Archief december 2009
Voorwoord
Alweer moet ik mijn voorwoord beginnen met een woord van afscheid. Zaterdag 17 oktober overleed onze oud-voorzitter en ere-lid Frans Bekkers. Donderdag 22 oktober hebben we hem in de H. Clemenskerk uitgeleide gedaan. Zie ook elders in dit nummer.
De novembermaand is bij uitstek een maand van bijeenkomsten en activiteiten. Zo was er op 3 november een interessante bijeenkomst op de universiteit van Tilburg met als thema: het imago van de KBO met als doel jonge senioren uit te dagen om zich aan te sluiten. Op 5 november zijn onze gastvrouwen van D’n Inloop creatief actief geweest bij Marie-Christien in de Snuffeltuin in Nederwetten met als resultaat naast gezelligheid een zelf gemaakt droogbloemstukje. Het borreluurtje hebben wij als bestuursvertegenwoordiger mee mogen maken.
Donderdag 12 november was een topmiddag in onze jaaractiviteit want onder het motto: “Ouderen, daar zit muziek in” zijn we verrast geworden op een muzikaal gebeuren wat een afspiegeling is van wat in Engeland de “Night of the Proms” heet vanuit de London Music Hall, en waarvoor dit optreden van onze eigen artiesten niet hoeft onder te doen. De organisatie onder leiding van Arie Verhaegh zou ik willen vragen: maak er a.u.b. een jaarlijkse traditie van.
In de avond mochten we een 35-tal leden verwelkomen die gereageerd hadden op onze uitnodiging om nader kennis te maken met de KBO omdat zij zich in het afgelopen jaar hadden aangemeld als nieuw lid.
Tenslotte hebben we maandag 16 november kennis mogen maken met Dominee Mevr. Christien Crauwel van de PGN en we hebben haar bezoek aan onze KBO zeer op prijs gesteld.
Voorzitter, Toon de Rooij
  terug
 
Nieuwe Leden

in de periode: van 13 oktober tot 16 november 2009

 
We heten de volgende leden van harte welkom bij de KBO-afdeling Nuenen c.a.:
Mw. C.M.S. de Bruijn, Keizershof
Hr. H.H. Fronczek, Vincent van Goghstraat
Mw. J.C.H. Jursche-Martes, Sparrenlaan
Hr. E.P. Koks, Vincent van Goghstraat
Hr. E.F. van Looy, Bakertse Landweg
Mw. J.H.W. van Setten-Molmans, Lindenhof
Hr. H.A. Wouters en Mw. E.M.J. Wouters-Noijen, Koolmeeshof.
 
Wij wensen u veel plezier en voldoening met de activiteiten, die de KBO biedt.
 
Felicitaties voor onze 90+ leden
Wij feliciteren onze KBO-leden, die in de periode van  13 oktober tot
16 november 2009  90 jaar of ouder zijn geworden, t.w.:
Mw. G.van de Laar-Donkers, M. Begemannstraat, 91 jr.
Hr. A. Vogels, P. Dekkersstraat, 95 jr.
Mw. L. Rombouts, Dennenlaan, 92 jr.
Mw. W. van Wijk, Erelid, M. Begemannstraat, 98 jr..
 
Wilt U niet in de lijst van 90+ leden worden opgenomen, laat dit dan tijdig weten  aan de Centrale Meldpost of bij de redactie onder vermelding van de geboortedatum
 
90 jarige
Op maandag 5 oktober werd Mevr. F. Geven-van den Heuvel 90 jaar. Siska Geven is geboren in Lierop, maar opgegroeid vlakbij kasteel Croy in Aarle-Rixtel. Na haar huwelijk met Bert Geven kwam ze naar Gerwen waar ze 6 kinderen kregen in het latere café de Linde. Haar man is jong gestorven, waardoor ze alleen kwam zitten en daarom heeft ze nog een hele poos een partner  gehad die helaas ook is overleden. Bijna 10 jaar woont ze tot volle tevredenheid in De Akkers. Haar gezondheid vereist de nodige verzorging, maar wel geniet ze bijzonder van bezoek van familie en kennissen. Haar verjaardag heeft ze in familiekring gevierd en wij hebben haar met een bloemstukje namens de KBO van harte gefeliciteerd en alle goeds toegewenst.
Toon de Rooij
 
In Memoriam
In de periode van 13 oktober tot 16 november 2009 ontvingen we bericht van overlijden en hebben we afscheid genomen van:
 
Mw. J.van de Wielen, De Bogerd
Mw. D.van Bussel-Thünissen, Sien de Grootstraat
F.P. Bekkers, Margot Begemannstraat
Mw. F. Albers-Zieck, Plataanstraat
Hr. H. Verhuizen, Vincent van Goghplein
Mw. J.A. Jansen-Mutsaars, Eeuw Driessestraat
Hr. J. Wernaart, Zr. Celinehof
Hr. L.H. Thomasse, Zuiderklamp.
 
Dat zij mogen rusten in vrede
Wij wensen de familie en naasten van de overledenen
veel sterkte en troost
 
Waard om te weten………..
 
