22 augustus 2022

Blog: Huisarts in de tang

Huisarts in de tang

Leo Bisschops, voorzitter KBO-Brabant, 22 augustus 2022

 

Laat ik positief beginnen: de Nederlandse gezondheidszorg staat internationaal hoog in aanzien. Vergelijkend onderzoek geeft al jaren aan dat de prestaties van ons zorgstelsel op topniveau liggen als het gaat om gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, patiënten recht, behandelingsresultaten en medicatie. En met name onze huisartsenzorg ontvangt in het buitenland jaloerse blikken!

Toch zal dit mooie stelsel de komende jaren flink op de proef worden gesteld. De behoefte aan goede zorg zal immers fors groeien. Niet alleen door de toename van het aantal senioren die met name de laatste drie jaar van hun leven nu eenmaal meer zorg nodig hebben, maar ook door toename van schulden en armoede, drugsgebruik, stijging van het gemiddelde lichaamsgewicht, eenzaamheid, slechte luchtkwaliteit of door dieren overgebrachte epidemieën.

Mijn punt is dat de gevolgen van deze groei van twee kanten de spreekkamer van de huisarts binnenstromen. Aan de ene kant zien we dat veel vragen zoals eenzaamheid, armoede, huisvestingsproblemen of zingevingsvragen steeds minder door sociale instanties zoals welzijnsorganisaties opgepakt kunnen worden en vervolgens aan de dokter voorgelegd worden. Sociale vragen veranderen in medische vragen bij de huisarts. Aan de andere kant zien we dat steeds meer mensen thuis zorg ontvangen. De meesten van ons willen dat ook. In een ziekenhuis verblijven we graag zo kort mogelijk en plekken in verpleeghuizen worden schaars. Thuis geholpen worden is leidend, met de huisarts als spin in het web.

Opmerkelijk is nu dat de budgetten voor huisartsen en gezondheidscentra al jaren niet zijn meegegroeid. Waar ziekenhuizen de laatste tien jaar gemiddeld bijna 18 procent ruimer in hun financiële jasje zijn komen te zitten, is dat voor huisartsen maar een schamele 2,6 procent. Tegen die achtergrond vind ik het volkomen begrijpelijk dat de huisartsen laatst met dit probleem onder de arm naar Den Haag opstoomden. Binnenkort zal blijken of het geholpen heeft. Mijn steun hebben ze!