Doelstelling SB-Riel
Doelstelling  SB-Riel

Wij willen ervoor zorgen dat senioren zo lang mogelijk (zelfstandig) kunnen participeren in de steeds veranderende samenleving. Om dit te bewerkstelligen bieden wij o.a. cursussen en diverse ontspanningsmogelijkheden aan en houden wij informatiebijeenkomsten over actuele onderwerpen aan, bieden we diverse ontspanningsmogelijkheden en houden we informatiebijeenkomsten over diverse onderwerpen.
Tevens behartigen en vertegenwoordigen wij de belangen en werken hiervoor –indien nodig– samen met andere organisaties en instellingen. 

 

Belangstelling voor SB-Riel?

Inwoners van Riel van 50 jaar en ouder kunnen lid worden van SB-Riel; onze vereniging heeft (per 01.01.2018) ruim 350 leden.

U krijgt 11 x per jaar het magazine “ONS” van KBO-Brabant en gelijktijdig onze lokale nieuwsbrief. Hierin geven wij een korte terugblik op de activiteiten die hebben plaats-gevonden, kijken vooruit wat wordt georganiseerd en geven “service-informatie”; zoals bijvoorbeeld de diverse terugkerende (wekelijkse of maandelijkse) activiteiten.

De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 24,- per persoon per jaar (peildatum 01.01.2019)

 


Aanvraag lidmaatschap

U kunt een lidmaatschap van SB-Riel aanvragen door:

  • het inschrijfformulier nieuwe leden in te vullen. ​klik hier
  • het aanmeldformulier af te drukken en ingevuld in te leveren bij of op te sturen naar de ledenadministratie p/a Kempenland 2, 5133 CR Riel.
  • contact op te nemen met de ledenadministrateur, dhr. A. Schellekens, telefoon 013-5181449 of mailen naar liatoonschel@ziggo.nl
  • contact op te nemen met een van de leden van het bestuur. klik hier
Terug naar de startpagina