Wlz-team

Team van adviseurs geeft financieel advies op maat

 

De afkorting Wlz staat voor Wet langdurige zorg. Deze wet is bedoeld voor mensen die continue zorg nodig hebben, thuis of in een Wlz-instelling zoals een verpleeghuis, instelling voor mensen met een handicap of een ggz-instelling.

Opname in een Wlz-instelling heeft veel voeten in de aarde. Er moet van alles geregeld worden, onder meer op financieel gebied. En precies dát is de expertise van Theo van Hamond. Hij heeft een groep KBO-vrijwilligers opgeleid en nu staat er een team Wlz-adviseurs klaar om KBO-leden te helpen goede financiële keuzes te maken als zij te maken krijgen met de Wlz.

Hoge of lage AOW
Wie in een verpleeghuis terechtkomt, moet een eigen bijdrage betalen. De hoogte daarvan is afhankelijk van inkomen en vermogen. Voor alleenstaanden is de situatie helder, maar bij stellen ontbreekt die duidelijkheid. ‘Als een van de partners naar een verpleeghuis moet, krijgt het stel binnen een maand een formulier van de Sociale Verzekeringsbank op de deurmat. Daarop moeten ze aangeven of ze vanaf de opname in de Wlz-instelling, kiezen voor een gehuwde of een alleenstaande AOW. De alleenstaande AOW is voor beide partners bruto zo’n 5.000 euro hoger dan de gehuwde AOW. Het lijkt gunstig om dan te kiezen voor de alleenstaande AOW, maar dat is zeker niet altijd het geval’, waarschuwt Van Hamond.

Omdat situaties zo verschillend zijn, is het belangrijk dat mensen advies op maat krijgen. En daar kan ons Wlz-team bij helpen!

Dit zijn onze adviseurs van het Wlz-team:

  • Hans van den Acker
  • Els Bekers
  • Jan van Gemert
  • Theo van Hamond
  • Maria Kolen (niet op de foto)
  • Wim Nouwens
  • Connie Slenders

Meer informatie?
Wilt u of uw Afdeling een lezing aanvragen over dit onderwerp, verzorgd door een van de Wlz-adviseurs van KBO-Brabant? Of wilt u Wlz-advies op maat? Neem dan contact op met KBO-Brabant,  Frank van Rooy, e-mail: fvanrooy@kbo-brabant.nl of telefoon: 073 – 644 40 66.

Nuttige site
Op een site van de rijksoverheid, ministerie van VWS, staat nuttige informatie. Klik hier.