Structurele samenwerking met onze partners

KBO-Brabant werkt met vele organisaties samen op tal van terreinen, in een aantal gevallen gaat het om structurele samenwerking.

 

 

Senioren Netwerk Nederland

KBO-Brabant/Zeeland, KBO Limburg en KBO-Overijssel hebben hun krachten gebundeld in Senioren Netwerk Nederland. Dit netwerk vertegenwoordigt 190.000 leden en is daarmee een krachtige stem van senioren als het gaat om pensioen, koopkracht, wonen, zorg, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Een gedeeld geloof in de noodzaak van krachtiger opkomen voor de belangen van senioren op landelijk niveau, maar ook de overtuiging dat het bottom-up moet gebeuren en niet vanuit een landelijk hoofdkantoor. Dat vormt de basis voor de samenwerking van de KBO-bonden in Senioren Netwerk Nederland. De bonden beschikken over een fijnmazige, decentrale structuur met veel lokale afdelingen en daarin onderscheidt Senioren Netwerk Nederland zich van andere belangenplatforms. Twaalf jaar geleden besloot KBO-Brabant uit de Unie KBO te treden vanwege vergaande centralisatieplannen van de landelijke organisatie. Toen was immers al een omgekeerde ontwikkeling zichtbaar: de overdracht van taken in het sociaal domein van rijk naar gemeenten. KBO Limburg en KBO-Overijssel besloten om per 1 januari 2023 eveneens uit de Unie KBO te treden en als autonome verenigingen met KBO-Brabant/Zeeland te gaan samenwerken.

Niet óver, maar mét senioren. Zestigplussers kunnen en willen een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Senioren Netwerk Nederland biedt daarvoor uitstekende mogelijkheden.

€laimstichting Pensioen 

De €laimstichting Pensioen zet zich in voor een goed, stabiel, voorspelbaar, geïndexeerd en transparant pensioen voor alle deelnemers aan pensioenregelingen. De stichting komt op voor grote groepen van deelnemers aan pensioenfondsen en is een initiatief van een aantal seniorenverenigingen – waaronder KBO-Brabant – en verenigingen van gepensioneerden. Samen vertegenwoordigen zij circa 250.000 deelnemers. Op dit moment voert de €laimstichting gesprekken met diverse andere organisaties over de mogelijkheden om zich aan te sluiten. De stichting bereidt zich ook voor op een of meerdere juridische procedures tegen de Staat der Nederlanden. 

Klik hier voor de website van de stichting.

Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen

De NBP richt zich uitsluitend op het behartigen van belangen van de huidige en de toekomstige gepensioneerden. De NBP is onafhankelijk van zowel politieke stromingen als van de organisaties van werkgevers en die van werknemers.

KBO-Brabant en NBP werken nauw samen in de belangenbehartiging op het terrein van  pensioenen, met name bij de Wet toekomstige pensioenen (Wtp); wij hebben elkaar gevonden als tegenstanders van deze wet. We trokken ook samen op bij de verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP in 2022. Met drie zetels werd de NBP in één klap de grootste fractie in dit orgaan. 

Klik hier voor de website van de NBP.

Buurtwonen

Buurtwonen is een woonconcept voor ouderen met zo’n 15 tot maximaal 25 toegankelijke woningen. ‘Wonen met elkaar en zorgen voor elkaar’ is er het uitgangspunt. Houten woningen (geen stikstofproblematiek en klimaatbewust), betaalbaar voor iedereen, waarvoor ook huursubsidie aangevraagd kan worden. Buurtwonen is een sociaal initiatief zonder winstoogmerk.

NOV

KBO-Brabant is ook lid van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk. De NOV is het branchenetwerk van vrijwilligersorganisaties in Nederland. De NOV heeft als missie om op te komen voor de belangen van vrijwilligers, de positie van het vrijwilligerswerk in de samenleving te versterken en er voor te zorgen dat vrijwillige inzet de aandacht krijgt die nodig is. De NOV doet dit door middel van landelijke collectieve belangenbehartiging, door de kwaliteit van vrijwilligerswerk te bevorderen en door de samenwerking binnen het netwerk van vrijwilligersorganisaties te bevorderen. Vereniging NOV treedt op als woordvoerder en lobbyist van het vrijwilligerswerk en is gesprekspartner van politiek en overheid.

