Bestuur

Samenstelling bestuur SB-Riel

Voorzitter:
Frans van Dongen ­ tel 013 – 518 1391 voorzitter@sb-riel.nl


Vice-voorzitter:
Jan Houtepen ­ tel 013 – 504 1687 vicevoorzitter@sb-riel.nl


Secretaris:
Jenny Mulders ­ tel 013 – 518 1600 ­ secretariaat@sb-riel.nl
   
Penningmeester:
Carool Kennes tel 013 – 518 1811 ­ penningmeester@sb-riel.nl

 

 Werkgroep ROC en Activiteiten.

​Ton van der Poel tel 013-5182379 werkgroeproc@sb-riel.nl


  

Van links naar rechts: Penningmeester Carool Kennes, vice-voorzitter Jan Houtepen, Ton van Gulik (afgetreden penningmeester), secretaris Jenny Mulders, voorzitter Frans van Dongen.

 

 

ROOSTER AAN- en AFTREDEN BESTUUR

Senioren Belangen Riel (SB-Riel) – per april 2018

 

 

 

Naam

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

 

Frans van Dongen

(voorzitter)

 

 

gekozen

aftredend en herkiesbaar

 

 

aftredend – herkiesbaar

 

 

aftredend – herkiesbaar ?

 

 

Jan Houtepen

(vicevoorzitter)

gekozen

 

 

aftredend en herkiesbaar

 

 

aftredend -herkiesbaar

 

 

aftredend – einde

 

 

Jenny Mulders

(secretaris)

 

 

gekozen

 

aftredend en herkiesbaar

 

 

aftredend – herkiesbaar ?

 

 

 

 

Carool Kennes     (penningmeester)

 

 

 

 

gekozen

 

 

aftredend – herkiesbaar ?

 

 

 

 

Ton van der Poel – Werkgroep ROC  

 

 

 

 

 

 

gekozen

 

 

aftredend-herkiesbaar ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terug naar de startpagina