KBO-Wegwijzer nr. 14, 16 oktober 2009
Inhoud:
·         AOW-discussie
Op 16 oktober jl. heeft minister Donner de Tweede Kamer geïnformeerd over de kabinetsplannen om de AOW-leeftijd in stappen te verhogen van 65 naar 67 jaar. De Unie KBO vindt dat het probleem van de toekomstige financiering van de AOW allereerst moet worden aangepakt door ervoor te zorgen dat meer ouderen met plezier tot hun 65e jaar kunnen blijven doorwerken.
·         Algemeen Overleg geneesmiddelenbeleid
Op 8 oktober jl. werd het Algemeen Overleg (AO) over het geneesmiddelenbeleid gehouden. Naar aanleiding van de protesten van apothekers heeft de Unie KBO een brief gestuurd naar een aantal Kamerleden. De tekst van deze brief kunt u hieronder lezen.
·         Uitkomst overleg geneesmiddelenbeleid
Voorafgaand aan het Algemeen Overleg over het geneesmiddelenbeleid demonstreerden 1000 apothekers en apotheekmedewerkers in Den Haag om hun zorg uit te spreken over de uitkleding van de farmaceutische zorg door overheid en verzekeraars. Minister Klink toonde in het debat weinig begrip voor de problematiek.
·         AWBZ is in beweging: beweegt u mee?
Onder deze titel heeft de Unie KBO een brochure uitgegeven, waarin we op een rij hebben gezet welke veranderingen dit jaar zijn doorgevoerd in de AWBZ: veranderingen in begeleiding, in psychosociale hulp, in verpleging en verzorging. Deze brochure hebben we samen met PCOB, Noom (Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten) en NVOG gemaakt.
·         Invoering OV-chipkaart
Langzamerhand verovert de OV-chipkaart Nederland. In Rotterdam en Amsterdam kunnen reizigers alleen nog maar met deze kaart reizen. Op veel NS-stations staan de in- en uitcheckpalen klaar. In dit artikel vindt u meer informatie over de invoering van de OV-Chipkaart.
PS: momenteel heeft onze cie. Wonen en Verkeer een onderzoek gestart over hoe  en waar een OV-chipkaart werkt en wat de kosten zijn. In een apart artikel zal zij over dit onderzoek in een volgend TREFPUNT publiceren.
 
KBO-Wegwijzer nr. 15, november 2009
Inhoud:
Themabijeenkomsten starten in 2010
Gezond ouder worden en blijven
In februari 2010 starten Unie KBO, PCOB, NOOM, NVOG en LOC met een aantal themabijeenkomsten in het kader van het project ‘Gezond ouder worden en blijven’. Het doel is om de (betrouwbare) gezondheidskennis bij senioren te vergroten. Bij dit meerjarenproject komt per jaar een ander thema aan de orde. In 2010 beginnen de bijeenkomsten met het thema ‘Gezond slapen’, in 2011 is het thema ‘Goed zien’ en in 2012 komt ‘Bewegen’ als thema terug.
 terug 
 
 
LET OP!   LET OP!   LET OP!
Vanaf  1 december 2009 is het emailadres van de redactie van ons maandblad Trefpunt tijdelijk
 
Biljartclub “De Treffers”
De clubcompetitie vindt plaats op:
Maandag 14 december
Maandag 21 december
Maandag 28 december, allen aanvang 12.30 uur.
We attenderen onze biljarters erop dat op 16 december a.s. de biljartzaal gesloten is in verband met de Kerstviering.
                                                                       Theo Berkhout
 
Afscheid van Frans Bekkers
Voor de tweede maal in zeer korte tijd moeten wij afscheid nemen van een zeer verdienstelijk KBO lid. Zaterdag 17 oktober overleed ons erelid Frans Bekkers.
Toen Frans nog maar nauwelijks een jaar lid was in 1983 werd hij al benaderd om toe te treden tot het bestuur. Hij viel ook direct op door zijn enthousiasme en daadkracht en hij stond aan de basis van heel veel clubs in de KBO zoals het seniorenorkest, de mondharmonicaclub, de biljartclub en uiteraard een kaartclub.
Zijn enthousiasme was in 1988 reden om hem te vragen om voorzitter te worden van de KBO  die toen al zo’n 800 leden telde. Tijdens zijn voorzitterschap bleef hij zich ijveren voor de uitbouw van activiteiten waaronder een seniorenkoor, een koersbalclub en jeu de boulesclub en een fietsclub.
Frans stond bekend als de aanbrenger van nieuwe leden waardoor de KBO steeds maar bleef groeien en steeds meer een plaats ging krijgen in de Nuenense gemeenschap. In 1994 vond Frans dat zijn plaats als voorzitter maar ingenomen moest worden door jongere mensen. Wat overbleef was een groot aantal eretitels die hem ten deel vielen: zo werd hij koninklijk onderscheiden, ontving hij de zilveren erepenning van de gemeente Nuenen,  werd hij erevoorzitter van het seniorenorkest en van de biljarters en later erelid van onze KBO.
Een hele mooie titel hebben we Frans mogen geven in maart 1993; nl van vaandeldrager van de KBO. Bijna 300 keer ging hij met het KBO vaandel met rouwband naar een afscheid van een van de leden en toen hij daarmee stopte mocht ik in het Trefpunt schrijven dat hij, als zijn tijd gekomen was, vermoedelijk met evenzoveel vaandels aan de hemelpoort zou worden opgewacht. Zijn tijd is nu gekomen en ik ben er bijna zeker van dat de toen uitgesproken wens in vervulling gaat, en dat Frans met wapperende vaandels en trompetgeschal zal worden opgenomen.
Frans, namens heel veel Nuenense ouderen heel hartelijk bedankt.
Toon de Rooij, voorzitter
 
Biljartclub”De Treffers”
Op zaterdag 17 oktober is ons Erelid Frans Bekkers overleden. Frans was op 25 april 1985 mede-oprichter van onze biljartclub.
In 1987 werd Frans in het bestuur van de biljartclub gekozen. Toen in 1991 de voorzitter van “De Treffers” de heer H. van der Poel overleed werd Frans gekozen als waarnemend voorzitter en in 1992 is Frans terug- getreden uit het bestuur.
Vanaf 22 maart 2004 was Frans Erelid van ”De Treffers”. Wij hebben Frans altijd als een fijne en zeker een eenvoudige biljartvriend gekend.
Namens leden en bestuur wensen wij de familie veel sterkte toe.
Theo Berkhout.
 
