Ons Wlz-team

Team van adviseurs geeft financieel advies op maat

 

De afkorting Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze wet is bedoeld voor mensen die continue zorg nodig hebben, thuis of in een Wlz-instelling zoals een verpleeghuis, instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling.

Opname in een Wlz-instelling heeft veel voeten in de aarde. Er moet van alles geregeld worden, onder meer op financieel gebied. En precies dát is de expertise van Theo van Hamond. Hij heeft een groep KBO-vrijwilligers opgeleid en nu staat er een team Wlz-adviseurs klaar om KBO-leden te helpen goede financiële keuzes te maken als zij te maken krijgen met de Wlz.

Hoge of lage AOW
Wie in een verpleeghuis terechtkomt, moet een eigen bijdrage betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van inkomen en vermogen. Voor alleenstaanden is de situatie helder, maar bij stellen ontbreekt die duidelijkheid. ‘Als een van de partners naar een verpleeghuis moet, krijgt het stel binnen een maand een formulier van de Sociale Verzekeringsbank op de deurmat. Daarop moeten ze aangeven of ze vanaf de opname in de Wlz-instelling, kiezen voor een gehuwde of een alleenstaande AOW. De alleenstaande AOW is voor beide partners bruto zo’n 5.000 euro hoger dan de gehuwde AOW. Het lijkt gunstig om dan te kiezen voor de alleenstaande AOW, maar dat is zeker niet altijd het geval’, waarschuwt Van Hamond.

Omdat situaties zo verschillend zijn, is het belangrijk dat mensen advies op maat krijgen. En daar kan ons Wlz-team bij helpen!

Dit zijn onze adviseurs van het Wlz-team:

 • Hans van den Acker
 • Els Bekers
 • Jan van Gemert
 • Theo van Hamond
 • Wim Nouwens
 • Connie Slenders
 • Maria Kolen

Meer informatie?
Wilt u of uw Afdeling een lezing aanvragen over dit onderwerp, verzorgd door een van de Wlz-adviseurs van KBO-Brabant? Of wilt u Wlz-advies op maat? Neem dan contact op met KBO-Brabant,  Frank van Rooy, e-mail: fvanrooy@kbo-brabant.nl of telefoon: 073 – 644 40 66.

Nuttige site
Op een site van de rijksoverheid, ministerie van VWS, staat nuttige informatie. Klik hier.

Informatie en advies van het Juiste Loket

Heeft u vragen over zaken die Wlz of Wmo betreffen? U kunt ook bellen met het Juiste Loket, van de overheid.

Waarvoor kunt u bij het Juiste Loket terecht?

 • U heeft vragen over de toegang tot zorg en ondersteuning en weet niet welke instantie(s) wanneer verantwoordelijk is;
 • U heeft vragen over de aanvraag en het regelen van zorg en ondersteuning;
 • U heeft vragen over het overgangsrecht (Wlz-indiceerbaren, Beschermd Wonen GGZC pakket);
 • U heeft vragen over de verpleging, verzorging of begeleiding van kinderen buiten het ziekenhuis en wilt weten hoe dit geregeld kan worden;
 • U heeft vragen over de aanvraag en financiering van palliatieve zorg. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Palliatieve zorgteam van het ministerie van VWS;
 • U heeft vragen of ondervindt knelpunten rondom de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, thuis en/of een kortdurende opname. Hierbij werkt het Juiste Loket samen met het Praktijkteam Zorg op de Juiste Plek.

Wie kan bij het Juiste Loket terecht?
Zorgvragers, hun naasten en professionals (indicerend verpleegkundigen, Wmo-consulenten, zorgaanbieders, onafhankelijk cliëntondersteuners etc.) kunnen bij het Juiste Loket terecht.

Werkwijze
Het Juiste Loket is telefonisch en per e-mail bereikbaar. De dienstverlening is laagdrempelig en kosteloos. Wanneer u contact opneemt met het Juiste Loket kijken de medewerkers samen met u naar uw vraag/probleem, geven informatie en proberen zo nodig ervoor te zorgen dat in overleg met de verantwoordelijke instanties (gemeente, zorgverzekeraar, zorgkantoor, CIZ of SVB) een oplossing wordt gevonden.

Het Juiste Loket wordt bemenst door Per Saldo (vereniging voor mensen met een persoonsgebonden budget) en Ieder(in) (koepelorganisaties voor mensen met een beperking of chronische ziekte) en wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS. Hierbij werken Per Saldo en Ieder(in) samen met het ministerie van VWS.

Per Saldo, Ieder(in) of het ministerie van VWS zijn niet verantwoordelijk voor de uiteindelijk geboden oplossing door de verantwoordelijke instantie. Indien u het als cliënt niet eens bent met een oplossing, is conform geldende wetten bezwaar en beroep mogelijk.

Contactgegevens het Juiste loket
Telefoonnummer: 030-7897878
E-mailadres: meldpunt@juisteloket.nl

Uw e-mail wordt binnen drie werkdagen beantwoord.

Spoedeisende vragen rondom palliatieve zorg zal het Juiste Loket dezelfde werkdag of uiterlijk de volgende werkdag behandelen. Ook spoedeisende vragen rondom de overdracht van patiënten tussen het ziekenhuis, kortdurende verblijfszorg en thuis behandelen zij binnen deze termijn.

Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag  van 10:00 – 17:00 uur

Website: klik hier.