Afdelingen & Kringen

Afdelingen en clusters
KBO-Afdelingen vormen de basis van de vereniging. Elke Afdeling heeft een eigen bestuur dat verantwoordelijk is voor het organiseren en ontwikkelen van een groot aantal activiteiten op sociaal cultureel gebied. Daarnaast zijn op gemeentelijk niveau clusters gevormd. Een cluster is een samenwerking van de besturen van de Afdelingen, die actief zijn binnen één gemeente. Het cluster onderhoudt de contacten met de gemeente en zorgt ervoor dat de wensen van de leden goed bekend zijn bij de gemeente en de gemeentelijke organisaties. Waar gewenst werken de Afdelingen, al dan niet in clusterverband, ook samen met de andere ouderenorganisaties.


Kringen
Daarnaast zijn er 66 Kringen in Brabant actief. Iedere Afdeling maakt deel uit van een gemeentelijke Kring. De Kringen vertegenwoordigen de Afdelingen en de leden in de Algemene Vergadering van KBO-Brabant. Ook zorgen ze ervoor dat belangrijke informatie uit de regio terechtkomt bij het Algemeen Bestuur. Soms organiseren de Kringen activiteiten voor alle Afdelingen in hun Kring. Daarnaast zorgen de Kringen voor ondersteuning en advisering van de Afdelingen bij de organisatie van activiteiten.

 

Terug naar de startpagina