Kaartverkoop kerstvieringen 2009
Kerstviering NEDERWETTEN is op maandag 14 december. Om 13.00 uur gaat de zaal open. De kaartverkoop is op maandag 7 december om 13.00 uur in De Koppelaar.
Kerstviering NUENEN is op woensdag 16 december in Het Klooster. De zaal gaat open om 13.30 uur.
De kaartverkoop is op dinsdag 8 december om 11.00 uur in De Akkers en om 13.00 uur in Het Klooster.
Kerstviering GERWEN is op vrijdag 18 december. Om 13.00 uur gaat de zaal open.  De kaartverkoop is op woensdag 9 december om 13.00 uur in D’n Heuvel.
De kaarten kosten overal € 2,- per stuk. In Nederwetten en Gerwen is in verband met de voorschriften van de brandweer slechts een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Indien u in Nederwetten of Gerwen niet terecht kunt, bent u van harte welkom in Nuenen.
Namens de Activiteitencommissie, Ferry Sluiter
 
Kerstviering Nuenen 2009
 
 
Programma
 
13.30 uur        De zaal gaat open en het KBO- Seniorenorkest speelt gezellige muziek in de theaterzaal
 
14.00 uur        Opening door onze voorzitter, Toon de Rooij
 
14.05 uur        Samenzang openingslied “Wij komen tezamen”
 
14.10 uur        Het orkest vervolgt het optreden
 
14.40 uur        Intermezzo. Het toneel wordt ontruimd
 
14.45 uur        Kersttoespraak door pastor Vossenaar
 
14.55 uur        Gastoptreden door het Nuenense koor : “Zingen uit het hart”
 
15.25 uur        Pauze
Er is voor iedereen een kop koffie of thee met daarbij een snee heerlijk kerstbrood
 
15.55 uur        Optreden van het mondharmonicaorkest  De Luchthappers
 
16.25 uur        Intermezzo (Een verrassing)
 
16.35 uur        Ons Seniorenkoor “De Vrolijke Samenzang” treedt nu voor ons op
 
17.10 uur        Samenzang “Wij wensen u Zalig Kerstfeest”
 
17.15 uur        Sluiting door onze voorzitter.
  terug
 
 
Contributie 2010
Tijdens de op 20 maart 2008 gehouden Algemene Ledenvergadering werd besloten om zowel in 2009 alsook in 2010 de contributie met €. 1,00 te verhogen. .
Op 19 maart 2009 werd  in de bijeenkomst van de Algemene Ledenvergadering het in 2008 genomen besluit gememoreerd. Wel werd nogmaals door het bestuur aangegeven dat mocht de af te dragen contributie aan KBO-Brabant in 2010 méér stijgen dan de trendmatige aanpassing dat dan op het genomen besluit teruggekomen kan worden.
 
Gelet op bovenstaande worden voor 2010 de volgende contributiebedragen
vastgesteld :     Voor inwoners van Nuenen                  €  18,00
Voor niet-inwoners van Nuenen          €  24,00
Voor beide groepen geldt dat, indien een machtiging voor automatische incasso werd afgegeven, een reductie van €. 1,50 wordt verleend.
 
Op dit moment zijn we voorbereidingen aan het treffen om de incassering van het door onze leden verschuldigde contributiebedrag op een correcte wijze te laten verlopen.
De leden die geen machtiging hebben afgegeven ontvangen tezamen  met deze uitgave van Trefpunt een nota met het verzoek om de contributie 2010 vóór 1 januari a.s. op onze rekening bij de Rabobank of de Postbank over te maken. Bij deze nota is ook een machtigingsformulier gevoegd voor automatische incasso. Indien wij het machtigingsformulier vóór 1 januari a.s. ingevuld en ondertekend retour ontvangen dan profiteert u van de reductie en zullen wij in de maand januari a.s. het verschuldigde bedrag incasseren.  De nota hoeft dan uiteraard niet betaald te worden.
 
Als u geen nota ontvangen heeft om de contributie 2010 te betalen dan heeft u een machtiging voor automatische afschrijving afgegeven. Wij verzoeken u dan ook geen contributie over te maken. Het verschuldigde contributiebedrag wordt in de tweede helft van januari a.s. van uw bank- of postbankrekening afgeschreven.
KBO-leden, niet ingezetene van de Gemeente Nuenen, maar wel lid van een andere KBO-afdeling  maken wij, wellicht ten overvloede, op het volgende attent: Er vindt een restitutie van €. 9,00 op de contributie 2010 plaats indien vóór 31 januari 2010 een betaalbewijs van de contributieafdracht 2010 van de andere KBO-afdeling wordt overlegd.
Tini Smulders, penningmeester
  terug
 
Wonen en Verkeer
 
 
 
Liggen er bij U ook tegels los in het voetpad waar U dagelijks over kunt struikelen, bel dan de gemeente. Die moet dat verhelpen.
 
 
KBO-Kerstviering Nederwetten
In tegenstelling tot de reeds eerder gepubliceerde datum van 21 december waarop de KBO-kerstviering in Nederwetten zou worden gehouden, is deze nu door omstandigheden verzet naar maandag 14 december a.s. aanvang 13.00 uur.
 
