Hoe SB-Riel in 1960 werd opgericht.


 

OPRICHTING: KATHOLIEKE BOND VOOR BEJAARDEN 

ST. HENRICUS RIEL op 6 september 1960

(voorganger van de huidige SB-Riel)

 

Tijdens een mooie autorit, waaraan 20 auto’s deelnamen, werd de voorloper van SB-Riel opgericht op 6 september 1960. Deze gegevens hebben we teruggevonden in een oud verslag.

 

Op initiatief van Pastoor Jansen, werd op 6 september 1960 een autorit gehouden voor bejaarden. Tijdens deze rit, die door Midden Brabant ging, belandde het gezelschap voor de lunch in Oirschot, waar “een welvoorziene koffietafel” op hen wachtte. “Op voorstel van Pastoor Jansen besloten de aanwezigen spontaan tot de oprichting van een bond en ging men direct over tot verkiezing van een voorlopig bestuur, dat uit 5 leden zou bestaan.”

 

Dat het heel spontaan was blijkt wel, er was op dat moment niet eens tijd om de uitslag van de verkiezing uit te werken. De stembriefjes werden in een gesloten enveloppe meegegeven aan de pastoor. Na de koffietafel werd nog door een gedeelte van Brabant getoerd.

 

Deze autorit was een heel gebeuren, het verslag vertelt:

Daarna ging het huiswaarts. Op de Tilburgseweg werd de stoet verwelkomd door de Fanfare, die met vrolijke marsen de reizigers naar het Parochiehuis begeleidde…”

Burgemeester Jhr. Mr. Smits van Oyen verwelkomde de bejaarden, die reeds een belangrijk deel der bevolking uitmaken en met welke belangen men steeds meer rekening zal moeten houden. Door hun ondervinding kunnen zij vaak een vraagbaak zijn.” aldus de burgemeester in het verslag.

 

De tijden zijn veranderd. Aan het einde van het verhaal lezen we:

“Een speciaal woord van dank aan de verkeerspolitie van Tilburg en de Rijkspolitie te Loon op Zand, Udenhout en Oisterwijk door wiens medewerking het reizen een vlot verloop had.”

 

Zo ging het er 50 jaar geleden aan toe.

 

Op de zondag daarna, 11 september, was er na de hoogmis een bijeenkomst in de pastorie en werd de uitslag opgemaakt van de stemming van 6 september. Daarbij waren aanwezig Pastoor Jansen en de heren Pelckmans, Segers en Van Mierlo. Er werden 5 voorlopige bestuursleden aangewezen.

 

In de eerste vergadering van het bestuur werden de taken als volgt verdeeld: Pastoor Jansen geestelijk adviseur, de Heer C.Vermetten voorzittter, de Heer F.van Mierlo secretaris-penningmeester. Mevrouw Paulussen en de heren W. Hermans en Adr. Schellekens bestuursleden.

 

De pastoor vond dat deze bond voor bejaarden niet zonder beschermheilige kon. In een latere vergadering besloot het bestuur om als patroonheilige “Henricus” te kiezen, genoemd naar het oudste lid van dat moment Henricus in ’t Ven (geboren 15-12-1867 en overleden 10-01-1962). Henricus was 92 jaar toen hij zich als lid van de Bond voor Bejaarden opgaf.

 

De eerste ledenvergadering was op 18 januari 1961. Er waren 41 leden aanwezig. In deze vergadering werd besloten voorlopig nog geen aansluiting bij de Diocesane Bond te zoeken. Tijden veranderen……..

 

​Tijdens een extra ledenvergadering in september 2017 werd een nieuwe naam gekozen. Vanaf 01.01.2018 heten wij Senioren Belangen Riel- te noemen SB-Riel

 


 

Terug naar de startpagina