Zorgverzekeringen

 

 

KBO-Brabant biedt zijn leden ook in 2017 de mogelijkheid om deel te nemen aan een collectieve zorgverzekering, die voordeel biedt:

 • de collectieve zorgverzekering van IAK voor alle leden van KBO-Brabant
 • de Zilveren Kruis Achmea-polis voor KBO-leden (waaronder de leden van KBO-Brabant)
 • de collectieve zorgverzekering van VGZ voor alle leden van KBO-Brabant


IAK

Leden van KBO-Brabant kunnen via IAK een zorgverzekering afsluiten.
Leden die een aanvullende verzekering of een totaalpakket afsluiten, ontvangen de  volgende extra voordelen:

 • 8 extra behandelingen voor beweegzorg (fysiotherapie).

 • € 500,-- extra vergoeding voor geneesmiddelen.

 • Vergoeding van uw rijbewijskeuring bij de door KBO-Brabant geselecteerde keuringsartsen.

 • Eenmalige KBO-Brabant lidmaatschapsbijdrage van € 20,--.

Voor meer informatie over de zorgverzekering via IAK kunnen de leden contact opnemen met IAK. Telefoonnummer 040-2611888.
 

Klik hier voor de premietabellen van IAK.
Klik hier voor een overzicht van wat er wordt vergoed bij Zorg Alles-in-1 Basis van IAK.
Klik hier voor een overzicht van wat er wordt vergoed bij Zorg Alles-in-1 Uitgebreid van IAK.

Klik hier voor een overzicht van wat er wordt vergoed bij IAK Zorg Goed/Beter Best
 

Ook kunt u op de website van IAK terecht.


Zilveren Kruis Achmea

Leden van KBO-Brabant krijgen bij ZKA 8% korting op de basisverzekering, 10% korting op de aanvullende verzekeringen, 10% korting op de tandartsenverzekeringen en 25% korting op het pakket Extra Vitaal.
Bovendien ontvangen leden bij het afsluiten van een aanvullende verzekering (niet bij een aanvullende tandartsverzekering) gratis het pakket Extra Aanvullend KBO.
Aan het gratis pakket Extra Aanvullend KBO zijn de volgende voordelen verbonden:

 • Fysiotherapie en oefentherapie Cesar/Mensendieck (artikel 10):
  maximaal 6 behandelingen per persoon per kalenderjaar bij een door ZKA gecontracteerde zorgverlener.

 • Hulp aan huis voor verzekerden van 18 jaar en ouder bij ADL uitval na ziekenhuisverblijf (artikel 40): maximaal € 250,-- (extra) per persoon na verblijf in een ziekenhuis (afhankelijk van de mate van ADL uitval).

 • Mantelzorgvervanging voor gehandicapten en chronisch zieken (artikel 43): ZKA vergoedt maximaal 7 dagen (extra) per persoon per kalenderjaar.

 • Lidmaatschap KBO (artikel 49): ZKA geeft een tegemoetkoming in de kosten in het eerste verzekeringsjaar van de contributie van de KBO; € 20,-- per lid.

 • Rijbewijskeuring (artikel 50): ZKA vergoedt de kosten van een rijbewijskeuring; maximaal € 35,--. Voorwaarde voor vergoeding: de keuring moet plaatsvinden bij een keuringsarts. ZKA vergoedt niet de kosten van aanvullende medische keuringen, anders dan rijbewijskeuringen.

 • Mantelzorgmakelaar (artikel 51): ZKA vergoedt 1 keer tot maximaal € 250,-- per persoon voor de gehele duur van de aanvullende verzekering.
  Ontvangt u mantelzorg of bent u zelf mantelzorger? Dan vergoedt ZKA de kosten van een mantelzorgmakelaar. Deze zorgt voor tijdelijke professionele ondersteuning van de mantelzorger door het overnemen van allerlei regeltaken op het gebied van zorg, welzijn, financiën etc.
  Voorwaarde voor vergoeding: u moet vooraf toestemming van ZKA hebben gekregen. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met uw Persoonlijke Zorgcoach via telefoonnummer 071-7510098. De Persoonlijke Zorgcoach bekijkt eerst voor u of deze u voldoende informatie en hulp kan geven.
  U vindt een mantelzorgmakelaar in uw regio op http://www.bmzm.nl/.
  ZKA vergoedt niet de kosten voor de verleende diensten aan zowel de mantelzorger als degene die de mantelzorg ontvangt.

Leden nemen zelf contact op met Zilveren Kruis Achmea. Telefoonnummer 071–7510052 of 071-3652080.

 

Op de website van Zilveren Kruis Achmea vindt u nog meer informatie, klik hier: Zilveren Kruis Achmea.

 


VGZ

Leden van KBO-Brabant krijgen bij VGZ 8% korting op de basisverzekering en 5% korting op de aanvullende verzekering.

Leden nemen zelf contact op met VGZ. Telefoonnummer 0900–8490.

Voor een overzicht van de voordelen, klik hier.

Bekijk uw voordeel op www.vgz.nl/kbo.

 

 

   
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Terug naar de startpagina