 
Samen dineren
Op onderstaande data hebben wij afspraken gemaakt met de Nuenense restaurants dat wij, leden van de KBO, komen dineren
 
02 dec.   Le Souris 
09 dec.   Tong Ah 
16 dec.   De Bengel 
23 dec.   De Griek 
30 dec.   Zinn 
06 jan.    Roxis
 
Aanvang diner 17.30 uur.  Kosten € 12,- à € 13,- excl. de drankjes.
Aan- en afmelden tot maandagmorgen 11.00 uur voor de desbetreffende dinerdag bij: Carla de Poorter-Swinkels, Constantijnstraat 20, 5671 XE  Nuenen, tel. 283 1718 (email: c.depoorter-swinkels@onsnet.nu of bij afwezigheid bij Nico van Mulken, IJsvogelhof 12, 5672 GG  Nuenen,
tel. 283 6337
 
Uitstapje biljartclub  “De Treffers’’           
Op dondermiddag 15 oktober was de Vresselse Hut in Nijnsel weer het strijdtoneel van kegelende en sjoelende leden met hun partners van Biljartclub ‘De Treffers’. Tegen 15.00 uur was het gezelschap compleet, op een paar uitzonderingen na, die dachten dat de Hut dit jaar ergens anders lag (waarschijnlijk een navigatiesysteem gebruikt). Onder het genot van een kopje koffie en een onovertroffen stuk Nijnsels gebak, werden de Nuenense wereldproblemen in het algemeen en de biljartperikelen in het bijzonder doorgenomen. Ondertussen werden de resterende lotjes voor onze loterij aan de man gebracht en werden de kegelbanen toegewezen aan de deelnemers. We waren met 36 kegelaars, 14 dames en 22 heren, eerlijk verdeeld over de 6 banen. Ruim voor de vastgestelde tijd kon het startschot gegeven worden en vlogen de eerste kegels in het rond. Tegelijkertijd ging ook het sjoeltoernooi van start. Hiervoor hadden zich 8 sjoelers gemeld, die elkaar op twee sjoelbakken de loef probeerden af te steken.
 
Na 10 ronden kegelen en ik weet niet hoeveel sjoelbeurten was het de taak aan de jury om de prijswinnaars aan te wijzen. De resultaten van dit middagje sportief wedijveren liegen er niet om: Wederom een dame op hoogste trede, zowel bij het kegelen als bij het sjoelen. De 1e prijs van het sjoelen ging net als vorig jaar naar: Betsie van de   Boogaart met 503 punten, 2e werd Mien Migchels met 482 pt en 3e Fien Berkhout met 455 pt.  Bij het kegelen waren de krachtsverschillen uiterst gering. De hoofdprijs ging naar Diny Bekkers met 152 treffers. De 2e prijs was voor Theo Berkhout (vorig jaar winnaar) met 151 pt en Peter van Leest werd voor de 2e keer in successie helaas 3e met 149 pt.  De poedelprijs met 92 punten ging naar Thieu Machiels. Allen van harte gefeliciteerd.
 
Met het zweet op de rug en pijnlijke gewrichten van al het gooi- en schuifwerk, stortten we ons zoals gewoonlijk op onze onvolprezen loterij. Vele prijzen vonden hun weg naar de overgelukkige winnaars. Dank aan alle sponsors, prijzenverzamelaars en lotjesverkopers. Met de volle buit op zak schoven we omstreeks half zes aan tafel voor de traditionele Brabantse koffietafel. Na afloop bedankte de voorzitter iedereen voor zijn of haar sportieve inzet en wenste allen een goede thuisreis. Het was een fijne middag en volgend jaar doen we het weer dunnetjes over.
Peter van Leest
  terug
 
“Ouderen daar zit muziek in”
Op 12 november j.l. hebben velen genoten van een zeer muzikale middag in Het Klooster. De ruimte tussen de optredens van de mondharmonica-club, het seniorenorkest en het seniorenkoor werden opgevuld met diverse acts van verschillende aard.
Voor de pauze trad de mondharmonicaclub op gevolgd door enkele acts zoals de declamatie en zang van het lied “Der Gast” door Hans van Erp, de Brabantse zang door Piet en Annie de Groot, getiteld “Wa gigget hard” en een liedenpotpourri door Arie Verhaegh, beiden begeleid door Jos Aarts, accordeon.
Het seniorenorkest  speelde zowel voor als na de pauze hun programma.
Ook na de pauze een aantal acts zoals zang door Mardi Blijenberg, uit de jaargetijden van Vivaldi speelde Paula Raaijmakers en Gerry Siebers. Er was  playback door Jos Sandbergen als Celine Dion en Helma Engelenburg als Jasperina de Jong met “De non”.
Ran en Nellie Kriessels lieten zich ook horen als de zingende zusters uit Schijndel, terugdenkend aan hun roerige jeugd.
De bezoekers werden overigens ook regelmatig bij de optredens betrokken met samenzang o.a. bij het Klutsnummer door Hennie Hurkmans, Gerard Gies en Hans van Vroonhoven.
Het seniorenkoor sloot de middag af met een prachtig gevarieerd programma.
De middag werd gepresenteerd door Diet Poortvliet en Jos Aarts, die aan alle deelnemers een oorkonde uitreikten als herinnering aan deze middag.
Arie Verhaegh, als spreekbuis van het organiserend comité sloot de middag af met een dankwoord, bloemen en wijn voor o.a.de dirigenten, het presentatieteam en de filmoperateur Sjef Bollen.
Het was een geslaagde middag, die zeker voor herhaling vatbaar is.
  
 
 
 
Senioren Expo 2010
De 8e editie van de Senioren Expo vindt in 2010 plaats van dinsdag 12 tot en met zondag 17 januari 2010 in Koningshof, Locht 117 te Veldhoven. De expo is dan dagelijks geopend van 10.00 tot 17.00 uur. De entree bedraagt € 8,- per persoon. Leden van ouderenorganisaties ( ANBO-BOOG-KBO-PCOB-PSOB en PVGE) betalen € 6,- per persoon.
 
De beurs voor 50-plussers, die al 7 jaar een groot succes is, heeft dit keer als thema’s: Wonen & Leven; Reizen; Gezondheid & Beweging; Hobby & Creativiteit, Informatieplein KBO-Brabant en Ontspanning.
 
