Structurele samenwerking met onze partners

KBO-Brabant werkt met vele organisaties samen op tal van terreinen, in een aantal gevallen gaat het om structurele samenwerking.

KNVG

KBO-Brabant is  vertegenwoordigd in het bestuur van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden, KNVG. In deze hoedanigheid dragen wij actief bij aan de landelijke belangenbehartiging voor senioren, in het bijzonder rond pensioenen en zorg(kosten). Algemeen Bestuurslid Noud van Vught is lid van dit bestuur. Website: http://www.knvg.nl/.
Onze voorzitter Leo Bisschops is gekozen als voorzitter van de Commissie Zorg, Wonen en Welzijn van de nieuwe koepel KNVG/NVOG (genaamd Koepel Gepensionseerden). Hij volgt Joop Blom op. De werkzaamheden zullen de komende tijd worden overgedragen. In het najaar wordt formeel afscheid genomen van de vertrekkende voorzitter.

Voor de nieuwsbrieven van de KVG, klik hier. Voor een speciale nieuwsbrief over de  betrokkenheid van de Koepel  bij de invulling van het Pensioenakkoord,  klik hier.

NOV

KBO-Brabant is ook lid van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. De NOV is het branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties in Nederland. De NOV heeft als missie om op te komen voor de belangen van vrijwilligers, de positie van het vrijwilligerswerk in de samenleving te versterken en er voor te zorgen dat vrijwillige inzet de aandacht krijgt die nodig is. De NOV doet dit door middel van landelijke collectieve belangenbehartiging, door de kwaliteit van vrijwilligerswerk te bevorderen en door de samenwerking binnen het netwerk van vrijwilligersorganisaties te bevorderen. Vereniging NOV treedt op als woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk en is gesprekspartner van politiek en overheid. Website: https://www.nov.nl/

ANWB AutoMaatje

KBO-Brabant is in 2017 partner geworden van ANWB AutoMaatje. Lokale vrijwilligers vervoeren met eigen auto en tegen een bescheiden kilometervergoeding minder mobiele plaatsgenoten. De ANWB AutoMaatjes komen in heel Nederland van de grond, maar Brabant is koploper. Doordat de ANWB al haar kennis, software, begeleiding, training en materiaal gratis beschikbaar stelt, kunnen gemeenten snel en zonder grote investeringen deze vervoersservice opzetten. Het initiatief wordt lokaal georganiseerd en heeft geen winstoogmerk. KBO-Brabant ondersteunt Kringen en Afdelingen die in hun eigen gemeente deze dienst willen opzetten. Voor meer informatie, klik hier.

Oud in Afrika

De stichting Oud in Afrika zet zich sinds 2001 in voor het verbeteren van het welzijn van ouderen in Kenia en Ethiopië door middel van thuiszorg, picopensioenten en oogzorg. Er wordt samengewerkt met lokale partners (veelal katholieke congregaties), die stevig geworteld zijn in de lokale samenleving. KBO-Brabant is vertegenwoordigd in het bestuur van Oud in Afrika en richt zich in de praktijk in het bijzonder op het gezamenlijk project Oog om Oog, waarmee staaroperaties worden bekostigd. Voor een bedrag van 35 euro kan een slechtziende of blinde oudere worden afgeholpen van staar en zo weer zelfredzaam worden. Op diverse manieren zamelt KBO-Brabant geld in voor deze operaties. Klik hier voor meer informatie.

Coalitie Erbij/Een tegen eenzaamheid

Omdat eenzaamheid zo veel voorkomt, is in 2008 Coalitie Erbij opgericht. Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties. Kern van Coalitie Erbij vormen acht landelijke organisaties. Zij organiseren in het hele land activiteiten voor mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen. In de afgelopen tien jaar is de Week tegen Eenzaamheid uitgegroeid tot een bekende actieweek. KBO-Brabant heeft zich in 2017 bij de Coalitie aangesloten.

Nu echter eenzaamheid op de kaart staat heeft het bestuur van Coalitie Erbij gekozen voor beëindiging van haar activiteiten per 1 januari 2019. Met ‘Een tegen eenzaamheid’ lanceert de landelijke overheid een ambitieus actieprogramma. Dit programma voorziet in een nieuw te vormen Centrum tegen Eenzaamheid dat gemeenten gaat ondersteunen én een verbrede nationale coalitie, waaraan ook bedrijven en instellingen uit andere sectoren dan de zorg- en welzijnssector gaan deelnemen. Dit maakt de slagkracht en agendering mogelijk waar Coalitie Erbij zich voor heeft ingezet. Op 13 december 2018 vond een slotbijeenkomst plaats. Wij maken deel uit van de nationale coalitie. Website: www.eentegeneenzaamheid.nl/

Toiletalliantie

Wij zijn eind 2018 partner geworden in de Nationale Toiletalliantie. Samen met andere organisaties zetten we ons ervoor in om binnen vijf jaar overal voldoende toegankelijke openbare toiletten te hebben. De Toiletalliantie werkt nauw samen met de makers van de HogeNood-app, waar overheden en ondernemers hun toiletlocaties kunnen aanmelden zodat deze voor iedereen vindbaar worden. Website: www.waarkaniknaardewc.nl/