mutatieformulier persoonlijke gegevens

Mutatieformulier – wijziging persoonlijke gegevens

Voor Senioren Belangen Riel – hierna te noemen SB-Riel - is het belangrijk dat de juiste persoonsgegevens vermeld staan in de ledenadministratie; deze hebben wij nodig voor o.a. de bezorging van het magazine “ONS” en de Nieuwsbrief.

 

Daarom vragen wij u – bij wijziging van uw (persoons-) gegevens – de nieuwe/juiste gegevens door te geven aan onze ledenadministrateur. Door onderstaand formulier in te vullen en te versturen kunt u eenvoudig wijzigingen in uw gegevens doorgeven.

 

 

Titel

o   de heer

o   mevrouw

Voorletters

 

Roepnaam

 

 

Tussenvoegsel

 

Achternaam

 

 

Meisjesnaam

 

 

Mutatiereden – bij verhuizing svp oud en nieuw adres invullen

o   verhuizing

o   wijziging persoonsgegevens

 

o   overlijden

o   opzeggen lidmaatschap

 

Huidig adres

straat en huisnummer

 

 

postcode en woonplaats

 

Nieuw adres

straat en huisnummer

 

 

postcode en woonplaats

 

Telefoon

nieuw nummer  -  vaste telefoon

 

 

nieuw nummer  -  mobiel

E-mail

nieuw

 

 

 

Eventuele op-/aanmerkingen

 

 

 

 

 

 

 

U kunt dit volledig ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij de ledenadministratie, de heer Toon Schellekens, Kempenland 2 in Riel of mailen  naar liatoonschel@ziggo.nl of het secretariaat

secretariaat@sb-riel.nl

Terug naar de startpagina