De jaarlijkse Senioren Expo staat bekend als het gezelligste dagje van het jaar. Bij een dagje uit hoort amusement. Op drie podia wordt er praktisch continu opgetreden door Brabantse KBO-orkesten, KBO-koren, KBO-linedance-groepen en soloartiesten.
 
Bereikbaarheid Openbaar Vervoer: Koningshof is vanaf het Centraal Station Eindhoven bereikbaar met buslijn 150. Deze bus stopt voor de ingang van de parkeerterreinen waar pendelbusjes klaarstaan, die u vervoeren naar de Expohal.
 
Per auto: met de auto neemt U op de A2 de afslag De Run/Maxima Medisch Centrum. Verder volgt U de ANWB-borden waarop aangegeven staat Koningshof.
Parkeren: er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid voor de bezoekers.
  terug
 
 
Herinnering insturen verkort Jaarverslag 2009
De redactie van Trefpunt herinnert de besturen van de commissies en activiteiten- en werkgroepen eraan om voor 13 januari a.s. hun verkort jaarverslag aan te leveren c.q. te mailen naar het tijdelijke redactieadres: c.kuijten01@onsnet.nu . De plaatsing daarvan vindt dan plaats in het februari- en maartnummer van Trefpunt 2010.
 


 

De Eetkamer in Gerwen
Elke eerste dinsdag van de maand wordt er voor 65-plus alleenstaanden
een maaltijd geserveerd in D’n Heuvel in Gerwen.
De maaltijd is van 12.00 – 14.00 uur.
De eerstvolgende maaltijd is dinsdag 1 december a.s.
U kunt zich aanmelden tot uiterlijk vrijdag 27 november bij een van onderstaande personen:
Rina Bekkers, tel. 283 2734
Mieke van de Griendt, tel. 283 3180
Ans Engelen, tel. 283 7726
Nell Daams, tel. 283 2706
Dus let op, dit geldt voor alle 65-plus alleenstaanden uit Gerwen.
 
Hotel “De Botel”
Voor de tweede keer heeft het operettegezelschap Priamore in samenwerking met de activiteitencommissie een avond in Het Klooster verzorgd. Dit jaar vond de uitvoering plaats op 12 oktober voor een nagenoeg uitverkochte zaal.
Met zeer kleurrijk uitgedoste zangers en zangeressen werden we meegenomen naar het hotel “De Botel”. Het publiek kreeg vele bekende liederen te horen, gezongen door het koor van het gezelschap of door de gastsolisten. Het geluid in de theaterzaal was zoals gewoonlijk perfect en mede daardoor konden de bezoekers genieten van het uitstekende gezang.
Jammer was het wel, dat er haast geen verhaal in het optreden was, maar het zeer goed uitvoeren van de liederen deed dat vergeten. Ook zou er mijns inziens wat meer vaart en beweging in het optreden mogen zitten. Ondanks deze kleine kritische opmerking heb ik toch zeer genoten van deze avond.
Voor een volgende uitvoering door Priamore over twee jaar staat de activiteitencommissie weer open, want deze avond was voor iedereen een genoegen.
 Namens de activiteitencommissie, Ferry Sluiter
  terug
 
KBO foto-expositie in De Akkers
In samenwerking met het zorgcentrum “De Akkers” gaat de KBO-fotoclub een nieuwe expositie inrichten in de gangen van het gebouw aan de Margot Begemannstraat. Het verzoek van De Akkers kwam naar aanleiding van de zo zeer gewaardeerde expositie in de KBO-gang van Het Klooster gedurende het vorig najaar.
Na enig intern overleg werd als thema gekozen “Herkenbaar Nuenen”, een thema dat werd ingeschat als een belangstellend onderwerp voor de bewoners van De Akkers: in het algemeen interessante onderwerpen, zeker ook door de nu wel zeer veranderende bebouwing van ons dorp: vroegere dorpsgezichten tegenover
Foto: Petra van Laarhoven
 
nieuwe. Alle clubleden hebben goed rondgekeken en daarbij zijn op diverse artistieke en creatieve manieren vele foto’s gemaakt. Ook diverse minder bekende dan de gebruikelijke in het oog springende markante plekken zijn op deze manier in beeld gebracht. Daarbij zijn de inmiddels verworven fototechnische vaardigheden uitstekend toegepast, zoals bijvoorbeeld plastische belichting of tegenlicht compensatie en compositorische indeling.
 
De geselecteerde foto’s zijn inmiddels op het juiste formaat afgedrukt en zullen weldra met fraaie passe-partouts ingelijst worden. Op 10  december zal de KBO-fotoclub de expositie in De Akkers inrichten. De expositie is ook toegankelijk voor bezoekers.
 
Weldra zal ook weer de KBO-gang in Het Klooster opgefleurd worden met een nieuwe foto-expositie. Deze foto’s zijn nu in voorbereiding en het onderwerp is hierbij toegespitst op de herfst met al zijn specifieke eigenschappen: kleuren, mist, regen, glanzende starten in het donker, paddenstoelen, etc. We verwachten ons hiermee weer opnieuw op een aantrekkelijke manier te kunnen presenteren, tot meerdere genoegens van de bezoekers.
Harry Frijns, begeleiding fotoclub


 terug 

 

Een cursus of opleiding volgen met een provinciale “LEERBON”
Een cursus volgen en vergoed krijgen door de provincie Noord-Brabant?
Zo kunt u bijvoorbeeld via  Seniorweb een computercursus volgen en deze vergoed krijgen via een leerbon.
Kijk hieronder of u voor een “Leerbon” in aanmerking komt
 
Wat is de ‘leerbon’?
Vanaf begin 2009 geeft de provincie Noord-Brabant leerbonnen uit. Met behulp van deze bon, maximaal  250 euro, kun je goedkoper en soms zelfs gratis een cursus of opleiding volgen . De provincie Noord-Brabant wil Brabanders met een lage opleiding zo stimuleren om (weer) te gaan leren.
Inmiddels zijn honderden Brabantse laagopgeleiden gestart met een cursus of opleiding voor (toekomstig) werk of persoonlijke ontwikkeling, zoals b.v. computercursussen, taal- en rekencursussen, handige cursussen, leuk-om-te-doen cursussen. De leerbon kun je niet gebruiken voor sport-cursussen (b.v. yogalessen), het behalen van je rijbewijs of het volgen van muziekles.
 
