9 oktober 2023

En weer geeft de rechter ons gelijk!

Eerst even terug. Al eerder riep de Centrale Raad van Beroep, onze hoogste bestuursrechter, gemeenten die de regels van de Wet maatschappelijke ondersteuning foutief toepasten tot de orde: als je recht hebt op huishoudelijke hulp mag een gemeente niet volstaan met de indicatie ‘een schoon en leefbaar huis’ maar moet ook schriftelijk vastleggen hoeveel uren daarvoor nodig zijn. Een uitspraak die landelijk voor heel veel senioren van belang is en hun zekerheid geeft.

Oud bestuursrechter Bert van ’t Laar, lid van onze juridische helpdesk, heeft daar recentelijk een tweede wapenfeit aan toegevoegd. Ik zal het u kort toelichten.

Kwetsbare inwoners kunnen met behulp van wat een ‘persoonsgebonden budget’ (pbg) heet, hulp inhuren voor hun naaste. Betaald dus. Makkelijk is dat niet. Op de eerste plaats omdat we dat in Nederland weer lekker ingewikkeld hebben gemaakt met vier verschillende zorgwetten. Op basis van die wetten kun je er voor kiezen zorg en ondersteuning in natura te krijgen van een professional, maar je kunt ook kiezen voor een budget waarmee je zelf iemand inhuurt. Bijvoorbeeld iemand die je kent, die ook kundig is en die je vertrouwt. Tienduizenden Nederlanders maken daar gebruik van!

Tot nu toe mochten gemeenten zelf bepalen welke uurvergoeding ze toekennen voor Wmo-ondersteuning via een pgb door iemand uit het eigen netwerk. Alleen bleek dat steeds meer gemeenten het pgb-tarief voor individuele begeleiding en huishoudelijke hulp aan het uitkleden waren en uitgingen van het minimumloon. Op aangeven van twee cliënten heeft Bert van ‘t Laar deze ontwikkeling, stevig onderbouwd, aangekaart bij de Centrale Raad van Beroep. Deze heeft recent bepaald dat gemeenten verplicht zijn de kwaliteit te waarborgen door ook een reële prijs te betalen uitgaande van de geldende cao. Voor de hulpverleners van deze cliënten gaat daarmee het uurloon behoorlijk omhoog! Een puik resultaat voor deze cliënten, voor Bert van ‘t Laar en natuurlijk voor duizenden senioren in Nederland.

Alleen jammer dat, zoals steeds vaker in Nederland, de rechter er aan te pas moet komen om de burger te helpen en niet de overheid. Maar daar kunt u bij de komende verkiezingen iets van vinden.

Leo Bisschops, voorzitter