7 juni 2022

Petitie Elke trein een toilet!

KBO-Brabant is partner van de Toiletalliantie. Omdat ook veel ouderen zich beperkt voelen als zij onderweg van A naar B geen gebruik kunnen maken van een toegankelijk toilet. Dit beperkt de mobiliteit. Teken de petitie.

Nog altijd rijden er in Nederland treinen zonder toilet. En dat terwijl er meer dan 3,5 miljoen mensen afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van een toilet, te allen tijde. Dat geldt bijvoorbeeld voor mensen met blaas- en /of buikproblemen, voor ouderen maar ook voor kinderen of zwangere vrouwen. Deze grote groep mensen heeft de basisvoorziening van een toilet nodig om te kunnen reizen met de trein.

In december 2019 is de motie van het lid Van der Graaf c.s. met algemene stemmen aangenomen. Die motie roept op om concrete afspraken te maken met medeoverheden, vervoerders en ervaringsdeskundigen voor nieuwe minimumeisen voor toegankelijkheid in het OV. Dit zou vervolgens worden vastgelegd in een Bestuursakkoord. Naast andere belangrijke onderwerpen zoals onder andere toegankelijkheid van haltes, toegankelijkheid van de buurtbus en reisassistentie behoort daar wat ons betreft uiteraard ook het hebben van een toegankelijk toilet in elke trein en op ieder station bij.

Vervolgens heeft de ChristenUnie het Tienpuntenplan verbetering toegankelijkheid van het OV samengesteld met input van ‘Wij Staan Op!’, Coalitie voor Inclusie, Treinen met Toiletten, Toiletalliantie, Ieder(in), De Oogvereniging en Alzheimer-Nederland. Dit Tienpuntenplan, met daarin ‘Toegankelijke toiletten in alle treinen’, heeft Stieneke van der Graaf aangeboden aan toenmalig Staatssecretaris Stientje van Veldhoven.

Echter er nog steeds geen enkele concrete vooruitgang geboekt.

Kortom, wij vinden het onaanvaardbaar dat na tweeëneenhalf jaar nog steeds geen uitvoering is gegeven aan uw Kamerbreed gesteunde motie.