Voor wie is de leerbon?
Als je voldoet aan alle onderstaande voorwaarden, dan kun je de bon aanvragen bij de Provincie Noord-Brabant tot en met 31 december 2009 en vanaf 1 januari 2010 bij je eigen gemeente (de gemeente Nuenen c.a.) t.w.: 
·         je woont in Brabant;
·         je bent minimaal 18 jaar oud ( er is geen maximumleeftijd);
·         je hebt werk, zoekt werk, doet vrijwilligerswerk of werkt niet;
·         je bent laag opgeleid, d.w.z. dat je maximaal basisonderwijs hebt gevolgd of onderwijs hebt gevolgd op het niveau van vmbo,mavo,huishoudschool, mulo, ulo, lts of vergelijkbaar;
·         je bent nog niet begonnen aan de opleiding of cursus;
·         je bent niet meer leerplichtig.
 
Voor wie is de leerbon niet? Als u
·         een afgeronde vervolgopleiding hebt gevolgd, b.v. op mbo-niveau 2;
·         een havo- of vwo-diploma;
·         voor de gekozen opleiding studiefinanciering ontvangt.


Wat zijn de voorwaarden voor de leerbon?
·         je moet de leerbon altijd zelf aanvragen met het aanvraagformulier of bellen naar 073 – 681 27 12. De beoordeling geschiedt door het Servicepunt Leren en Werken:
·         de leerbon betaalt één cursus of een cursus die b.v. uit twee delen bestaat;
·         je betaalt de cursus of opleiding eerst zelf en je stuurt het uitbetalingsverzoek volledig ingevuld en met de gevraagde bewijzen naar het administratiekantoor. Deze checkt het uitbetalingsverzoek  en als het volledig is , maken zij binnen twee weken het bedrag van de leerbon aan je over, waarna je kunt beginnen aan de cursus of de opleiding;
·         je mag de leerbon maar één keer aanvragen (de campagne loopt in de periode 2009 – 2011);
·         mensen die de leerbon tijdens de vorige campagne ( 2006-2007) hebben aangevraagd mogen de leerbon nu weer aanvragen.
 
Er zijn momenteel nog honderden leerbonaanvragen in behandeling. Door dit overweldigende succes komt u vanaf 13 november 2009 helaas niet meer automatisch in aanmerking voor de leerbon. In het toewijzen van de bonnen gaat nu de aandacht eerst uit naar eerdere aanvragen. Pas als deze aanvragen zijn behandeld, is duidelijk hoeveel leerbonnen beschikbaar zijn voor aanvragers na 13 november 2009. Om die reden wordt momenteel gewerkt met een wachtlijst. Het aanvraagformulier kunt u wel gewoon invullen. Verwacht wordt dat u half december geïnformeerd wordt over de behandeling van uw aanvraag. Uw begrip wordt gevraagd voor dit ongemak.
 
Algemene informatie over ‘leerbon’ en downloaden van het aanvraagformulier: www.leerbon.nl


 terug

 


December koud en wel besneeuwd,
zo maakt de grote schuren maar gereed.
             
 
Vloeit nu nog het sap in berk,
dan wordt de winter wis niet sterk.    
 
 
Brengt december kou en sneeuw in 't land,
dan groeit 't koren zelfs op 't zand.
             
Decemberregen, is geen zegen.
             
Is december veranderlijk en zacht,
geeft een winter waar men mee lacht.
 
Een natte december voorspelt weinig goeds.
             
Heeft men in december slechts vorst en slijk,
dan worden de dokters rijk.
             
Blaast de noordenwind met decembermaan,
dan houdt de winter vier maanden aan.         
 
December vol mist,
geeft goud in de kist.
             
Droge december, droog voorjaar, droge zomer.
 
             
Als de R is in de maand,
is het weer niet altijd meegaand.        
 
oktober vijs,
november grijs,
december ijs.
  terug
 
Ontmoetingsmiddag 2009
Dit jaar vond de jaarlijkse Ontmoetingsmiddag voor het eerst plaats in De Akkers. De bedoeling was om onze leden in De Akkers en de aanleunwoningen beter in de gelegenheid te stellen deel te nemen aan deze activiteit. Op 15 oktober hebben we deze middag gevierd en, ondanks dat er op dezelfde dag een uitje gepland was voor de vrijwilligers in De Akkers, namen er toch 55 leden uit De Akkers deel aan deze middag. De zaal werd verder vol gemaakt met nog 20 andere KBO- leden.
Bij het binnenkomen werden de gasten ontvangen met een kopje koffie of thee. In plaats van het gebruikelijke KBO-gebak was er deze keer een schijf cake. Om 14.00 uur opende onze voorzitter, Toon de Rooij, de bijeenkomst. Daarna was er een optreden van het Reusels Muziekske. De aanwezigen genoten zeer van dit optreden. Liedjes in het Brabantse dialect werden afgewisseld met meezingers. Ook pastoor Vossenaar kwam binnenlopen en heeft een tijd doorgebracht bij onze leden.
In de pauze was er voor iedereen een drankje en daarna werd het optreden vervolgd. Om kwart voor vijf werd het tijd voor broodjes en koffie. De leden van de Activiteitencommissie zorgden ervoor, dat er voor iedereen voldoende te eten was en om half zes ging men voldaan terug naar de kamers of aanleunwoningen.
De samenwerking tussen De Akkers en de Activiteitencommissie is perfect geweest en dit experiment is zeker voor herhaling vatbaar.
 