Website: https://www.nov.nl/

VGZ

VGZ biedt een collectieve zorgverzekering via KBO-Brabant. U ontvangt korting op de premie van uw basisverzekering. Heeft u behoefte aan meer zorg? Dan kunt u kiezen voor een speciale aanvullende verzekering: VGZ Zorgt. Er is geen medische selectie; VGZ accepteert u altijd ongeacht leeftijd of gezondheid. Klik hier voor alle informatie op de website van VGZ.

Extra voordeel
Bent u aanvullend verzekerd bij VGZ via het collectief van KBO-Brabant? Dan krijgt u het lidmaatschap van KBO-Brabant vergoed tot een maximum van 25 euro per verzekerde. Ook in 2023 geldt dit weer!

Op onze website kunt u hier een formulier invullen om uw contributie voor 2023 te declareren.
Via dit formulier kunt u declareren voor 2022.

 

Medicura Zorgwinkel

Medicura Zorgwinkel adviseert onze leden graag over zorghulpmiddelen die voor hen de beste oplossing zijn. Deze zelfzorgproducten lenen ze gratis uit, kan men tijdelijk huren of kopen in de thuiszorgwinkels of via de website. Het assortiment bestaat onder andere uit zorgbedden, scootmobielen, sta-op stoelen en rolstoelen, maar ook zelfzorg-, gezondheids- en hygiëneproducten. U krijgt advies over welke medische hulpmiddelen u helpen om makkelijker, fijner, veiliger en langer zelfstandig thuis te kunnen functioneren.

Kan men één van de thuiszorgwinkels niet zelf bezoeken of wil men graag een aantal hulpmiddelen thuis testen? Dan kan Medicura ook op bezoek komen voor een advies aan huis (klik hier) . De productadviseur neemt de gewenste hulpmiddelen mee en geeft uitgebreide uitleg over het gebruik ervan. Zo kan men de hulpmiddelen in alle rust thuis uitproberen!

Gratis lenen van hulpmiddelen
Bij Medicura Zorgwinkel kunt u gratis medische hulpmiddelen lenen, soms 26 weken, maar soms ook langer, net zolang als de indicatie van toepassing is. Het uitleenassortiment wordt namelijk door uw zorgverzekering vergoed. U bestelt zelf kosteloos de hulpmiddelen die u nodig heeft. Met de gegevens die u aan Medicura doorgeeft, regelen zij de verdere afhandeling en declaratie met uw zorgverzekeraar. 

Ledenvoordeel – 10% korting
Leden van KBO-Brabant krijgen van Medicura 10% korting op de aanschaf/koop van een artikel. In de thuiszorgwinkels ontvangt men deze korting op vertoon van onze ledenpas. In de webshop kan men op de afrekenpagina de code ‘kbobrabant10’ invoeren. De korting wordt automatisch berekend. Let op! Deze korting geldt niet in combinatie met andere aanbiedingen.

Locaties
De Medicura thuiszorgwinkels zitten bij ziekenhuizen in Brabant in: Boxtel, Eindhoven, Geldrop, Helmond, ‘s-Hertogenbosch, Oss en Uden. En verder nog in Weert, Nieuwegein en Utrecht.

Extra service voor Afdelingen
Medicura Zorgwinkel stelt graag kosteloos haar rolstoelen ter beschikking aan alle Afdelingen als u deze nodig hebt bij een ledenactiviteit. De beschikbaarheid van andere type hulpmiddelen is afhankelijk van de soort activiteit en het gewenste aantal. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via e-mailadres: info@medicura.nl of per telefoon: 088 – 007 11 00.

Vers aan Tafel Maaltijdservice

Al meer dan vijftien jaar kookt Vers aan Tafel gezonde smaakvolle maaltijden voor thuis. De chef-koks van Vers aan Tafel kiezen bewust voor natuurlijke en duurzame grondstoffen. Zij koken zonder kunstmatige smaakversterkers of toevoegingen en gebruiken alleen pure ingrediënten. Ook selecteren zij zoveel mogelijk lokale telers, groenten uit het seizoen en vis uit duurzame vangst.

