Algemeen

Wij zijn een bloeiende en actieve vereniging van en voor senioren. We streven naar een volwaardige deelname van senioren aan de samenleving. Om dat te realiseren, behartigen we de materiële en immateriële belangen van onze leden en senioren in het algemeen. Deze doelstelling sluit aan bij onze visie en missie.

Visie

In onze visie op de samenleving zijn deze begrippen van belang: collectiviteit, solidariteit, goede omgangsvormen, compassie, nabijheid, streven naar een waardevol leven ongeacht leeftijd en welstand. En dit alles vanuit onze Brabantse wortels.

Missie

Zelfbeschikking van senioren: het recht om – tot aan het eind en zoveel mogelijk – in de eigen vertrouwde omgeving zelf te kunnen beslissen over hoe het leven wordt geleefd. Met eventueel hulp van sociale omgeving, professionals en overheid.