Senioren

Wij zijn een vereniging van en voor iedereen vanaf 50 jaar. Eén op de vijf 65+-ers in Noord-Brabant is lid van onze vereniging, en met circa 120.000 leden zijn we een van de grootste landelijke seniorenverenigingen.

  

Lidmaatschap

Als u lid bent van onze provinciale vereniging bent u automatisch ook lid van een van onze lokale seniorenverenigingen, de Afdelingen. Deze zijn het hart van onze organisatie: daar ontmoet u andere leden, doet u samen aan ontspanning en sport, neemt u deel aan culturele en zingevingsactiviteiten en kunt u terecht voor individuele hulp en ondersteuning. Vooral de vrijwillige inzet van een grote groep actieve leden maakt dit alles mogelijk.

Belangenbehartiging

Door het grote ledenaantal van circa 120.000 is onze vereniging een serieuze gesprekspartner voor allerlei partijen, waaronder de overheid. Die omvang stelt ons in staat de belangen van senioren op alle niveaus te behartigen: lokaal, provinciaal en landelijk. We spannen ons in voor een volwaardige plaats in de samenleving voor alle senioren. Waar mogelijk werken we samen met andere (senioren)verenigingen.

Op lokaal, regionaal, provinciaal en landelijk niveau zetten we ons in voor de belangen van senioren:

  • We organiseren groepsactiviteiten voor ontmoeting, ontspanning, educatie, voorlichting
  • Onze vrijwillige belastinginvullers, cliëntondersteuners, thuisadministrateurs, ouderenadviseurs, woonadviseurs, vrijwilligers voor een goed gesprek en de vrijwilligers van onze juridische helpdesk ondersteunen individuele (kwetsbare) senioren (klik voor al onze hulp hier)
  • We oefenen invloed uit op politiek, overheid en andere organisaties

Wij werken samen met een aantal partners. Klik hier.

Vrijwilligers

Dankzij de inzet van onze circa 10.000 vrijwilligers zijn wij een bloeiende en actieve vereniging. Vrijwilligerswerk kan bij ons op allerlei manieren worden ingevuld, want ieder mens heeft zijn eigen talent. We willen niets liever dan dat de vrijwilligers bij ons een prettige, stimulerende en inspirerende omgeving vinden, zodat ze zich gewaardeerd weten en thuis voelen. Want onze vrijwilligers zijn het cement van de vereniging!