Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant bestaat uit negen leden, benoemd door de Algemene Vergadering. Per regio (West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant en Zuidoost-Brabant) onderhouden twee leden van het bestuur de contacten. Deze regiocontactbestuurders zijn niet alleen eerste aanspreekpunt bij bestuurlijke en/of organisatorische kwesties op Kring- of Afdelingsniveau, maar ook nemen zij deel aan regionale bijeenkomsten, bijzondere activiteiten en representeren ze KBO-Brabant bij jubilea, vieringen en het uitreiken van onderscheidingen. Ook zitten zij het Regionaal Beraad in hun regio voor.

De bestuursleden van KBO-Brabant hebben voorts een inhoudelijk aandachtsveld waarop zij de contacten met de omgeving onderhouden. Het betreft hier onder meer de aandachtsvelden inkomen & werk, wonen & mobiliteit en welzijn & zorg. In deze rol onderhouden zij de contacten met de werkgroepen en projectgroepen van KBO-Brabant. Overige bestuurlijke taken zijn het vertegenwoordigen van KBO-Brabant in het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB), alsmede het bestuurlijk participeren in de Stichting Steunfonds KBO-Brabant.

Het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant bestaat momenteel uit de volgende personen:

 

Naam Functie Aandachtsgebied Woonplaats
Leo Bisschops Voorzitter   Best
Gérard Mustert Secretaris Regio Midden-Brabant Vught
Truus Noij Vice-voorzitter Regio Midden Brabant Tilburg
Wim van Erp Penningmeester Regio Zuidoost-Brabant Liempde
Jan Hoevenaars Lid Regio Zuidoost-Brabant Elsendorp
Jack Donkers Lid Regio West-Brabant Hoeven
Jan Lamers Lid Regio Noordoost-Brabant Overloon
Noud van Vught Lid Regio Noordoost-Brabant Rijkevoort
Wim Hendrikx Lid Regio West-Brabant Etten-Leur

 

 

 

 

 

 


Terug naar de startpagina