsprekers:

Mevr. Mieke Maas - van de Sande en Nick v.d. Heijden, adviseurs Particulieren van Rabobank de Kempen en

Mevr. Truke Dirkx – Huijbregts, kandidaat-notaris bij van Voskuijlen & Koekkoek.

 

Het “ouder” worden brengt niet alleen fysieke maar ook specifieke financiële en/of notariële problemen cq veranderingen met zich mee.

Hier werd in deze voorlichtingsmiddag de nodige aandacht aan besteed om op de vele veranderingen voorbereid te zijn en/of hoe we daar mee om kunnen gaan.

 

Onder een overweldigende  grote belangstelling gingen de gastsprekers van  RABOBANK DE KEMPEN m.b.v. een PowerPoint presentatie uitgebreid in op het moderne bankieren, zoals b.v. hoe kunnen we veilig bankieren, hoe zit het met machtigingen, wat zijn de gevolgen van b.v. onder bewind stellen en andere belangrijke bankzaken.

 

Na de pauze nam Mevr. Truke Dirkx – Huijbregts, kandidaat-notaris bij van Voskuijlen & Koekkoek  “het stokje” over. Ook zij had een uitgebreide en zeer verhelderend en toegankelijke presentatie over wat er zoal gebeurt met het vermogen bij overlijden en wat gebeurt er met het vermogen als ik in een verzorgingssituatie terecht kom?

Het zijn onderwerpen waar we liever niet aan denken  maar toch is het goed om er eens bij stil te staan.

Zij besprak ook uitvoerig de wijzigingen in de regelgeving rondom de langdurige zorg en hoe de regeling van de Wlz (voorheen AWBZ) werkt en wat  je betaalt als je naar een verzorgingshuis gaat. Is het testament nog goed ingericht, gezien de wijzigingen in 2003 en 2010? en hoe worden zaken geregeld, als u, uw partner of uw ouder door dementie of een andere reden geestelijk niet meer in staat is, om zijn zaken te regelen?

 

Hieronder een korte foto-impressie van deze voorlichtingsmiddag.   Voor diegene die e.e.a. nog eens willen nalezen zijn er nog enkele flyers en sheets beschikbaar in D’n Aachterûm.   

Rest ons nog onze dank uit te spreken aan onze gastsprekers en natuurlijk ook onze dank aan onze vrijwilligers.

 

KBO-Reusel

Terug naar de startpagina