Senioren

Wij zijn een vereniging van en voor iedereen vanaf 50 jaar. Eén op de vijf 65+-ers in Noord-Brabant is lid van onze vereniging, en met circa 120.000 leden zijn we de grootste landelijke seniorenvereniging.

KBO-Brabant/Zeeland, KBO Limburg en KBO-Overijssel hebben hun krachten gebundeld in Senioren Netwerk Nederland. Dit netwerk vertegenwoordigt 190.000 leden en is daarmee een krachtige stem van senioren als het gaat om pensioen, koopkracht, wonen, zorg, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

 

Lidmaatschap

Als u lid bent van een van onze lokale seniorenverenigingen (Afdelingen) bent u automatisch ook lid van de provinciale vereniging KBO-Brabant. Het is een tweeledig lidmaatschap.

De Afdelingen zijn het hart van onze organisatie: daar ontmoet u andere leden, doet u samen aan ontspanning en sport, neemt u deel aan culturele en zingevingsactiviteiten en kunt u terecht voor individuele hulp en ondersteuning. Vooral de vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden maakt dit alles mogelijk.

Belangenbehartiging

Door het grote ledenaantal van circa 120.000 is onze vereniging een serieuze gesprekspartner voor allerlei partijen, waaronder de overheid. Die omvang stelt ons in staat de belangen van senioren op alle niveaus te behartigen: lokaal, provinciaal en landelijk. We spannen ons in voor een volwaardige plaats in de samenleving voor alle senioren. Waar mogelijk werken we samen met andere (senioren)verenigingen.

Op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau zetten we ons in voor de belangen van senioren:

  • We organiseren groepsactiviteiten voor ontmoeting, ontspanning, educatie, voorlichting
  • Onze vrijwillige belastinginvullers, cliëntondersteuners, thuisadministrateurs, ouderenadviseurs, woonadviseurs, vrijwilligers voor een goed gesprek en de vrijwilligers van onze juridische helpdesk ondersteunen individuele (kwetsbare) senioren (klik voor al onze hulp hier)
  • We oefenen invloed uit op politiek, overheid en andere organisaties

Wij werken samen met een aantal partners. Klik hier.

Vrijwilligers

Dankzij de inzet van onze circa 10.000 vrijwilligers zijn wij een bloeiende en actieve vereniging. Vrijwilligerswerk kan bij ons op allerlei manieren worden ingevuld, want ieder mens heeft zijn eigen talent. We willen niets liever dan dat de vrijwilligers bij ons een prettige, stimulerende en inspirerende omgeving vinden, zodat ze zich gewaardeerd weten en thuis voelen. Want onze vrijwilligers zijn het cement van de vereniging!

Lees meer over onze vrijwilligers:

Vrijwilligerswerk – KBO-Brabant