Genoeg keuze
Iedereen met of zonder (medisch) dieet kan heerlijk eten bij Vers aan Tafel. Naast de maaltijden uit de Hollandse, Italiaanse of oosterse keuken zijn er ook vegetarische maaltijden en maaltijden in kleinere porties. Mensen met kauw- of slikproblemen of voor wie zoutarm eet, kunnen ook bij Vers aan Tafel terecht. Speciaal voor deze doelgroep is een assortiment ontwikkeld met gemalen en zoutarme maaltijden.

Met meer dan 160 vriesverse maaltijden zit er altijd voor ieder iets bij. De vriesverse maaltijden worden gratis thuisbezorgd door het eigen bezorgteam van Vers aan Tafel.

Ledenvoordeel
Leden van KBO-Brabant ontvangen 10% korting op de maaltijden (m.u.v. de Proefbox). Voor € 4,49 heeft u dus al een lekkere maaltijd!

Bestellen
Bestellen gaat makkelijk en snel via de website van Vers aan Tafel. Bestelt u voor het eerst bij Vers aan Tafel? Maak dan éérst een account aan om te profiteren van uw ledenkorting!

Liever telefonisch uw bestelling doorgeven? Bel dan met de klantenservice van Vers aan Tafel via 085 – 401 64 44. Bereikbaar op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Vergeet niet te vermelden dat u lid bent van KBO-Brabant zodat zij uw ledenvoordeel kunnen verwerken.

Oud in Afrika

De stichting Oud in Afrika zet zich sinds 2001 in voor het verbeteren van het welzijn van ouderen in Kenia en Ethiopië door middel van thuiszorg, picopensioenen en oogzorg. KBO-Brabant is vertegenwoordigd in het bestuur van Oud in Afrika en richt zich in de praktijk in het bijzonder op het gezamenlijk project Oog om Oog, waarmee staaroperaties worden bekostigd. Voor een bedrag van 35 euro kan een slechtziende of blinde oudere worden afgeholpen van staar en zo weer zelfredzaam worden. Op diverse manieren zamelt KBO-Brabant geld in voor deze operaties. Sinds eind 2023 werkt Oud in Afrika samen met de stichting Woord en Daad. De projecten van Oud in Afrika zijn geïntegreerd in de lokale activiteiten van Woord en Daad. Klik hier voor meer informatie.

Coalitie Erbij/Een tegen eenzaamheid

Omdat eenzaamheid zo veel voorkomt, is in 2008 Coalitie Erbij opgericht. Coalitie Erbij is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties. Kern van Coalitie Erbij vormen acht landelijke organisaties. Zij organiseren in het hele land activiteiten voor mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen. In de afgelopen tien jaar is de Week tegen Eenzaamheid uitgegroeid tot een bekende actieweek. KBO-Brabant heeft zich in 2017 bij de Coalitie aangesloten.

Nu echter eenzaamheid op de kaart staat heeft het bestuur van Coalitie Erbij gekozen voor beëindiging van haar activiteiten per 1 januari 2019. Met ‘Een tegen eenzaamheid’ lanceert de landelijke overheid een ambitieus actieprogramma. Dit programma voorziet in een nieuw te vormen Centrum tegen Eenzaamheid dat gemeenten gaat ondersteunen én een verbrede nationale coalitie, waaraan ook bedrijven en instellingen uit andere sectoren dan de zorg- en welzijnssector gaan deelnemen. Dit maakt de slagkracht en agendering mogelijk waar Coalitie Erbij zich voor heeft ingezet. Op 13 december 2018 vond een slotbijeenkomst plaats. Wij maken deel uit van de nationale coalitie.

Website: www.eentegeneenzaamheid.nl/

Landelijke Cliëntenraad

De stem van mensen die een uitkering hebben, geen werk (meer) hebben of op een andere manier hulp nodig hebben van de overheid is belangrijk. Zij weten wat de gevolgen zijn van werkloos, arbeidsongeschikt of gepensioneerd zijn. De Landelijke Cliëntenraad (LCR) heeft de wettelijke taak om die stem te laten horen. De LCR streeft naar bestaanszekerheid voor iedereen. Dat betekent een fatsoenlijk inkomen, ook als iemand (tijdelijk) geen werk heeft of niet genoeg kan verdienen. De LCR is officieel gesprekspartner van de landelijke overheid en diverse uitvoeringsorganisaties als UWV en SV. Ze werken samen met veel verschillende organisaties om de gestelde doelen te bereiken.

