1 november 2023

Stemmen is geen spelletje

Samen voor een hoopvolle toekomst.
Ruimte geven, grenzen stellen.
Recht doen.
Nieuwe energie voor Nederland.
Nu de mensen.
Nederlanders weer op 1.
Van vertrouwenscrisis naar noaberstaat.

Wat zijn ze mooi, niet? De thema’s van de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen. Vol beloften voor een betere toekomst. Prachtige vergezichten waar we heen moeten met Nederland. Alles in slechts enkele woorden gevangen. Zullen we er een spelletje mee doen? Kunt u raden bij welke partij de zeven thema’s horen? Onderaan ziet u de juiste antwoorden.

Maar nu even zonder gekheid: de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen zijn natuurlijk allesbehalve een spelletje. Het is serious business. Op 22 november bepalen u en ik hoe het verder gaat met Nederland. We kiezen samen een nieuw parlement, en later een nieuw kabinet. Dat biedt kansen voor een beter ouderenbeleid. Want dat is nodig. Dagelijks spreek ik als voorzitter van KBO-Brabant ouderen die zich zorgen maken over de toekomst. Ze zien zich geconfronteerd met onzekerheden over de AOW, het pensioen, het zorg- en woningaanbod. Achtereenvolgend kabinetsbeleid leidde tot versoberingen op álle vlakken. Maar een visie op een vergrijzende samenleving ontbreekt, evenals integraal beleid daarvoor.

Dat moet veranderen, en daar hebben we nu – eerder dan verwacht – de kans voor. Door te gaan stemmen op 22 november. Door wijs te kiezen, namelijk voor een partij die verstandige plannen heeft voor de vergrijzing in Nederland. Nee, dat is niet egoïstisch, maar juist heel solidair. Want óók – of misschien wel juíst – jongere generaties plukken de wrange vruchten van een verschraald pensioen, uitgeklede ouderenzorg en een tekort aan seniorenwoningen. Een goed ouderenbeleid is van belang voor oud én jong!

Daarom: informeer uzelf over wat politieke partijen willen. Prik door de mooie thema’s van de verkiezingsprogramma’s heen en kijk vooral ook naar wat partijen de afgelopen jaren gedaan hebben voor senioren. Tel alles bij elkaar op en maak uw keus. En dan: óp naar het dichtstbijzijnde stembureau. Lukt het niet om zelf te gaan stemmen, machtig dan iemand. Wijs stemmen is méér dan ooit kiezen voor de toekomst. Want als de politiek de komende vier jaar geen werk maakt van doordacht beleid voor senioren, treft dat miljoenen Nederlanders. Nu, straks en in de verdere toekomst.

Leo Bisschops, voorzitter

De zeven verkiezingsthema’s zijn respectievelijk van GroenLinks-PvdA, VVD, CDA, D66, SP, PVV en BBB.