Ferry Sluiter
  terug


 
Oproep aan alle gezellige mensen in Nuenen ca.
Wij willen u vragen om eens naar d’n Inloop te komen.
U kunt uw verhaal kwijt en luisteren naar wat andere mensen te vertellen hebben. Er komen meestal leuke verhalen. Wij zijn allemaal 60-,70-,80-gers met een schat aan levenservaring.
We genieten steeds weer van de vertelsels van vroeger! Hoe het toen was en natuurlijk hoe het nu is!
 
Loop eens binnen en ervaar hoe gezellig het bij ons is. Wij, ervaren gastvrouwen, staan voor u klaar en de koffie en thee zijn gratis.
Voor u, heren, hebben wij als u wilt een borreltje voor een heel klein prijsje.
Kom eens een half uurtje, een uur of een hele middag kijken. Neem een vriendin of buurvrouw mee of kom alleen, het maakt niet uit. U kent ons zo. Onthoud uzelf deze gezelligheid niet.
Ook kunnen er spelletjes gedaan worden
 
D’n Inloop willen wij graag veranderen door er met wat oude spulletjes wat warmere gezelligheid aan te geven. Heeft u nog iets op de zolder staan, laat het  even weten, dan kom ik het halen. Een theekastje of tafeltje zou heel welkom zijn!
Het blijft als u dat wilt uiteraard uw eigendom.
 
Groetjes en tot ziens
Rietje Kop-Plasmeijer
De Koppel 8
Nederwetten  tel 2840808  of 06-19235890
 
P.S. We hebben reeds enkele dingen ontvangen, maar er is nog van alles welkom.
 terug 
 
Jaarlijks “uitje “van de Gastvrouwen van d’n Inloop
Dit jaar was het jaarlijks “uitje” van de Gastvrouwen van D’n Inloop dicht bij huis! En wel in de Snuffeltuin in Nederwetten, die door Marie-Christien Kop gerund wordt. Donderdag 5 november jl. werden we om half twee bij haar verwacht en toen de club compleet was moesten we met z’n allen aan het werk.
Er stonden prachtige ovale bakjes op de tafels en allerlei natuurlijke materialen. We werden in twee groepen verdeeld. Zowel in het atelier als in de zeer gezellige huiskamer werden we met maken van herfststukjes uitstekend begeleid. Na een uurtje gewerkt te hebben werd het tijd voor de koffie met slagroomtaart.
Nadat we ons dat goed hadden laten smaken moesten we weer aan het werk. Om vier uur had iedereen een prachtig stukje gemaakt, jazeker door onze eigen handigheid, maar zeker ook door de deskundige hulp van Marie-Christien. De borrel kondigde zich aan en met heel veel verschillende, mooi opgediende hapjes, was het: gezelligheid kent geen tijd. Later dan het de bedoeling was gingen we met een leuk herfststukje en in goede stemming naar huis.
Allen waren zeker onder de indruk van de gezellige ambiance van de Snuffeltuin, waar zowel binnen als buiten ieder hoekje bezienswaardig is met onder andere antieke poppen en veel antieke snuisterijen. We hadden allemaal een voldaan gevoel van deze middag.
Marie-Christien, bedankt!
Een zeer tevreden gastvrouw, die niet alleen voor zichzelf maar voor ons allen spreekt!


 
Fabels en feiten over gezond leven
Fabel: Sporten is slecht als je een hoge bloeddruk hebt.
Dat geldt alleen voor explosieve training waarbij je zo buiten adem raakt, dat je niet meer kunt praten. Matig intensief bewegen is juist wel goed voor de bloeddruk.
 
Fabel: Wijn is gezonder dan bier.
Net als wijn heeft bier een positief effect op hart en bloedvaten. En een glas bier bevat ongeveer evenveel calorieën als een glas wijn. We hebben bierdrinkers vaker een ongezonde leefstijl. Uit een Deens onderzoek blijkt dat ze vaker chips en worst eten, terwijl wijndrinkers een voorkeur hebben voor olijven, gevogelte en mager vlees.
 
Feit: Kant-en-klaar-maaltijden bevatten vaak te weinig groente.
Er zit bovendien vaak te veel zout in.
Wel is de hoeveelheid groente in kant-en-klare maaltijden de laatste jaren toegenomen. Het maakt bovendien uit wát je kiest: een bakje bami of een diepvries pizza zijn niet erg gezond, maar met een stoommaaltijd is doorgaans niets mis.
Het eten dat we zelf klaarmaken, is bovendien gemiddeld niet veel beter.
Er zijn namelijk maar weinig mensen die elke avond netjes volgens de geldende gezondheidsregels koken. Wel zijn de kant-en-klare porties vaak aan de kleine kant, waardoor veel mensen ’s avonds gaan snacken.
 
Feit: Koffie is gezond.
Koffie, en dan met name cafeïne, heeft lange tijd ten onrechte in een kwaad daglicht gestaan. De gezonde kanten van koffie op een rij:
·         Meerdere onderzoeken tonen aan dat cafeïne mogelijk de kans op de ziekte van Alzheimer verkleint en het ziekteverloop vertraagt.
·         Er zijn aanwijzingen dat het de kans op diabetes verlaagt.
·         Volgens een Japans onderzoek halveert koffiedrinken de kans op darmkanker bij vrouwen.
·         Het geheugen van mannelijke koffiedrinkers takelt minder snel af.
·         Er zijn veel aanwijzingen dat de ziekte van Parkinson minder voorkomt onder koffiedrinkers.

 terug
 

 

De Sint
In de hal van Madame Tussaud in de Kalverstraat zat Zwarte Piet gehurkt voor drie zeer kleine jongetjes en vroeg: "Kunnen jullie zingen van Sinterklaas kapoentje?" - "Ja, Piet," antwoordde een van de drie geïmponeerd. Je kon zien dat hij ervan overtuigd was met de enige echte Zwarte Piet te doen te hebben, terwijl de mensen die eromheen stonden duidelijk zagen dat deze Piet gespeeld werd door een meisje. "Nou, zing 't dan maar," zei ze. Ze deed zelfs geen moeite haar sopraan wat neer te drukken. "Sinterklaas kapoentje..." hieven de jongetjes braaf aan.