Klik hier voor de website.
Download hier het jaarverslag 2021.

Toiletalliantie

Wij zijn eind 2018 partner geworden in de Nationale Toiletalliantie. Samen met andere organisaties zetten we ons ervoor in om binnen vijf jaar overal voldoende toegankelijke openbare toiletten te hebben. De Toiletalliantie werkt nauw samen met de makers van de HogeNood-app, waar overheden en ondernemers hun toiletlocaties kunnen aanmelden zodat deze voor iedereen vindbaar worden.

Website: www.waarkaniknaardewc.nl/

ZorgSaamWonen

Omdat wonen, zorg en welzijn belangrijke speerpunten zijn in ons beleidsplan, beschouwen wij de expertise en het netwerk van ZorgSaamWonen van grote waarde en zijn wij ook hier – in 2020 – een samenwerking aangegaan. Deze organisatie heeft als missie het delen van kennis en het verbinden van professionals en organisaties in één community vanuit het fysieke en sociale domein. Het platform vervult hierin een spilfunctie. Het brengt mensen uit verschillende sectoren bij elkaar om op basis van de eigen professie, deskundigheid of uit belangstelling voor het onderwerp samen te werken en elkaar te helpen bij de opgaven in het vakgebied van wonen, zorg en welzijn.

Website: https://www.zorgsaamwonen.nl/

Klik hier voor het eerste digitale magazine van ZorgSaamWonen.

BrabantWonen en BrabantZorg

KBO-Brabant werkt samen met BrabantWonen en BrabantZorg om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk ouderen in Noordoost-Brabant zo goed mogelijk op de hoogte zijn van zaken rondom comfortabel en veilig wonen. Dit doen wij middels voorlichtingsbijeenkomsten rondom veilig wonen en domotica. BrabantWonen en BrabantZorg heeft in Oss en in ‘s-Hertogenbosch het T-Huiz ontwikkeld. Alle ouderen, individueel dan wel groepsgewijs, kunnen het T-Huiz bezoeken om kennis te maken met domotica en andere hulpmiddelen die comfortabel wonen kunnen vergroten.  

Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn

KBO-Brabant werkt in het Brabants Netwerk Wonen-Zorg-Welzijn samen met een hele lijst van netwerkpartners, waaronder de Provincie Noord-Brabant, Droomwonen, KilimanjaroWonen en Zorgcoöperaties Zuid Nederland.

Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk Wonen (LVGO)

De LVGO stimuleert het gemeenschappelijk wonen 50plus door het delen van kennis en belangenbehartiging van hun leden. Ze ondersteunen bestaande en nieuwe wooninitiatieven van 50plussers in hun ontwikkeling en voortbestaan. Ze voeren gesprekken met relevante partijen als landelijke overheid, Vereniging van Nederlandse Gemeenten en woningcorporaties.

Generatie Thuis

KBO-Brabant werkt samen met Generatie Thuis om de gratis Huistest te doen. Vrijwilligers zijn daarvoor opgeleid als woonadviseur. Na een huisbezoek maakt de vrijwilliger het woonadviesrapport. Dit rapport ontvangt de bewoner om thuis nog eens rustig na te lezen.

Het Juiste Thuis

Het Juiste Thuis is een coalitie van gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisatie en ouderen die werkt aan praktijkoplossingen waarmee ouderen in de metropoolregio Eindhoven (regio Zuidoost-Brabant) fijner zelfstandig kunnen wonen.

PasAan

PasAan is op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom mantelzorgwoningen, zowel wettelijk als met betrekking tot de bouw zelf. PasAan denkt graag mee om oplossingen te creëren om als gezin of familie dicht bij elkaar te wonen, ook bij een toenemende zorgvraag. PasAan geeft advies over zorgkamers, badkamers en mantelzorgwoningen, en kan deze leveren. KBO-Brabant heeft met enige regelmaat contact over actuele ontwikkelingen en verwijst mensen met specifieke vragen door naar PasAan. 

