Omdat wij een ANBI-instelling zijn publiceren wij de volgende documenten.

Naam instelling

Katholieke Bond van Ouderen in Noord-Brabant

 

RSIN/fiscaal nummer

810670057

 

Contactgegevens

Albert Luthulilaan 10, 5231 HV ‘s-Hertogenbosch
Postbus 3240, 5203 DE ‘s-Hertogenbosch
Telefoon: (073) 6444066
E-mail: info@kbo-brabant.nl

 

Doelstelling van de ANBI

Het ontplooien van activiteiten die de volwaardige participatie van ouderen bevorderen.

 

KBO-beleidsplan 2016

 

Algemeen Bestuur

Beloningsbeleid

Bestuur krijgt geen beloning, alleen onkostenvergoedinging

Beloning van personeel conform CAO sociaal werk

 

Jaarverslag 2017

Gecomprimeerd financieel verslag 2017