Mondharmonica in Nuenen

 

 

 

Mondharmonica-orkest  "De Luchthappers"

 

 

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Trees Sweers
  • Secretaris: John Aben
  • Penningmeester: Jan Strijbos
  • Lid: Adriaan van Stiphout

 

Lidmaatschap

Onze club telt (2017) 24 leden: één keyboardspeler, één gitarist, een accordioniste, twintig mondharmonicaspelers (-speelsters) en uiteraard de dirigente.

Beginnende leden moeten zo mogelijk een zekere basisvaardigheid bezitten op de mondharmonica en zo mogelijk enige kennis van bladmuziek. Daartoe kent de club het aspirant-lidmaatschap: beginnende leden krijgen vanwege de club gedurende drie maanden een korte opleiding. Vrijwel steeds wordt dit na die periode bekroond met het lidmaatschap. Kortom: ervaring met mondharmonicaspelen is wel een voordeel, maar niet strikt noodzakelijk. 


Repetities

De wekelijkse repetities vinden plaats iedere maandagmorgen van 9.30 –11.30 uur in de Raadzaal van Het Klooster aan het Park in Nuenen.

Muzikale leiding: mevr. Trees Asmussen.

Geïnteresseerden vinden een open deur. Kom daarom eens luisteren tijdens één van onze repetities. U bent van harte welkom.

 

Historie

Mondharmonicaclub “De Luchthappers” is in 1993 opgericht door een zevental leden van het Seniorenkoor. Zij namen het initiatief een clubje mondharmonicaspelers te vormen om gezamenlijk in ontspannen sfeer muziek te maken. Heel ironisch noemden zij hun nieuwe club “De Luchthappers”.

Dit initiatief sloeg aan en al spoedig breidde het gezelschap zich uit. In later stadium werden een keyboardspeler en een gitarist aan het orkest toegevoegd.

Van lieverlee werd het niveau van spelen verbeterd. Dit leidde tot optredens, aanvankelijk binnen de Nuenense KBO kring, later ook daarbuiten. De enthousiaste leden laten zien en horen dat ook de oudere mens in staat is met veel inzet en enthousiasme een leuk stukje muziek te maken

  

Repertoire

In de loop der jaren is een ruim repertoire opgebouwd, dat reeds vele malen met succes ten gehore is gebracht. Wij treden op in stad en regio, in verzorgings- en verpleeghuizen, bij afdelingen van ouderenverenigingen, plattelandsverenigingen, afdelingen van Zonnebloem en Rode Kruis, verenigingen van oud-militairen etc. Onze programma's krijgen steeds veel waardering.  

Het repertoire dat "De Luchthappers" brengen is bestemd voor jong en oud.

Het bevat herkenbare nummers uit de vaderlandse populaire muziekhistorie naast buitenlandse nummers, zoals evergreens en ballades; kortom: luisterliedjes en meezingers.

 

Onze vereniging beschikt over een eigen geluidsinstallatie, die op locatie vóór elk optreden door onze technici wordt opgebouwd. Er wordt een standaardhonorarium en een onkostenvergoeding in rekening gebracht.

 

Momenteel brengen wij ons vernieuwd programma in uitvoering. Tevens bieden wij op verzoek een speciaal Kerstprogramma.

In verband met de wenselijkheid van afspraken voor een optreden verzoeken wij tijdig contact op te nemen met voorzitter Trees Sweers, de Vroente 204, 5672 TS Nuenen (tel. 040-2833439; e-mail: t.sweers@onsnet.nu) . 

 

 


                              Mondharmonica-orkest

             De Luchthappers

 


 Jaarverslag 2016

 

Vanuit de leuke ervaringen in 2013, in Schwarzwald, ter gelegenheid van het 20 jarig bestaan van De Luchthappers, kregen we het idee om ook dit jaar weer een reis met het hele gezelschap plus aanhang naar bijvoorbeeld het Sauerland of de Harz te maken. Helaas werd dit voornemen geen werkelijkheid omdat bij het polsen van de leden bleek dat bijna de helft van de muzikanten om uiteenlopende redenen niet mee kon of wilde op een meerdaagse buitenlandse reis. Aanvulling met andere belangstellenden zou ertoe leiden dat het niet meer het uitstapje van de Luchthappers zou worden. De plannen voor een gezamenlijke meerdaagse trip gingen dus niet door. Als goed alternatief hadden we daarvoor in de plaats, op 18 mei, een interessante dagtocht naar het hellend vlak van Ronquières bij Brussel en brachten we tevens een bezoek aan de scheepslift van Strépy-Thieu. We sloten de dag af met een etentje in Postel.

Omdat het keyboard sterk verouderd bleek besloot het bestuur een nieuw tweedehands keyboard te kopen dat meerdere begeleidingsvormen kent zoals diverse ritmes, akkoorden, muziekstijlen en sounds. Deze begeleiding kan van tevoren voor elk nummer apart worden ingesteld en opgeslagen op een USB stick. Met name Adriaan van Stiphout en Jan Strijbos hebben zich zeer verdienstelijk gemaakt om samen met Frans alle nummers op deze manier vast te leggen. Met deze aanpak kan Frans tijdens het optreden, met het indrukken van slechts 2 knoppen, meteen bij elk nummer zijn begeleiding instellen.

 

De samenstelling van de muziekcommissie werd in de loop van het jaar gewijzigd: Frank van Hoof verliet de commissie en John Aben trad toe.
 

Het huishoudelijk reglement, dat alweer 4 jaar oud was en deels achterhaald, werd actueel gemaakt. Een nieuwe bijlage werd eraan toegevoegd onder de titel ‘podiumpresentatie’. We willen  ons professioneler opstellen ten opzichte van ons publiek en daar horen een aantal regels bij die we als uitvoerders van een goed optreden dienen te hanteren. Tegelijkertijd legden we vast hoe de microfoonopstelling moet zijn en wie precies voor op- en afbouw van de technische installatie hoort zorg te dragen.

 

Dit jaar hadden we weer het genoegen om op te treden in de Warande in Helmond in het kader van de Carat concerten. Alhoewel we een regenachtige zondag in mei troffen, was het publiek verrukt over onze virtuoze muzikale manifestatie.
Tijdens de jaarlijkse Stroboldag in augustus in Nijnsel, verzorgden we daarentegen onder een stralende zomerzon weer voor een grote groep bezoekers van dit oogstfeest verschillende vertolkingen van het Nederlandse lied. We kijken elk jaar weer uit naar deze prachtige zomeractiviteit, waar gegarandeerd altijd veel publiek met goeie zomerzin op afkomt.

Eind augustus hadden we nog een leuke feest bij Frank, een van onze leden, die ons allemaal met aanhang had uitgenodigd om zijn verjaardag (65) te komen vieren op Groendomein Wasven. We hebben er mooie muziek gemaakt en hebben zeer genoten van het lekkere eten en drinken.

De jaarlijkse Bindingsdag hadden we op 16 november bij Stichting Industrieel erfgoed Meierij in Veghel met afsluitend een etentje bij
Le Souris in Nuenen.

We hadden dit jaar beduidend minder optredens: maar 20 en 2 kerstvieringen. De bezuinigingen in de ouderenzorg leiden ertoe dat ook wij minder gevraagd worden om een middag bij ouderen muziek te komen maken.

John Aben

 

 

Terug naar overzicht activiteitenclubs

 

Terug naar de startpagina