Het duplicaat van de portier naast de kassa keek onbewogen, maar het origineel bij de deur glimlachte net als wij. Toen het liedje uit was, kregen de jongetjes een handje snoep en verdween Zwarte Piet in het wassenbeeldenspel als enige bewegende attractie tussen de verstarde groten der aarde. De jongetjes maakten zich met hun buit uit de voeten en de toeschouwers voegden zich in de rijen der winkelende Amsterdammers.

Ik liep tegelijk op met een oude man, die niet veel meer te winkelen had. "'t Was een meisje," zei hij tegen me. "Ja, dat hoorde ik ook," antwoordde ik. Hij glimlachte. "Ik heb laatst een vrouwelijke Sinterklaas gezien," zei hij. "Een lachertje. Voor mij tenminste. Maar voor de kinderen niet. Als je klein bent, geloof je wat je geloven wilt. Nou ja, als je groot bent ook. Maar dan gaat het om andere dingen."
 
"Toen ik nog klein was, zag je Sinterklaas niet zo gemakkelijk," zei de oude man. "Nou hebben kinderen de intocht. En hij verschijnt elk ogenblik op de tv. Maar toen... Wanneer was het?" Hij dacht even na. "De winter van 1915," vervolgde hij. "Ja, ik was toen zes. En m'n broertjes waren tien en vier. We woonden in de Indische buurt, hier in Amsterdam. En we hadden 't niet breed. Maar Sinterklaas werd gevierd. Ik was toen op de grens van geloven en niet geloven. Tegen mijn vriendjes riep ik: 'Sinterklaas bestaat niet. Dat is een verklede vent.' Maar toch was ik diep onder de indruk, toen ik hem in persoon zag. Hij zat in de manufacturenwinkel van Nooy in de Eerste Van Swindenstraat. Kent u die winkel? Hij is er nog, geloof ik. Mijn moeder heeft me later verteld hoe we daar binnenkwamen. Als je voor minstens 'n gulden kocht, mocht één van de kinderen op vertoon van de kassabon Sinterklaas een handje geven. En dan kreeg zo’n kind een presentje."

Hij keek me van opzij aan. "Een presentje," zei hij. "Een afgestorven woord. Net als versnapering. Mijn moeder kocht drie theedoeken aan één stuk. Zelf doorknippen en zomen. Dat kostte net genoeg voor zo'n heilige kassabon. Mijn broertje van vier was de uitverkorene. Want die geloofde nog helemaal. Ik was alleen maar zenuwachtig in die winkel. Het duurde een hele tijd eer mijn broertje aan de beurt was. Vanuit de verte zagen we dat hij een handje kreeg. En zo'n kleurboekie van één cent. Dat bestond toen - iets van één cent. Helemaal stralend kwam hij bij ons terug. Hij had een wonder meegemaakt. 'En,' vroeg mijn moeder, 'heeft Sinterklaas nog iets gezegd?' Hij knikte en op een eerbiedige toon antwoordde hij: 'Ja, moe. Hij zei: «Verdorie, wat 'n rij nog.»'"
 
( Een verhaal van Simon Carmiggelt over Sinterklaas )
  terug
 
SINTERKLAASRECEPT
 
 
Sinterklaaspannekoeken
 

 

 

Ingredienten:

Pannekoekmeel

120 gr amandelspijs

10 gr speculaaskruiden

 

Bereiding:

Voeg speculaaskruiden aan de pannekoekmix toe.
Meng melk en eieren met de amandelspijs in een aparte kom tot een glad geheel.
Bak hiervan pannekoeken lichtbruin.
 
 
Kerstmis
 
We zingen in kerken
leven bij kaarslicht
sieren een boom op
en hebben een stal
met het kind in het midden.
 
Tekens van diepe wortels
van waaruit wij leven,
van de stille hoop
die wij koesteren,
van Uiteindelijk Goed
naar wie wij uitzien.
 
Kerstmis,
heimwee naar de toekomst                                                                    
herkend in een kind,
roep om de liefste
blijk van het diepste
wat in ons broeit.
 
 
 
Met spoed gevraagd redactie medewerker
voor ons maandblad Trefpunt KBO.
Hij/Zij dient goed overweg te kunnen met PC in het bijzonder Microsoft Word. Inlichtingen of aanmelden bij:
Rens Kuijten, tel. 040-2832871 of e.mail: c.kuijten01@onsnet.nl
of  Gerd van Hal, tel: 0492-781176 of e.mail: gvanhal@onsbrabantnet.nl


Oud en Nieuw
 
 
 
 
 
 
Het oudjaar is gekist,
genageld en begraven;
en ’t nieuwe korst nadien
kwam schielijk aan te draven.
Zoo ’t oude was,
zoo zal waarschijnlijk ‘t nieuwe zijn,
vervuld van koud en heet,
van lieflijkheid en pijn.
 
Een dinge wensche ik U
en mij en allen samen,
het oudjaar en ’t nieuw
te doen in Godes namen;
van aan den eerste dag
tot aan den laatste tuk,
een lange keten zijn
van christenweerd geluk.
 
(Guido Gezelle)
 


  terug
 
 
Terug naar de startpagina