Ontmoeting

Ontmoeting ligt bij ons aan de basis van alles! Gezelligheid staat daarbij voorop.

Belangenbehartiging

Met circa 130.000 leden zijn we een serieuze en sterke gesprekspartner voor overheden en andere instanties.

Zingeving

Aandacht geven aan elkaar - dat vinden wij heel belangrijk.

Vrijwilligerswerk

Er is zoveel bij ons te halen en te brengen! Zo hebben we eigen belastinginvullers, cliëntondersteuners, bestuurders en webmasters.

Nieuwsbrief KG

In deze nieuwsbrief van de Koepel Gepensioneerden bericht van de commissie Zorg, Wonen en Welzijn, waarvan onze voorzitter Leo Bisschops ook voorzitter is.

Mondzorg-advies

In februari 2020 is het mogelijk om op woensdagmiddag te bellen met Peter de Goede, tandarts met als speciaal aandachtsgebied 'ouderen'. 

Taskforce Wonen en Zorg

Op 21 januari bracht de Taskforce Wonen en Zorg, een initiatief van de ministeries van VWS en BZK, VNG, Aedes en ActiZ, haar werkplan naar buiten om gemeenten te ondersteunen.

Zorg ouderen thuis

De commissie Toekomst Zorg Thuiswonende Ouderen onder voorzitterschap van Wouter Bos heeft een rapport uitgebracht, boodschap: ‘bouwen, digitaliseren en samenwerken’.

Meldpunt

KBO-Brabant opent een meldpunt leeftijdsdiscriminatie. Voelt u zich weleens gediscrimineerd vanwege uw leeftijd? Graag willen wij weten wat uw ervaringen zijn. Wij maken er een rapport van en zullen hiervoor aandacht vragen in de Tweede Kamer.

Meer informatie

Overal in Brabant

Onze 300 Afdelingen dragen bij aan een plezierig leefklimaat in wijk of dorp. Samen met onze vrijwilligers zorgen we ervoor dat het goed toeven is in Brabant.

Vind de KBO bij u in de buurt

Voer hieronder uw postcode in.