Afmelden als lid van KBO-Waalre

 

Afmelden als lid van onze KBO-Waalre kunt U alleen voor 15-dec

(voor het nieuwe lidmaatschapjaar)

Bij opzegging na deze datum bent U nog voor het hele nieuwe jaar

contributie verschuldigd.

 

U kunt alleen schriftelijk afmelden bij onze Leden-administrateur

vermeld onderstaande gegevens in je brief of E-mail.

 

Lid nr.    ----------------

Naam:    ----------------

Geb. Datum.  ----------

Adres:   ----------------  Postcode. ---------------  Woonplaats: ---------

Tel nr.    -----------------

Reden: ------------------

 

Sturen aan Leden-administrateur  

KBO-Waalre

Hr. Anton v. d. Heijden

Velddreef 14

5581 JG   Waalre

Email: heijden14@planet.nl  of kbo.waalre@gmail.com

Terug naar de startpagina