Senioren en Veiligheid

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom werkt KBO-Brabant mee met de campagne van het ministerie van Justitie en Veiligheid in de Senioren en Veiligheidsmaand, die één of twee keer per jaar wordt georganiseerd. Senioren krijgen concrete tips om te voorkomen dat ze slachtoffer worden en over wat ze moeten doen als het wel gebeurt. Onder de slogan ‘Maak het oplichters niet te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit: meekijken bij pinnen, babbeltrucs, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp), phishing, spoofing en online veiligheid.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid tekende in april 2021 een samenwerkingsconvenant met Politie, CCV, ANBO, KBO-PCOB, KBO-Brabant, NOOM, SeniorWeb en Koepel Gepensioneerden. Klik hier voor een videofilmpje daarover.

Website: https://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/

Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB)

KBO-Brabant neemt deel aan het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB). Reden van deelname is de toename van digitaal bankieren. We maken ons er hard voor dat ouderen kunnen blijven deelnemen aan het betalingsverkeer. Dit hangt namelijk direct samen met het behoud van de eigen regie. Dit overlegplatform zet zich in voor een veilig, betrouwbaar, toegankelijk en efficiënt betalingsverkeer voor iedereen. Het MOB wordt voorgezeten door De Nederlandsche Bank (DNB) en komt twee keer per jaar bijeen. 

Nationaal Preventieakkoord

Jaarlijks sterven 35.000 Nederlanders door roken, overgewicht of probleemdrinken. Ze zijn samen de grootste oorzaak van ziekte in Nederland. Door deze problemen aan te pakken kan de gezondheid van heel veel Nederlanders verbeteren. Daarom heeft de Rijksoverheid samen met meer dan 70 maatschappelijke organisaties het Nationaal Preventieakkoord gesloten. Daarin staan meer dan 200 afspraken om Nederland gezonder te maken. Ook KBO-Brabant heeft het Nationaal Preventieakkoord ondertekend.

Dit houdt concreet in dat KBO-Brabant zich inzet om de gezondheid van ouderen te verbeteren. Wij doen dat bijvoorbeeld door het roken, drinken en gewicht bespreekbaar te maken op de Vitaliteitsdagen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) monitort of de maatregelen in het Preventieakkoord helpen. Ook houdt RIVM in de gaten of alles volgens planning gaat. Als het nodig is, komen er maatregelen bij. Of passen de organisaties de maatregelen aan.

Klik hier voor een pagina hierover op de website van de rijksoverheid.

C-support

Sinds oktober 2020 kunnen Covid-19-patiënten die na hun ziekte langdurige klachten overhouden, terecht bij C-support. Deze stichting adviseert en ondersteunt mensen die te maken hebben met de gevolgen van ziekte na besmetting met Covid-19, op diverse leefgebieden. C-support wil ook zoveel mogelijk ouderen bereiken en daarom wordt er waar mogelijk samengewerkt met KBO-Brabant.

Website: https://www.c-support.nu

ANWB AutoMaatje

KBO-Brabant is in 2017 partner geworden van ANWB AutoMaatje. Lokale vrijwilligers vervoeren met eigen auto en tegen een bescheiden kilometervergoeding minder mobiele plaatsgenoten. De ANWB AutoMaatjes komen in heel Nederland van de grond, maar Brabant is koploper. Doordat de ANWB al haar kennis, software, begeleiding, training en materiaal gratis beschikbaar stelt, kunnen gemeenten snel en zonder grote investeringen deze vervoersservice opzetten. Het initiatief wordt lokaal georganiseerd en heeft geen winstoogmerk. KBO-Brabant ondersteunt Kringen en Afdelingen die in hun eigen gemeente deze dienst willen opzetten.

Klik hier voor de website.
En klik hier voor meer over ANWB Automaatje op onze eigen site.

Reizigersoverleg Brabant (ROB)

KBO-Brabant heeft jaarlijks overleg met het ROB rondom het thema openbaar vervoer. Een lid van het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant heeft zitting in de Algemene Leden Vergadering van het ROB.