Wonen & zorg

In het algemeen gaat het goed met de gezondheid van Nederlanders, ook met die van senioren. Maar door de hogere drempel voor opname in een zorginstelling neemt het aantal zelfstandig wonende kwetsbare senioren toe. Zeker 70 procent van de mensen met dementie woont thuis met hulp van familie en/of ondersteuning van professionele zorg.


Kwetsbare senioren

KBO-Brabant heeft aandacht voor de menselijke maat in welzijn van en zorg voor senioren. Wij komen op voor het toenemend aantal kwetsbare senioren, kwetsbaar in sociaal-economisch opzicht, maar ook als gevolg van chronische ziekte, dementie en eenzaamheid. In heel Brabant hebben wij een netwerk van vrijwilligers die ondersteuning bieden aan kwetsbare senioren. Onze ouderenadviseurs, Wmo-cliëntondersteuners, belastinghulpen en thuisadministrateurs worden lokaal vanuit de Afdelingen ingezet. Wij bieden deze deskundige vrijwilligers een uitgebreid opleidingsprogramma. Klik hier voor meer informatie over onze vrijwilligers.


Pact voor de ouderenzorg

Wij zijn deelnemer van het Pact voor de Ouderenzorg. Met het landelijk pact komen de deelnemers samen in actie om de zorg en ondersteuning aan ouderen te verbeteren. Daarbij gaat het om het signaleren en doorbreken van eenzaamheid bij ouderen, het organiseren van goede zorg en ondersteuning thuis en het verbeteren van de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. Klik hier voor de actieprogramma’s Langer Thuis, Eén tegen Eenzaamheid en Thuis in het verpleeghuis. U kunt ons ook bellen voor een papieren exemplaar van de actieprogramma’s.


Systeeminfarct dreigt, wat doen wij?
Met alle inzet van mantelzorgers en vrijwilligers kunnen we niet voorzien in de acute zorgbehoefte die gaat ontstaan als gevolg van de vergrijzing, in Brabant nog wat meer dan in de rest van het land. Wonen en zorg staan dan ook hoog op onze agenda en we doen er alles aan om ook de overheid, woningbouwcorporaties en zorgaanbieders zo ver te krijgen. Er moet werk worden gemaakt van voldoende geschikte seniorenwoningen met daaraan gekoppeld (opschaalbare) zorg en het moet snel. Omdat de behoefte aan zorg met zekerheid toeneemt en er steeds minder handen beroepshalve beschikbaar zijn voor de zorg, dreigt een systeeminfarct. Dat moeten, willen én kunnen we voorkomen! Klik hier voor het plan van KBO-Brabant.

Op 18 maart organiseerden wij in Oirschot een bijeenkomst over dit onderwerp. Minister Hugo de Jonge van VWS had toegezegd met ons van gedachten te komen wisselen. Helaas moest hij echter verstek laten gaan , vanwege de aanslag in Utrecht. Toch werd het een heel goede bijeenkomst over wonen en zorg voor senioren in vergrijzend/ontgroenend Brabant. In ledenmagazine Ons van mei verscheen een uitgebreid verslag. Kempen TV maakte een  reportage. Van de speech van onze voorzitter en de forumdiscussie is ook een reportage gemaakt. Klik hier.