Aanvullende enquête

 

Aanvullende enquête Werkgroep Wonen voor alle senioren uit Riel.

 

Op de enquête "wonen in Riel" - die in december 2017 werd uitgevoerd door Werkgroep Wonen - komt een vervolg.

 

Het bestuur van Senioren Belangen Riel en de Werkgroep Wonen hebben – naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek - gesprekken gevoerd met o.a. de gemeente en Leystromen (sociale woningbouw en huur).

 

De ontwikkelingen t.a.v. de inbreidingslocaties in Riel en het ontbreken van eigen grond van de gemeente, maken het voor starters en senioren niet gemakkelijker om een en ander te realiseren.

De gemeenteraadsverkiezingen en daarmee de wisseling van de wacht op het gemeentehuis, betekenen toch weer even een pas op de plaats.

 

Toch zien wij mogelijkheden om verder te gaan; maar daar hebben we uw inbreng absoluut voor nodig.

 

Degenen die in december 2017 duidelijk aangaven in welke richting zij denken te gaan m.b.t. wonen in Riel, verzoeken wij concreter aan te geven wat hun wensen zijn.

 

Om uw wensen kenbaar te maken, vragen wij u het daartoe opgestelde “Enquêteformulier” in te vullen. Op dit formulier kunt u aangeven welke voorkeur u heeft voor type woonruimte, afmeting, prijs en of u wilt kopen of huren.

 

De formulieren liggen bij de Leybron, waar u deze ook - in de daarvoor bestemde brievenbus (een afgesloten box met brievenbus, zodat uw privacy is gewaarborgd) - kunt stoppen.

Wij stellen het op prijs als u dit formulier uiterlijk 31 mei 2018 inlevert in de brievenbus in de Leybron.

 

Met de gegevens gaan wij concreet aan de slag; de tijd dringt - dat is wel duidelijk.

 

Met een gezamenlijke inzet van o.a. gemeente, grondeigenaren, initiatiefnemers, architecten en aannemers zien wij serieuze kansen tot realisatie van een aantal plannen.

 

Wij danken u voor uw medewerking en houden u via de Nieuwsbrief van SB-Riel en/of Goirles Belang op de hoogte.

 

Bestuur Senioren Belangen Riel en Werkgroep Wonen.

Terug naar de startpagina