Computer Helpdesk

Computer Helpdesk

De donderdagochtend inloop vervalt en wordt verplaatst naar maandagochtend van 10.00 uur - 12.00 uur.

Vanaf 17 september bent u van harte welkom.

 

Het verheugt ons dat we de vrije inloop van de computerhoek op maandagmorgen weer kunnen openen.  Vanaf as maandag 17 september tot Kerstmis zijn we wekelijks weer voor u ter beschikking om u met uw computerproblemen of vragen te helpen.

 

Elke maandagochtend van september tot en met mei van 10.00-12.00 uur is er gelegenheid om vrij met een vraag binnen te lopen.

 

Instructeurs gevraagd

Heb je al meer ervaring en je vindt het leuk om mensen te helpen die met vragen zitten of les willen hebben dan ben je van harte welkom.

Voor vragen kunt u terecht bij contactpersoon Jeannie Bevers, telefoon 0412-454438.

Er staat in Heesch veel te gebeuren op ICT-gebied. Met glasvezelkabel kan bijna iedereen over een snelle verbinding beschikken. De KBO heeft Ons Platform (Cubigo) geïnstalleerd . Een reuzehandig bureaublad voor de minder ervaren computergebruiker. Veel zorg- en welzijnsorganisaties hebben het gebruik van de computer ingevoerd zodat senioren gemakkelijker over informatie kunnen beschikken en meer met elkaar in contact kunnen komen.

Wil je helpen om dat in Heesch van de grond af te krijgen? Neem dan contact op met Mart Jenneskens. Bel naar telefoon 06 81934509 of e-mail:  kbohelpdesk@gmail.com

 

 

 

KBO Heesch werkt samen met Seniorweb

 

 

 

 

 

Terug naar de startpagina