Welkom bij

secretariaat: Hazelaarstraat 8, 5165 AW, Waspik
Telefoon: 0416-314311
E-mail: nellekevdd@gmail.com

Senioren Vereniging Waspik is een zelfstandige vereniging met eigen statuten en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18056835. Het hoogste orgaan in de vereniging is de Algemene Ledenvergadering die in het voorjaar wordt gehouden. Als doelstelling is in de statuten opgenomen “Het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van de ouderen bevorderen”.

BESTUUR
De voorzitter wordt in functie gekozen door de Algemene Ledenvergadering. De andere leden van het algemeen bestuur worden door de Algemene Ledenvergadering gekozen, waarna de functies in het bestuur worden vastgesteld. Senioren Vereniging Waspik is een afdeling van KBO-Brabant en vormt samen met de afdeling Waalwijk, de kring Waalwijk.

LID WORDEN

Mensen vanaf 50 jaar kunnen lid worden van Senioren Vereniging Waspik. Is de partner jonger dan 50 jaar dan kan hij of zij ook lid worden. De contributie voor het lidmaatschap bedraagt € 32,00 per jaar, waarbij voor degene die automatisch betalen een korting wordt verleend van €1,50. Als u lid wilt worden, kunt u zich online aanmelden of u kunt zich in verbinding stellen met onze ledenadministrateur Nelleke van Etten, Hazelaarstraat 8, 5165 AW Waspik, tel. 0416-314311. Ongeacht van welke KBO afdeling u lid bent, u kunt deelnemen aan de activiteiten van alle afdelingen.

OPZEGGING LIDMAATSCHAP

Mocht u uw lidmaatschap van Senioren Vereniging Waspik willen beëindigen, dan kunt u dit kenbaar maken bij de ledenadministrateur Nelleke van Etten, Hazelaarstraat 8, 5165 AW Waspik, tel. 0416-314311. Door uw opzegging bij Senioren Vereniging Waspik komt ook het lidmaatschap van KBO-Brabant te vervallen.

FACEBOOK

Steeds meer senioren zitten op Facebook. Het is een leuke manier om contact te hebben met uw familie, vrienden en kennissen. Ook blijft u op de hoogte van allerlei leuke nieuwtjes. 
Ook Senioren Vereniging Waspik is actief op Facebook. Zit u ook op Facebook? Volg ons!
Klik op het ikoontje hieronder en u blijft altijd op de hoogte.
Bent u op onze Facebook pagina gekomen? Klik dan op Volgen en Vind ik leuk.

 

 

Disclaimer

Organisatie en medewerkers van Senioren Vereniging Waspik verklaren dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld. Desondanks kunnen organisatie, medewerkers, auteurs, ontwerpers en bouwers op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van de informatie op deze website. Zij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die zijn gebaseerd op de informatie op deze site.

Bestuur Senioren Vereniging Waspik